Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En mann og en kvinne står på hver sin side av en potteplante. Mannen holder IA-logoen over hodet. Kvinnen holder en notatblokk og en penn. Hun har en snakkeboble over hodet. Illustrasjon.

Løse en fastlåst sykefraværssak

Står dere fast i én eller flere sykefraværssaker? Da kan tilskudd til ekspertbistand være nyttig.

 


Ekspertbistand er en tilskuddsordning som skal forebygge og redusere sykefravær i enkeltsaker.

Arbeidsgiver kan få tilskudd til å leie inn en nøytral ekspert som kan se situasjonen med nye øyne.

Eksperten foreslår tiltak for å få den ansatte tilbake i jobb, eller annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Når kan tilskudd til ekspertbistand være aktuelt?
 

  • En ansatt er eller har vært sykemeldt
  • Dere har forsøkt å løse situasjonen på arbeidsplassen, uten å lykkes
  • Leder og ansatt er enige om å få inn hjelp
  • Leder, ansatte og NAV er enige om at ekspertbistand er det mest hensiktsmessige tiltaket 

Da kan dere søke tilskudd fra NAV opp til en maksimal sats på 23 100 kroner for å leie inn en ekstern ekspert på sykefravær og arbeidsmiljø. 

Hvilken hjelp kan dere få av eksperten? 

Eksperten skal kartlegge og avklare hva som kan være årsaken til fraværet, og foreslå tiltak for å få den ansatte tilbake i arbeid. 

Eksperten kan blant annet hjelpe til med 

  • relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen 
  • sykefraværsoppfølging og tilrettelegging 
  • konflikthåndtering 
  • omstillingsarbeid 
  • arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering 
  • karriereveiledning 

Hvem er eksperten? 

Eksperten er en nøytral ekstern person med kompetanse på sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljø. 

Hvem eksperten er, og hvilken kompetanse eksperten har, avhenger av problemstillingen og hva dere har behov for i deres sak. 

Ofte er har eksperten kompetanse på både helse og arbeid. 

Eksperten kan da for eksempel være en fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier eller psykolog. I tillegg har eksperten kompetanse på arbeidsliv og arbeidsmiljø. 

 

Tilskuddsordningen – steg for steg

1. Bli kjent med situasjonen

En ansatt er eller har vært sykemeldt, men klarer ikke å stå i jobb som ønsket.

Lederen har sammen med den ansatte forsøkt å finne løsning så langt det lar seg gjøre.

Ansatt og leder er enige om at de trenger ekstern hjelp til å finne en god løsning på situasjonen.

Da er det aktuelt å ta kontakt med NAV om tilskudd til ekspertbistand. ‍

2. Kontakt NAV

Arbeidsgiver kontakter NAV, og forklarerer situasjonen.

NAV gir informasjon og råd om tilskuddsordningen, og om ekspertbistand vil være aktuelt.

3. Finn en ekspert

Eksperten er en nøytral ekstern person som har kompetanse på sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøutfordringer.

Lederen og den ansatte finner en ekspert som de ønsker å bruke. NAV vil kunne gi råd om hva slags ekspert som kan være best egnet.

4. Søk om tilskudd

NAV godkjenner bruken av en ekstern ekspert etter å ha diskutert saken med arbeidsgiver.

Arbeidsgiver sender inn en søknad via Altinn eller Min side – arbeidsgiver på nav.no.

NAV behandler søknaden om tilskuddet.

Arbeidsgiver mottar brev fra NAV om at søknaden er innvilget.

5. Gjennomfør arbeidet

Arbeidsplassen og eksperten inngår en avtale.

Eksperten undersøker den ansattes sykefravær og arbeidssituasjon, og foreslår tiltak som kan få den ansatte tilbake i arbeid.

6. Få refundert utlegg

Arbeidsgiver sender inn ekspertens rapport til NAV, og fremmer refusjonskrav for utgiftene til ekspertbistand senest seks måneder etter gjennomføring.

NAV refunderer inntil kr 23 100 av utgiftene dere har hatt til eksperten.

Eksempler på bruk av tilskudd til ekspertbistand

Langtidsykmeldt

Per har vært gradert sykmeldt i 7 måneder, og har ikke mestret arbeidsoppgavene sine over tid. Oppgaver leveres for sent, og ofte glemmer Per avtaler han har. 

Leder har hatt tett og god oppfølging av Per. Leder har tilrettelagt for både arbeidstid og arbeidsoppgaver, og ved å sette inn ekstra hjelp. 

Ingenting hjelper. Leder er rådvill, og vet ikke hva mer hen skal gjøre. 

Leder og Per får hjelp av en ekspert som er ergoterapeut, og med kompetanse på kommunikasjon. 

Gjennom samtaler og kartleggingsverktøy avdekkes det at Per har store utfordringer med å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgavene sine. 

Eksperten gir råd om ulike hjelpemidler som Per kan teste ut, og det anbefales at Per får tilbud om samtaler med virksomhetens bedriftshelsetjeneste for å få hjelp til å planlegge og organisere arbeidsdagene sine bedre. 

