Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Da sykefraværet steg til over 20 prosent tok Nettbuss sin avdeling på Straume nye grep for å øke nærværet. To år senere er fraværet kraftig redusert – mye takket være tett samarbeid og involvering.

Med inntil 1900 daglige avganger ble bedriften svært sårbar da sykefraværet blant de vel 300 sjåførene steg. Det ga seg utslag i mye overtidsbruk, endrede vaktplaner og en generell slitasje på ansatte og ledere. Mye tid gikk bort på sykefraværsoppfølging og drift, mens forebygging og IA-arbeid måtte vente.

– Det ble åpenbart at vi måtte jobbe på andre og bedre måter for å få kontroll på sykefraværet og øke trivselen, sier regiondirektør Øystein Gullaksen i Nettbuss Straume.

Trygghet og kompetanse

Ledelsen valgte å investere tid og ressurser for å få resultater. Økt kompetanse, tydeligere ledelse og involvering av ansatte er noen av prioriteringene som er gjort. Det har ikke bare redusert sykefraværet ned i 6 prosent i enkelte måneder, men også endret bedriftskulturen.

– Et tydeligere mandat og opplæring har gitt meg en større trygghet i rollen. Det har gjort det enklere å gjennomføre de vanskelige samtalene umiddelbart i stedet for å utsette dem, sier teamleder Cato Bøe.

BRUK LITE Sjåfør lite bilde fra Nettbuss på Flickr
Ved Nettbuss sin avdeling på Straume har ledelsen investert tid og ressurser i å snu et høyt sykefravær.

Mer aktive teamledere blir trukket fram som et viktig grep for å skape endring. Ved siden av å kjøre buss har de fått en større rolle i den daglige kontakten med sjåførene på sitt team. Det har bidratt til at personallederne har fått mer tid til å lede og ikke bare følge opp sykmeldte.

– Det bare måtte komme en endring. Jeg holdt på å drukne i personalsaker, sier HR-rådgiver Sissel Bjelland.

Tydelig ledelse og klar rollefordeling

Hovedverneombud Ørjan Takle trekker frem en tydeligere ledelsesstruktur som en årsak til de bedrede resultatene:

– Alle kan med stor sannsynlighet si hvem som er vedkommendes leder. Lederne tar kontakt og følger opp den enkelte i større grad enn før. Og jo bedre ledelsen fungerer, jo mindre støy og spetakkel blir det for verneombudet å gripe tak i.

Tydelig ledelse og en klar rollefordeling har endret avdelingen på Straume. Det er etablert en kultur hvor det er naturlig å komme til sin teamleder med utfordringene før det blir et problem. Det har tatt tid samtidig som nødvendig opplæring måtte til. Kompetansehevingen har skjedd i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter som har kurset og trent ledere på alle nivå, mens bedriftshelsetjenesten har bistått i enkeltsaker.

– Jeg er imponert over den snuoperasjonen Nettbuss har gjennomført. De har sammen tatt noen viktige valg, men har stått samlet i den vanskelige gjennomføringen. De har blant annet systematisk fulgt opp alle som hadde en form for tilrettelegging. Det har gitt nyttige avklaringer og felles forståelse for både ansatte og ledere, sier IA-rådgiver Hanne Schreiber Braathen.

– Uten et godt samarbeid med de tillitsvalgte og verneombudet får vi det ikke til. De må inkluderes på alle plan.

Øystein Gullaksen, regiondirektør.

Samarbeid avgjørende

Et tettere samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten har gitt resultater, men like viktig har samarbeidet med de ansatte vært.

– Uten et godt samarbeid med de tillitsvalgte og verneombudet får vi det ikke til. De må inkluderes på alle plan, sier Øystein Gullaksen.

Med tre fagforeninger har det vært krevende å få alle til å dra i samme retning, men det har vært helt avgjørende for å få resultater. De tillitsvalgte er tett på sjåførene. Ved å ha daglige og nær kontakt med de tillitsvalgte fanger ledelsen lettere opp hva som skjer i bedriften. Det åpner for bedre forebygging og raskere bruk av tiltak. Tydelige ledelse betyr at det stilles krav til de ansatte samtidig som bedriften er klar på at de ønsker å tilrettelegge så langt det er mulig.

Nettbuss har fortsatt en vei å gå, men er innforstått med at arbeidet med å øke nærværet og bedre trivselen ikke har noen sluttdato. De gode resultatene ble anerkjent av IA-rådet i Hordaland som ga bedriften hederlig omtale under utdelingen av IA-prisen i Hordaland. Bedriften har satt seg nye mål og forventer å forbedre resultatene ytterligere i samarbeid med de ansatte.

Artikkelen ble først publisert på nettsidene til Inkluderende arbeidsliv i Hordaland og er gjengitt med tillatelse.

Les mer

idebanken

Best på sykefravær gjennom ti år

I ti år har Evje og Hornnes kommune hatt landets laveste sykefravær i kommunal sektor. Rask oppfølging og lite konflikter kan være noe av grunnen.

idebanken

Sett sykefravær på agendaen

Erfaringer fra mange bedrifter har vist at det å snakke om sykefravær og nærvær kan ha betydning for de ansattes holdninger på området. Dette er en enkel øvelse som kan benyttes på et personalmøte eller lignende.

idebanken

Slik gir tilhørighet lavt sykefravær

Lokalpatriotisme på fotballbanen, kunnskapsglede og freske fraspark. Det er noen av ingrediensene når Synnøve Finden AS kutter i sykefraværet.