Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kvinne og en mann står på hver sin side av en stor plansje. Kvinnen holder en blyant. På plansjen er det flere fargede kulepunkter. Mannen holder opp IA-logoen. Illustrasjon.

Hva handler IA-avtalen om nå?

Dette bør din arbeidsplass vite om IA-avtalen.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal bidra til et arbeidsliv med plass til alle. 

Det er myndighetene og  partene i arbeidslivet  som har inngått IA-avtalen. 

IA-avtalen handler nå om de som er i arbeid. Målet er å få ned sykefraværet og redusere frafall fra arbeidslivet.  

 

Hvordan skal vi nå dette målet? 


Arbeidet med å skape et inkluderende arbeidsliv skjer på hver enkelt arbeidsplass. 

Det viktigste verktøyet for å nå målet er derfor et godt samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte på arbeidsplassen.

I denne IA-avtalen er det spesielt to områder som alle skal jobbe med:


1. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid

En stor andel av sykefraværet er arbeidsrelatert. Ved å ta tak i det vi vet fører til sykefravær i hver bransje, vil vi kunne forebygge mye av dette fraværet. 

Myndighetene og partene i arbeidslivet jobber derfor for at alle arbeidsplasser: 

 • Vet hva arbeidsmiljø handler om arbeidet
 • Er kjent med hva som fører til arbeidsrelatert sykefravær i sin bransje
 • Jobber mer målrettet og kunnskapsbasert med sitt arbeidsmiljø for å forebygge fravær 
   

2. Lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær

Langtidssykefraværet utgjør den største delen av sykefraværet i Norge. Det øker også risikoen for varig frafall fra arbeidslivet. 

Derfor blir det satset spesielt på å finne løsninger i tilfeller der ordinær tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte ikke har gitt resultater. 

Hva bør din arbeidsplass gjøre?


IA-avtalen omfatter nå hele arbeidslivet i Norge. Alle arbeidsplasser blir derfor oppfordret til å jobbe systematisk med å:

 • Forebygge arbeidsrelatert sykefravær 
 • Løse fastlåste sykefraværssaker
 • Få flere til å mestre jobben, selv med helseplager
 • Gi ny kompetanse til sykmeldte som ønsker det 

Virkemidlene i avtalen er utformet for å hjelpe alle arbeidsplasser til å jobbe godt med dette.  

I tillegg er det etablert bransjeprogram i sju utvalgte bransjer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall. 

IA-avtalen oppfordrer også virksomheter som har hatt utvidet egenmelding om å fortsette med det.

Virksomheter som ikke har hatt utvidet egenmelding blir oppfordret til å vurdere dette.  

Hvem står bak IA-avtalen?  


IA-avtalen er inngått mellom følgende parter:  

 • Arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, KS, Spekter og KDD (Kommunal og distriktsdepartementet)  
 • Arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og UNIO  
 • Staten 

Nåværende IA-avtale gjelder frem til og med 2024. 
 

Ønsker du å vite mer om IA-avtalen og organiseringen av den?  

IA-avtalen og annen informasjon finner du på nettsidene til Regjeringen. 

 

Om denne nettsiden

Bokstavene IA vises inni en grønn sirkel. Dette er logoen for inkluderende arbeidsliv. Illustrasjon.

Dette er en landingsside som samler, forklarer og gjør kjent informasjon om IA-avtalen tilpasset arbeidsplasser.

Det er partene i arbeidslivet og myndighetene som står bak dette initiativet. 

Nettsiden blir drevet av Idébanken som er en tjeneste som formidler erfaringer, ideer og resultater som kan bidra til å nå målene i IA-avtalen.  Tjenesten blir levert av NAV.