Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jobb med å håndtere stress i fellesskap. IGLO-stafetten er et spill som skal hjelpe dere å kartlegge utfordringer og finne løsninger på stressutfordringer på Individ-, Gruppe-, Ledelses-, og Organisasjonsnivå.

Hva er IGLO-stafetten?

IGLO-stafetten er et spill som skal hjelpe dere å finne løsninger på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisasjonsnivå. Alle fire nivåer har en viktig rolle i håndteringen av stress.

I spillet sitter to grupper overfor hverandre og bytter på å peke på utfordringer, snakke om årsakene og peke på mulige løsninger.

Vi anbefaler at det er 6–8 personer i ett spill. Det kan også være færre. Er dere flere kan dere kjøre to eller flere spill parallelt.

Spillet varer litt over en time hvis dere spiller en runde per gruppe, men dere kan også spille flere runder hvis dere synes det er hensiktsmessig.

En spillpakke skal bestå av:

 • IGLO-stafettpinne
 • Spill-instruksjoner
 • 6 IGLO-stafettark
 • 2 Hjelp til utfordringer

God fornøyelse!

Spill-instruksjoner

Før spillet

 • Skriv ut spillpakken
 • Rull forsiden sammen til et rør slik at det står IGLO-stafetten på siden av røret. Lukk røret med strikk eller tape slik at det kan fungere som en stafettpinne.
 • Klipp ut nummerskiltene.
 • Velg en leder av spillet som skal holde styr på spillets gang og på tiden. Den som leder spillet kan delta i spillet selv. Lederen av spillet må ha satt seg grundig inn i materialet før det skal gjennomføres.
 • Bli enige om hvordan resultatene fra spillet skal brukes. Det kan være oppstarten på et dialogverksted, det kan danne grunnlag for diskusjon på et personalmøte eller det kan gis videre til ledelsen (forutsetter at dette er avtalt på forhånd).

Gjør dere klar til å spille

Del dere i to grupper – gruppene bør sitte overfor hverandre. Gi gruppen hvert sitt nummerskilt.

Hver gruppe får 3 stk IGLO-ark samt et ark med «hjelp til utfordringer».

Den som leder spillet forteller hvorfor dere skal spille IGLO-stafetten og hva som skal komme ut av det.

Spillet startes. Det er spilllederens oppgave å holde øye med tiden og fortelle gruppen når de skal gå videre til neste trinn. Hver gang dere starter på et nytt trinn skal spilllederen lese beskrivelsen av det aktuelle trinnet høyt fra avsnittet «Spill» så alle vet hva som skal skje.

Spill

1. Utfordringen (10 min)

 • Hver gruppe snakker sammen og finner 2–3 utfordringer fra hverdagen. Sørg for at alle i gruppen blir hørt. Kikk eventuelt på arket «Hjelp til utfordringer» for å få inspirasjon
 • Utfordringene skrives på hver sin IGLO-stafett i felt nr 1, «Utfordringen» (altså én utfordring pr stafettark). Her skal dere, så konkret som mulig, beskrive situasjonen som stresser.
 • Når utfordringene er skrevet velger gruppe 1 den av deres egne utfordringer som de aller mest savner en løsning på. Stafettarket med utfordringen på rulles sammen og legges inn i stafettpinnen, som sendes videre til gruppe 2.
 • Realitetssjekk (2 min) Gruppe 2 leser utfordringen de har mottatt høyt og har nå et par minutter til å stille utdypende spørsmål for sikre at de har forstått utfordringen riktig.
 • Heretter er det bare den gruppen som har IGLO-stafetten som har lov å si noe. Den andre gruppen skal bare lytte.

2. Hva mangler? (5 min)

 • De 4 Sterke er fire faktorer som spesielt sikrer at vi ikke blir slått ut av stress. Faktorene er beskrevet på IGLO- stafett arkene.
 • Gruppe 2 skal nå diskutere hvilke av de 4 Sterke som mangler og som derved kan være grunnen til at utfordringen stresser. Gruppen skal sette kryss ved de faktorene som de mener mangler i forhold til utfordringen. Gruppen kan gjerne sette flere kryss.
 • Gruppe 2 beholder i første omgang IGLO-stafetten og dermed taleretten.

3. Hvilke handlingsmuligheter har vi? (5 min)

 • Gruppe 2 diskuterer innbyrdes en eller flere handlingsmuligheter i forhold til utfordringen. Gruppen kan velge noen av de 4 Sterke som det er satt kryss ved, men det er ikke et krav. Handlingsmulighetene skrives på IGLO-stafetten.
 • Deretter rulles stafetten sammen igjen, legges i stafettpinnen og gis til gruppe 1. Nå er det gruppe 1 sin tur til å snakke.

4. Rundtur i IGLO’en

Hver bokstav i IGLO representerer et nivå i virksomheten eller organisasjonen, nemlig Individ, Gruppe, Ledelse og Organisasjon. Alle fire nivåer spiller en rolle når det gjelder håndtering av stress.

Gruppe 1 skal nå argumentere for hvilken av gruppe 2’s forslag til handlinger som hører hjemme på hvilket nivå. For hvert nivå som gruppe 1 gir ansvaret for en handling, settes det et kryss i respektive IGLO-felt. Det er best – men ikke noe krav – hvis gruppen setter et kryss i alle fire IGLO-felt.

Hvis gruppe 1 får ideer som kan supplere forslagene til handling – eventuelt for å få fylt inn handlinger på alle fire nivåer – kan gruppen fritt tilføye nye forslag. Tilføyelsene skrives inn i felt 3.

Åpen diskusjon (5 min)

 • Til slutt er det åpent for diskusjon på tvers av gruppene hvis det er behov for det. Husk å notere nye handlingsmuligheter hvis det kommer frem flere gode ideer.
 • Nå starter 2. runde og rollene byttes om. Spill hele spillet igjen. Denne gangen er det gruppe 1 som mottar en utfordring fra gruppe 2, osv.

Avslutt

Når spillet er slutt har dere kartlagt noen utfordringer dere står overfor og dere har selv foreslått konkrete løsninger. Det er viktig at dere følger opp de tingene dere er kommet fram til og alle er klar over hvordan de vil bli fulgt opp.