Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved en arbeidsplass har de utviklet et spill som skaper dialog om stress og trivsel. I spillet trekker deltagerne et emnekort, f.eks. "Jeg opplever smil og en postitiv holdning når jeg kommer på jobben". Alle deltagerne forholder seg til utsagnet ved å ta det antall fyrstikker i hånden som tilsvarer hvor enig man er i utsagnet. Deretter snakker man om utsagnet og valg av antall fyrstikker.

Ifølge arbeidsplassen har dette ført til mange viktige samtaler som ellers ikke ville ha oppstått. Når de spiller åpner det opp for samtaler og det blir enklere å snakke om hva man opplever. Spillet gjør det legalt å ta opp ting som ikke er så bra. Og det igjen gir oss en større forståelse for hverandres arbeid, sier de.

Formålet med spillet

 • Å bevisstgjøre de ansatte på opplevelsen og forekomsten av stress
 • Å skape en åpen dialog om årsaker til stress og hvordan man kan unngå det.
 • Å bevisstgjøre den enkelte om eget ansvar på forskjellige nivå: Organisasjon, ledelse, kolleganivå, arbeidsmiljøutvalgsmedlemmer og den enkelte.
 • Å prioritere hva man skal gjøre i arbeidet med å redusere stress.

Spilleregler

Deltagerne deles inn i grupper på ca 6 personer pr gruppe. Hver deltaker får utlevert fem fyrstikker. Spillet inneholder fem hovedområder:

 1. Overblikk over arbeidssituasjon og fordeling av oppgaver
 2. Arbeidet med stress og trivsel
 3. Holdningen til å gå på jobb
 4. Innflytelse og ansvar
 5. Fellesskap – ansvar overfor kollegaer

Hvert hovedområde har en rekke emnekort med utsagn som for eksempel "jeg opplever at min nærmeste leder har god oversikt over den enkeltes arbeidssituasjon" eller "jeg opplever smil og en positiv holdning på jobben".

Det velges et hovedområde med utsagn. Alle deltagerne i gruppen forholder seg til utsagnet og velger et antall fyrstikker som de holder i hånden. Antallet fyrstikker viser hvor enig man er i utsagnet. Fem fyrstikker betyr helt enig, ingen fyrstikker betyr helt uenig. Etter at alle har valgt antall fyrstikker snakker man i gruppen om utsagnet og begrunner sitt valg av antall fyrstikker.

Gruppen som spiller skal finne fram til et forslag til løsning på problemet som er diskutert. Det er viktig at løsningen man kommer frem til blir iverksatt.

Hvis noen av utsagnene ikke passer for arbeidsplassen deres kan de utelates. Finn eventuelt på flere utsagn som passer.

Skriv de fem hovedområdene med tilhørende utsagn på hvert sitt stykke kartong og klipp ut. Skriv eventuelt ut filen hovedområder med utsagn og klipp opp.

1. Overblikk over arbeidssituasjon og fordeling av oppgaver

 1. Jeg opplever at min nærmeste leder har god oversikt over den enkeltes arbeidssituasjon
 2. Jeg opplever at min nærmeste leder fordeler oppgavene ut ifra medarbeidernes kompetanse

2. Arbeidet med stress og trivsel

 1. Jeg opplever at øverste ledelse og linjelederne viser engasjement i arbeidet med stress og trivsel.
 2. Jeg opplever at arbeidet med å forebygge stress er en del av personalpolitikken hos oss.
 3. Jeg opplever at arbeidet med trivsel er en del av personalpolitikken hos oss.
 4. Jeg opplever at det settes av tilstrekkelig tid til å jobbe med stress og trivsel på arbeidsplassen

3. Holdninger til jobben

 1. Jeg opplever smil og en positiv holdning på jobben
 2. Jeg har en positiv holdning til jobben
 3. Jeg er som oftest smilende og positiv overfor kollegaene mine
 4. Jeg opplever negativ stemning/holdning hos min kolleger
 5. Jeg opplever at man snakker negativt om andre enheter
 6. Jeg bidrar aktivt til rykter på arbeidsplassen min

4. Innflytelse og ansvar

 1. Jeg har innflytelse på min egen arbeidsdag
 2. Jeg tar ansvar for min egen arbeidsdag
 3. Jeg bidrar til at det er trivsel på arbeidsplassen min
 4. Jeg opplever at min leder sørger for at vi hjelper hverandre på tvers av grupper/enheter

5. Fellesskap – ansvar som kollega

 1. Jeg vet hvordan jeg skal at kontakt med en kollega som ser ut til å ikke trives
 2. Jeg tør å henvende med til en kollega som ser ut til å ikke trives
 3. Jeg vil henvende meg til en kollega som ser ut til å ikke trives
 4. Jeg har opplevd at en kollega har interessert seg for min trivsel
 5. Jeg opplever at kollegaene mine interesserer seg for andres trivsel
 6. Jeg henvender meg til en kollega hvis jeg ikke har det bra
 7. I vår enhet er det fokus på fellesskap.