Leder får hjelp med hvordan konkret tilrettelegge for Per, slik at det blir lettere for han å gjennomføre arbeidsdagene sine. Samt hvordan støtte Per i hverdagen gjennom å gjennomføre jevnlige samtaler. 

Hyppig og gjentakende sykefravær over flere år

Kari har hatt mye fravær, både kortvarig og langvarig, de siste 4 årene. Kari er nå sykmeldt igjen. 

Kari kan ikke ta tunge løft, og har problemer med å jobbe nattvakt. Det har vært forsøkt ulike tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen, uten at fraværene opphører. 

Leder og Kari får hjelp av en ekspert som er sykepleier, med kompetanse på karriereveiledning. 

Eksperten kartlegger arbeids- og helsesituasjonen til Kari. Eksperten finner ut av oppgavene ikke er forenlig med helsen til Kari. 

Eksperten anbefaler at Kari får tilbud om karriereveiledning, og at leder undersøker muligheten for utprøving i en annen stilling i virksomheten. 

I tillegg anbefaler eksperten Kari om å undersøke muligheten for å få kompetansetiltak gjennom NAV. 

Tilbake etter langvarig sykefravær

Siri er tilbake i arbeid etter ett års sykemelding. Siri trenger fortsatt tilrettelegging, og leder har i en periode tilrettelagt med tilpassede arbeidsoppgaver. 

Tilretteleggingen hjelper ikke, og at det går utover drift og andre ansatte. 

Siri og leder får hjelp av en ekspert som er ergoterapeut, med kompetanse på ledelse og HMS. 

Eksperten gjennomfører en arbeidsplassvurdering, og kartlegger samspillet mellom helseplagene, arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet. 

Gjennom ekspertbistanden avklares det at totalsituasjonen til Siri ikke er forening med 100 % stilling akkurat nå. 

Leder og Siri får hjelp til å undersøke ulike støtteordninger, slik at det er mulig å gå ned i en redusert stilling i en periode fremover. I tillegg anbefales det at Siri får tilbud å gå til coach, for å lære seg mestringsstrategier for å på sikt komme tilbake til en 100 % stilling. 

100 prosent sykemeldt i 2 måneder

Håkon har kun hatt kortvarige fravær tidligere, men er nå 100 % sykemeldt i 2 måneder, og det er usikkert når han kommer tilbake i jobb. 

Håkon og leder har utfordringer med å samarbeide, og leder forstår ikke årsaken til samarbeidsproblemene. 

Leder og Håkon får hjelp av en ekspert som er arbeidspsykolog, og med kompetanse på konflikthåndtering. 

Eksperten gjennomfører samtaler både med Håkon og leder, og avdekker at det er en pågående konflikt gående på arbeidsplassen. 

Eksperten anbefaler videre konfliktrådgivning med de involverte på arbeidsplassen, samt en plan for at Håkon kan jobbe gradert med mål om å komme tilbake 100 %. 

 

Vil dere ta i bruk tilskudd til ekspertbistand?

Før dere kan søke må NAV være enig i at det er aktuelt å bruke tilskudd til ekspertbistand. Ta derfor kontakt med NAV for å drøfte saken. 

All praktisk informasjon om hvordan du søker, søknadsskjema, kontaktinformasjon med mer finner dere hos NAV. 

INTERVJU 

– Eksperten kan se på situasjonen med nye øyne
 

Dette bildet er en lenke til artikkel om hvordan din arbeidsplass kan bruke ekspertbistand. Bildet er av Karina Dokken, en ansatt i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun har lyst hår og grønn genser. Foto.

– Oppgaven til en ekstern ekspert er å kartlegge og forstå sykefraværet, og så foreslå endringer som kan gjøre at den ansatte kommer tilbake i arbeid, forklarer Karina Dokken, fagansvarlig i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hun mener mange virksomheter vil kunne ha nytte av denne tilskuddsordningen.

LÆR AV ANDRE

Ekspertbistand gir sykmeldte nye muligheter
 

Dette bildet er en lenke til en artikkel om en videregående skole som har brukt tilskudd til ekspertbistand. Motivet i bildet er to ansatte ved skolen. De smiler til kamera. Foto.

– Vi har gode rutiner for å følge opp medarbeidere som er sykmeldt, og tilrettelegger så godt vi kan. Men det hender vi står fast. Da kan ekspertbistand være nyttig, sier Monica Gjertsen Steinbakken, personal- og organisasjonssjef ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Les mer her om hvordan den videregående skolen bruker ekspertbistand til å hjelpe sine sykemeldte med å finne tilbake til mestringsfølelsen.

 

Om tilskudd til ekspertbistand 

Bokstavene IA vises inni en grønn sirkel. Dette er logoen for inkluderende arbeidsliv. Illustrasjon.

Denne tilskuddsordningen er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. 

Målet er å få ansatte tilbake til jobb, eller annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Tilskudd til ekspertbistand er tilgjengelig for alle virksomheter.