Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Coop Heimdal har redusert sykefraværet til nesten en tredjedel. Virkemidlet er enkelt: De ansatte har gått sammen i mindre grupper. Der blir de enige om hvordan de vil ha det på arbeidsplassen. Lydhøre ledere tar imot forslagene og følger opp. Det blir det et godt arbeidsmiljø av.

– Vi har hatt en kjempeutvikling, forteller personalsjef Terje Løkke. Han har stor tro på at de vil klare å holde sykefraværet lavt fremover.

– Ja, sykefraværet har ligget på 4,5 prosent i ett og et halvt år nå. Det er enormt bra for et lager som dette, sier han.

Lager med dimensjoner

Coop Heimdal ligger litt sør for Trondheim. Her inne er alt det Coop-butikkene i Midt-Norge trenger. Det store lagret er kjølig. I tynne klær tar det ikke lang tid før temperaturen blir ubehagelig lav. Trucker kjører ustanselig i alle retninger. Sjåførene er godt kledd og har det travelt. På øret får de beskjed om hvilke varer de skal plukke eller hente ned fra de enorme pallehyllene.

Tause i allmøter

For fem år siden var allmøtet den eneste fellesarenaen for ledere og ansatte. Der ble det gitt informasjon. For det meste var den enveis. Stein Sæterøy er lagersjef. Han forteller at temaet på allmøtene stort sett gjaldt mangler og feil. Gladnyheter og positive ting ble det lagt mindre vekt på.

– Nei, møtene var ikke særlig motiverende. Du vet det er få som ønsker å ta ordet i slike store forsamlinger. Derfor brant mange inne med spørsmål og tanker de gjerne skulle ha fått frem, sier han.

Da ble veien kort til likesinnede. Misnøyen vokste.

– Vi fikk tendenser til subkulturer. Mange var kritiske og avstanden mellom ledere og ansatte ble etter hvert stor. Sykefraværet skjøt i været og trivselen sank mot et bunnivå, forteller Sæterøy.

Lot det ikke gå vinter og vår

Endringen startet da Solveig Waaler fra NAV Arbeidslivssenter ble invitert til å lede en prosess for å involvere alle ansatte og utvikle arbeidsplassen. Skulle lageret få et lavere sykefravær og et bedre samarbeid måtte alle være med.

– Vi er veldig takknemlig for alt arbeidslivssenteret har bidratt med, gjennom veiledning, innspill og samarbeid i det daglige, sier Terje Løkke.

Fem ganger under intervjuet gjentar han takken. Men den æren vil Waaler ikke ha alene.

– Nei, det er ikke meg og kollegaen min, Michael som skal ha æren. Det er dere som har gjort dette, sier hun bestemt.

– Riktig nok har vi hjulpet dere med å sette mål og lage handlingsplaner. Og vi har hatt faste møter underveis for å se på fremdriften og finne løsninger på enkelte utfordringer. Men arbeidet med å finne tiltak og gjennomføre dem har dere ledere og ansatte gjort selv, sier hun.

Får mulighet til å påvirke

I følge Løkke er utviklingsarbeidet i mindre grupper den viktigste suksessfaktoren. I gruppene kan alle si sin mening og bli hørt. De er rundt femten i hver gruppe. De møtes regelmessig én gang i måneden. Etter møtene lager de referat med forslag til tiltak.

Coop Heimdal
Det er høyt under taket på Coop Heimdal

– At forslagene blir fulgt opp er helt avgjørende for tilliten. Det har vi klart. Det har endret noe i kulturen vår. Vi har blitt mer åpne og ærlige, både ledere, tillitsvalgte og ansatte, sier Løkke.

Alle blir sett og hørt

Ledere med mange medarbeidere kan få problemer med å se alle og ta hensyn til alles behov. Nå ivaretar gruppene mye av dette behovet. I gruppene er folk trygge på hverandre. Der tør de å være seg selv og kommer med det de har på hjertet.

– Når vi som ledere følger opp forslagene fra gruppene, viser det at vi tar medarbeiderne på alvor. Da opplever de å bli sett og hørt, sier Stein Sæterøy.

– Og er det noen som har sære holdninger til ting, blir de raskt rettet på av de andre. Slik blir de enige om hva som gjelder. Det skaper samhold. Vi utvikler arbeidsmiljøet innenfra, sier Sæterøy.

Han forteller historien om et par kolleger som ble borte fra arbeidsplassen en lengre periode. Etter hvert lurte de andre på hvorfor og om de kunne gjøre noe for å få dem tilbake.

– Når vi er kommet dit at kollegene vil hjelpe hverandre med å tilrettelegge jobben, er vi der vi skal være, kommenterer Løkke.

– I tillegg har vi fått et meget godt forhold til NAV-kontorene. Det gjør at vi kan løse enkeltsaker mye raskere enn før. Også det har hatt mye å si for at sykefraværet er blitt så lavt, legger han til.

– At forslagene blir fulgt opp er helt avgjørende for tilliten.

Terje Løkke

Misnøyen er blitt borte

I følge Sæterøy har de ansatte blitt mer stolte over arbeidsplassen sin.

– Det er utrolig å se hvordan de vi oppfattet som gretne og negative, nå kommer smilende og fornøyde på jobb, forteller han.

Sæterøy beskriver det som har skjedd som en kulturendring. De har fått til en større åpenhet og ærlighet i kommunikasjonen på alle nivåer.

– Åpenhet gjelder ikke minst lederne. Det er de som har den avgjørende informasjonen. Spørsmålet blir om de har mot til å være åpne og ærlig med medarbeiderne. Der har det skjedd en stor endring. Dørene er åpne i dobbel forstand, sier Løkke.

Trenden er snudd. Nå er det trivselen som skyter til værs, mens sykefraværet synker til bunns.