Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innen stresshåndtering fokuseres det ofte på hvordan hver enkelt person håndterer stress. Men ny forskning viser at normer og kultur på arbeidsplassen betyr mye for hvordan vi håndterer stress.

Det finnes mange kurs hvor ansatte skal lære å håndtere stress på en effektiv måte. Man lærer blant annet hvordan man best håndterer økt arbeidspress og følelse av stress. Her handler stresshåndtering ofte om hvilken type person man er. Jobber du deg ut av problemene alene, lesser du over jobben på kollegaer, ber du om hjelp eller bebreider du deg selv?

Sosiale forhold har også betydning

foto_tanja_kirkegaard-fot privat
Tanja Kirkegaard er psykolog og stipendiat ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Danmark.
Disse spørsmålene er selvfølgelig relevante, men man bør også være klar over at forhold på arbeidsplassen kan spille inn. Ny forskning viser at sosiale forhold på arbeidsplassen har betydning for hvordan den enkelte velger å håndtere stress. Det handler for eksempel om hvilken faglig kultur man er en del av, hvilken sosial gruppekultur man er med i og hvordan arbeidet er organisert.

Noen grupper ser travelhet som en kvalitet

Forskning viser for eksempel at noen fag- eller sosiale grupper mener travelhet er en kvalitet man bør strebe etter. Det kan også være en tendens i noen grupper til å prøve å jobbe seg ut av problemer, i stedet for å endre på forholdene. Eller en tendens til at man håndterer stress på egen hånd i stedet for sammen. Det kan også ses på som en svakhet å søke hjelp. En slik tankegang inviterer ikke til å søke råd hos andre i faggruppen som strategi mot stress.

– Lederstil betyr mye for hvordan hver enkelt medarbeider velger å håndtere stress.

Tanja Kirkegaard.

Medarbeidere i team er mer åpne for å støtte hverandre

Forskningen viser også at de som jobber i team eller grupper har større sjanse for å be hverandre om hjelp. På slike arbeidsplasser blir det også oftere satt i gang kollektive tiltak hvis det er forhold man synes bør endres. For eksempel at man henvender seg til ledelsen sammen. På arbeidsplasser hvor jobben primært er individuelt organisert viser forskningen derimot at medarbeiderne har mindre sosial og faglig interaksjon, og at de sjeldnere søker hjelp og støtte hos hverandre.

Lederstil betyr mye 

Forskningen viser dessuten at lederstil betyr mye for hvordan hver enkelt medarbeider velger å håndtere stress. Det er mindre sannsynlig at medarbeiderne ber om ledelsens hjelp til å få ned arbeidsbyrden hvis lederen oppleves som lite støttende eller prater om travelhet som noe positivt.

Lite fokus på sosiale forhold

De nevnte eksemplene på hvordan forhold på arbeidsplassen har betydning for stresshåndtering kan virke opplagte og logiske. Men det har allikevel ikke vært noe stort fokus på dette. Hverken i forskningen eller ute i bedriftene. Og man går glipp av noe når man bare behandler stresshåndtering som noe medarbeideren selv skal gjøre. For hvis personen ikke lykkes med å håndtere stress, blir fokuset rettet mot medarbeiderens mangler i stedet for å se på kulturen og barrierene som kan være til stede på arbeidsplassen.

Kan vi bli mer oppmerksomme på kulturens rolle?

Hvis vi derimot i større grad blir oppmerksomme på de forholdene som enten oppfordrer til eller hindrer stresshåndtering kan vi flytte ansvaret vekk fra den enkelte medarbeider. Det kan åpne opp for andre metoder. For eksempel å legge til rette for mer samarbeid blant de medarbeiderne som ellers har en individuelt organisert jobb. Da kan de få større muligheter til å søke sosial og faglig støtte hos hverandre.

Hvilke strategier for stresshåndtering har dere på din arbeidsplass, og har dere en tanke om hvordan kulturen og normene hos dere kan spille inn? 

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Videncenter for Arbejdsmiljø i Danmark, og ble først publisert på Trivselsbloggen.

 

Les mer

idebanken

Håndter stress i fellesskap

Jobb med å håndtere stress i fellesskap. IGLO-stafetten er et spill som skal hjelpe dere å kartlegge utfordringer og finne løsninger på stressutfordringer på Individ-, Gruppe-, Ledelses-, og Organisasjonsnivå.

idebanken

Lederstil kan påvirke stressnivået

Opplevelsen av stress og hvordan vi håndterer det påvirkes av lederstil, hvordan arbeidet er organisert, kollegiale forhold og vår fysiske plassering. Det er resultatene i en ny dansk undersøkelse.

idebanken

Fyrstikkspill skaper dialog

Ved en arbeidsplass har de utviklet et spill som skaper dialog om stress og trivsel. I spillet trekker deltagerne et emnekort, f.eks. "Jeg opplever smil og en postitiv holdning når jeg kommer på jobben". Alle deltagerne forholder seg til utsagnet ved å ta det antall fyrstikker i hånden som tilsvarer hvor enig man er i utsagnet. Deretter snakker man om utsagnet og valg av antall fyrstikker.