Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En leder kan ikke bestemme hva som er best for en sykmeldt, men kan hjelpe medarbeideren til å finne det ut selv. Det er dette den viktige samtalen handler om.

Ledere som er opptatt av trygg personalledelse og sunne arbeidsforhold har størst sannsynlighet for å høste gode resultater. Det understreker betydningen av at ledere hele tiden jobber for å vedlikeholde best mulige arbeidsforhold. Når samtalen vel er i gang, skal den sykmeldte stå i sentrum. Det virker selvsagt, men praksis viser at det ikke er like enkelt. På veien fram mot mål er det nemlig noen fallgruver lederen bør passe seg for.

 

Fallgruver:

Hva bør lederen gjøre:

Lederen går over til å fortelle hva den sykmeldte bør gjøre, framfor å invitere vedkommende selv til å finne det ut.Lederen bør oppfordre den sykmeldte til å fortelle og stille spørsmål om meninger, ideer, forslag og liknende.
Den sykmeldte tror ikke det nytter å forbedre arbeidssituasjonen / komme raskere tilbake.Lederen bør stille undersøkende spørsmål "Hva har du prøvd?" "Hva er grunnen til at du tror det ikke nytter?" og liknende. 
Den sykmeldte tar ikke positive tilbakemeldinger innover seg.Lederen bør be den sykmeldte forklare med egne ord hva lederen har sagt. Det kan være at vedkommende ikke har forstått innholdet fullt ut.
Den sykmeldte vil bare snakke om alt som har skjedd i fortiden.Lederen bør ta tak i punktene den sykmeldte tar opp, og vise hvordan de kan brukes konstruktivt framover. 
Den sykmeldte er redd for å prøve ut nye forslag på grunn av tidligere erfaringer.Lederen bør oppmuntre den sykmeldte til å ta en prøveperiode. 
Den sykmeldte tror han/hun er flinkere enn det som faktisk er tilfellet.Lederen bør be om eksempler som støtter den oppfattelsen, og tilbakemeldinger etterfulgt av stillhet.
Den sykmeldte virker lite interessert i samtalen.Lederen bør spørre seg hvorfor. Det kan være mange grunner til dette. Prøv ulike innfallsvinkler. Bruk prosessorienterte spørsmål, for eksempel "Hva skal til for at....", "Hva ønsker du.....", "Hva tenker du...", "Hvordan vil du......".
Lederen dytter sine egne meninger og løsninger over på den sykmeldte.Lederen bør oppmuntre den sykmeldte til selv å finne ut hvordan situasjonen best kan takles. Går det trått kan lederen stille "Hva om"-spørsmål. 
Lederen får ikke det forventede resultatet. Lederen bør spørre seg hvorfor, og vurdere sin egen måte å kommunisere på. Kanskje bør målene justeres?


Du finner flere gode råd og tips til samtalen i Idébankens hefte "Den viktige samtalen, En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere". Lykke til!

Les mer

idebanken

Slik forholder du deg til sykmeldinger

For arbeidsgiver kan mange spørsmål melde seg når du får en sykmelding på bordet. Her får du svar på hva som er greit og anbefalt å gjøre.