Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I ti år har Evje og Hornnes kommune hatt landets laveste sykefravær i kommunal sektor. Rask oppfølging og lite konflikter kan være noe av grunnen.

Mellom 2004 og 2014 hadde Evje og Hornnes kommune 4,5 prosent sykefravær i gjennomsnitt. Det er det lavest sykefraværet blant kommuner med over 2000 innbyggere, viser tall fra Kommunal Rapport. Sykefraværet hos de øvrige kommunene for denne tiårsperioden strekker seg opp til over 11 prosent.

Sykefravær er mer enn syke folk

Evje og Hornnes - 06
Haugland anbefaler alle å følge nøye med på sykefraværet hver måned og sett inn tiltak tidlig.

Personalsjef Dag Haugland svarer litt unnvikende på hva kommunen gjør for å få så gode resultater. Andre kommuner strever hardt med det samme, uten å lykkes like godt. Det er overraskende fordi kommunene er ganske likt organisert. De har like arbeidsoppgaver og ganske lik økonomi.

– Vi gjør ikke annet enn det andre kommuner gjør. Vi har ikke bedre kompetanse, vi har ikke annen kunnskap og vi har ikke flere ressurser, sier han innledningsvis.

Vi mistenker at Haugland har andre forklaringer. For et mye lavere sykefravær enn alle andre kommuner over år, må skyldes mer enn tilfeldigheter.

– Det nytter i alle fall ikke å unnskylde seg med enkeltpersoner som har fått den og den sykdommen. Det er ikke det som er grunnen hvis sykefraværet er høyt. For det kommer stadig nye sykmeldinger. Da gjelder det å ha systemer som kan holde sykefraværet nede over tid, på tross av dette.

To avgjørende faktorer

Haugland peker på to faktorer som kan ha betydning for det lave fraværet.

– Vi er veldig rigide på innrapportering av fravær. Vi leser statistikken med stor interesse og følger opp med raske tiltak. Slik er det hver måned hos oss.

Den andre faktoren er å skape ro på arbeidsplassene.

– Ro og lite konflikter har mye å si for trivselen. Hvordan lederne opptrer er avgjørende.

Haugland mener det er viktig å unngå krangler, både offentlige og internt. Hvis tjenesten du jobber for blir utsatt for sterk kritikk, vil det lett sette spor og skape ugreie.

– Krangler gjør noe med folk. Noen sliter mer hvis det blir for mange diskusjoner og dårlig stemning.

Han mener at politikere, andre ledere og tillitsvalgte har et spesielt ansvar. De må gjerne ha tydelige meninger om tjenester og den daglig driften ute på enhetene. Men de bør ikke bruke billige poenger og tjuvtriks bare for å snakke ned tjenestene eller sette motparten i klemme.

– I Evje og Hornnes er det lite av slikt. Heldigvis. Her er det et godt og saklig samarbeidsklima. Det skaper verdighet i organisasjonen. Ordet verdighet kan kanskje virke litt stort, men det handler faktisk litt om det.

– Det kommer stadig nye sykmeldinger. Da gjelder det å ha systemer som kan holde sykefraværet nede over tid, på tross av dette.

 Dag Haugland

Evje og Hornnes - konferanse - 16-9
Dag Haugland holder innlegg på den store IA-konferansen i Arendal, mens tilhørerne noterer ivrig viktige poenger.

Usikker på tungt arbeid

Andre kommuner forklarer sykefraværet med at mange har et tungt arbeid. Vi spør Haugland om hvorfor de samme tunge jobbene ikke fører til like stort fravær i Evje.

– Det er ikke godt å si. Men ta renhold for eksempel. Det er vel regnet som et tungt yrke. Men vi har hatt ekstremt lavt sykefravær i renhold til tider. At jobben er tung kan ikke alene være avgjørende.

Han forteller at kommunen har en forholdsvis lav grunnbemanning på flere områder. Sammenlignet med andre lignende kommuner, er den likevel veldig produktiv.

– Vi er ingen rik kommune med tilgang på lettjente midler. Tvert imot. Det betyr at vi må få mye ut av de midlene vi har, ved å drive effektivt.

Han forteller at de alltid tilrettelegger for reelle arbeidsoppgaver, aldri for ”liksomoppgaver”.

– Jeg tror det er motiverende. Og så viser det at vi trenger hver hand som kan arbeide.

Unngår negative spiraler

Haugland er samtidig opptatt av at arbeidsplassene må ha nok folk.

– Å spare inn på for eksempel vikarer er ikke alltid smart. Da blir det fort hektisk for de som er igjen. Lysten til å komme på jobb kan bli mindre. En negativ trend kan bli selvforsterkende og da har vi det gående.

Men også en positiv trend kan være selvforsterkende.

– Ja selvsagt. Og derfor setter vi tidlig inn tiltak. Det gjelder å finne en god balanse mellom krav og mulighet til å mestre jobben. Det gir lyst og overskudd.

– At jobben er tung kan ikke alene være avgjørende.

Dag Haugland

Evje 04 - ny
Dag Haugland er klar hvis det skulle bli en ny utfordring med sykefraværet.

Forankring av problemet

Ut fra erfaringene i Evje og Hornnes trekker Haugland frem to forhold som andre kommuner kan lære av, hvis de sliter med sykefraværet.

– Vi startet med å erkjenne problemet, at det var vårt problem. Det gjaldt både den politiske og administrative ledelsen, sier han.

Dette var rundt tusenårskiftet. Haugland forteller at den gang var sykefraværet betydelig høyere enn i dag, og over gjennomsnittet for norske kommuner.

– Vi ville gjøre noe med det, sier han med trykk på ordet ville.

– Mye av hemmeligheten ligger i selve erkjennelsen og at den får plass mellom alt det andre kommunen holder på med. Et lite skippertak i form at et prosjekt er ikke nok. Dette arbeidet må alltid være høyt prioritert, og være integrert i det andre, sier han. 

Råd nummer to er tydelige krav og forventninger.

– Vi forventer samarbeid og medvirkning og at vi sammen skal finne gode løsninger. Mye går av seg selv når alle er enig i det, sier den sindige setesdølen.

– Vårt mål er ikke å være best, men å ligge i det nedre sjiktet når det gjelder sykefravær. Derfor jobber vi med sykefravær på alle nivåer. Men vi stresser ikke, verken når det går opp eller ned.

Hva kan en lære av Evje og Hornnes kommune?

  • Erkjenn problemet hvis sykefraværet er for høyt.
  • Følg nøye med på sykefraværet hver måned og sett inn tiltak tidlig.
  • Unngå unødvendige konflikter. Dette er et ansvar for både politiske og administrative ledere og for tillitsvalgte.
  • Forvent medvirkning og godt samarbeid av alle.
  • Knip ikke igjen på vikarbruken, sørg alltid for tilstrekkelig bemanning.

Fakta om Evje og Hornnes kommune

  • Kommune har ca 3500 innbyggere.
  • Viktige næringsveier er handel og sørvis, transport og håndverk.
  • I perioden 2004 – 2014 hadde kommunen det lavest sykefraværet blant kommuner med over 2000 innbyggere.

Les mer

idebanken

Sett sykefravær på agendaen

Erfaringer fra mange bedrifter har vist at det å snakke om sykefravær og nærvær kan ha betydning for de ansattes holdninger på området. Dette er en enkel øvelse som kan benyttes på et personalmøte eller lignende.