Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Denne øvelsen hjelper dere med å få en bedre omgangstone på jobb.

Øvelsen går ut på å gjøre deltagerne klar over hvor mye språket betyr for hvordan vi føler, tenker og fungerer sammen. Den går i tillegg ut på å utarbeide stressforebyggende regler for omgangstonen.

Gjennomføring av øvelsen:

Introduksjon om kommunikasjon: Si noe om betydningen av god kommunikasjon de ansatte imellom. At det er gjennom språket vi kommer i kontakt med hverandre. At språket er avgjørende for det vi føler, tenker og for hvordan vi fungerer i sosiale sammenhenger. Språket påvirker vår forestilling om hvordan livet er og hva som er mulig å få til. Språket vårt er kort og godt med på å forme det livet vi lever.

Individuell øvelse: Alle blir bedt om å tenke igjennom følgende spørsmål for seg selv

  1. Når opplever jeg å få positive tilbakemeldinger?
  2. Hvilken effekt har det å få positive tilbakemeldinger?
  3. Når opplever jeg at jeg gir andre positive tilbakemeldinger?
  4. Hvilken effekt har det å gi positive tilbakemeldinger?

Øvelsen brukes kun som inspirasjon til neste oppgave.

Utarbeidelse av spilleregler for omgangstone: Grupper på 3-5 personer diskuterer:

  1. Hva er det verste stress-ordet vi bruker? (stress-ord er ord som er med på å øke ditt eller andres stress)
  2. Hva tror vi at de som er helt nye hos oss vil si om det? Hva vil folk som kommer utenfra og inn på arbeidsplassen vår si om språkbruken vår og hvordan vi kommuniserer?
  3. Hvilke av de ordene vi bruker virker mest dempende på stress?
  4. Hva er det vi gjør og hvordan er det vi agerer når vi pisker opp stemningen?
  5. Hva er det vi gjør som virker dempende på stress?

På bakgrunn av diskusjonen skal dere nå lage tre regler for hvordan omgangstonen hos dere skal være. Velg det som dere tror vil være mest stressforebyggende. Skriv reglene ned på en flipover og ta med inn i plenum.

Fremleggelse i plenum: Alle gruppene presenterer sine forslag til spilleregler. Spillereglene samles på en flipover. Dere diskuterer hvilke 2 – 4 spilleregler som er de viktigste. De reglene dere blir enige om skrives ned på en plansje og henges opp på et sentralt sted.

 

Kilde: Arbejdsmiljøweb.dk

 

Les mer