Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her er en effektiv metode for å finne årsaker til stress og de gode løsningene. Metoden baserer seg på gruppearbeid.

Stress på arbeidsplassen kan være et problem. Og det er ikke alltid tilstrekkelig å vurdere situasjonen på arbeidsplassen ut ifra lederens intuisjon alene.

I denne øvelsen blir medarbeiderne bedt om å vurdere en rekke positive utsagn på en skala fra 0 - 10. Etter vurderingen prioriterer den enkelte de to forhold man mener har størst betydning i forhold til trivsel på arbeidsplassen.

Når alle har laget sin vurdering drøftes den i grupper på tre og avsluttes med en felles prioritering av en eller to områder som skal gis oppmerksomhet i tiden fremover.

Oppgaven egner seg utmerket til et møte og må følges opp av konkrete handlinger.

Prioritering av faktorer

Oppgaven går ut på følgende: 

 • Vurder hver faktoren under på en skala fra 0 - 10
 • Velg hvilke to faktorer du vil prioritere akkurat nå for å øke trivselen 

Faktorer som skal vurderes

 • Mål og oppgaver er tydelige for alle
 • Det er tydelige forventninger til den enkeltes innsats
 • Oppgaveløsningen er hensiktsmessig organisert
 • Vi jobber effektivt og besluttsomt på møtene våre
 • Vi er gode til å holde fokus på det som er viktig
 • Relasjonene oss imellom er basert på tillit
 • Vi er gode til å løse konflikter og uenighet oss imellom
 • Det er en hensiktsmessig arbeidsdeling oss imellom
 • Det er god balanse mellom drift og utvikling
 • Det er som oftest god balanse mellom krav og ressurser
 • Beslutninger blir alltid fulgt opp
 • Vi evaluerer jevnlig våre prestasjoner

Klikk her for å laste skjemaet 

Kilde: www.perspektivgruppen.dk

Les mer

idebanken

Håndter stress i fellesskap

Jobb med å håndtere stress i fellesskap. IGLO-stafetten er et spill som skal hjelpe dere å kartlegge utfordringer og finne løsninger på stressutfordringer på Individ-, Gruppe-, Ledelses-, og Organisasjonsnivå.

idebanken

Meistring av stress er eit felles ansvar

Stress på arbeidsplassen er ikkje nødvendigvis negativt. Det viktige er at alle på arbeidsplassen saman førebygger skadeleg stress og samtidig set medarbeidarar i stand til å meistre det naturlege stresset.