Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En mann og en kvinne holder på et stort tannhjul. Inni tannhjulet er det en IA-logo. Illustrasjon.

Hvordan få til et godt IA-samarbeid på din arbeidsplass?

IA-samarbeidet handler om hvordan ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte sammen skaper en inkluderende arbeidsplass. 

Partssamarbeidet har en sentral rolle og et ansvar i IA-arbeidet, og er ofte en forutsetning for å lykkes med å skape en inkluderende arbeidsplass. 

Et godt etablert partssamarbeid legger et godt grunnlag for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet.   

Et velfungerende partssamarbeid sikrer medvirkning og medbestemmelse, og gjør det mulig å skape et godt arbeidsmiljø og god oppfølging av alle ansatte. 

 

 

4 steg for et enda bedre IA-samarbeid

1. Få kunnskap om rollene i IA-samarbeidet


Ledere, tillitsvalgte og verneombud har alle viktige roller i IA-samarbeidet.

Når alle forstår og anerkjenner hverandres roller blir det enklere å få til et godt samarbeid.

Leder har hovedansvaret for IA-arbeidet, men tillitsvalgte og verneombud kan være en ressurs for leder.

Tillitsvalgte og verneombud har tillit hos de ansatte, og har god kunnskap om arbeidsmiljøet de selv også er en del av.

Arbeidsgivers rolle

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å skape en inkluderende arbeidsplass.

I IA-arbeidet skal arbeidsgiver:

 • Ta initiativ til å sette i gang IA-arbeidet
 • Involvere tillitsvalgte og verneombudet i IA-arbeidet
 • Finne møteplasser og tid for å snakke sammen om IA på arbeidsplassen
 • Sørge for at dette temaet blir en naturlig del av dine lederoppgaver
 • Sette fokus på og jobbe med forebyggende arbeidsmiljø
 • Bidra til å finne løsninger for lange og gjentagende sykefravær

 

Tillitsvalgtes rolle

Tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidet med å skape en inkluderende arbeidsplass.

I IA-arbeidet bør tillitsvalgte være:

 • Pådriver
 • Holdningsskaper
 • Samarbeidspartner
 • Forslagsstiller
 • Støttespiller

Dette kan for eksempel bety:

 • Ta opp temaet på medlemsmøter og forankre IA-arbeidet hos kollegaer
 • Sette temaet på dagsorden
 • Sette fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid
 • Komme med forslag til tiltak
 • Samarbeide med verneombudet om arbeidsmiljøspørsmål

 

Verneombudets rolle

Verneombudet skal ivareta alles interesser i saker som angår arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, og er derfor er en viktig medspiller i arbeidet med å skape en inkluderende arbeidsplass.

I IA-arbeidet skal verneombud:

 • Representerer alle på arbeidsplassen
 • Sikre medvirkningsplikten, og ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljø/HMS
 • Være pådriver for å forebygge sykefravær
 • Være pådriver for at sykefraværsoppfølging blir en del av det systematiske HMS-arbeidet
 • Samarbeide med tillitsvalgte

Ønsker dere mer informasjon og opplæring i rollene, ta kontakt med deres leder, eller med deres arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

2. Inngå en lokal IA-avtale på din arbeidplass

 

Et sterkt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en suksessfaktor for å lykkes med godt arbeidsmiljø og en inkluderende arbeidsplass. 

Arbeidsplasser som ønsker det kan inngå en frivillig lokal IA-avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.  

Hovedorganisasjonene har derfor utarbeidet en avtale-mal som din arbeidsplass kan tilpasse og ta i bruk.

 

3. Samarbeid godt og kontinuerlig om IA


Et godt IA-samarbeid kjennetegnes av god dialog og faste møtepunkter der dere finner løsninger for IA-arbeidet i fellesskap. 

Gjensidig avhengighet og tillit til hverandres ansvar og kompetanse er viktig for å få til et godt samarbeid.

Her er fem nyttige råd til deres arbeidsplass 

 • Øk kompetansen. Skaff dere kunnskap om IA og hvordan dere kan jobbe med det. 

 • Skap gode arenaer for samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud.  

 • Få oversikt. Kartlegg sammen arbeidsmiljøet og sykefraværet på arbeidsplassen 

 • Sett dere mål. Bli enige om hva dere vil oppnå, og legg en plan. 

 • Følg opp IA-arbeidet og hold trykket oppe. Kontinuerlig arbeid over tid gir resultater. 
   

4. Ta i bruk virkemidlene i IA-avtalen


IA-avtalen har flere virkemidler som kan støtte deres arbeidsplass i IA-arbeidet. 

Sjekk ut virkemidlene, og bli enige om hvilke virkemidler som er aktuelle for dere å ta i bruk. 

 

Bilde av IA-plakaten. Denne viser innholdet i plakaten. Illustrasjon.

IA-plakaten

– last ned, skriv ut og gjør den synlig på din arbeidsplass


IA-plakaten gir dere en oppsummering og påminnelse om de ulike rollene dere har i IA-arbeidet, og hva som er godt IA-samarbeid. 

Henge den opp på passende steder på din arbeidsplass!

 

Om denne nettsiden

Bokstavene IA vises inni en grønn sirkel. Dette er logoen for inkluderende arbeidsliv. Illustrasjon.

Dette er en landingsside som samler, forklarer og gjør kjent informasjon om IA-avtalen tilpasset arbeidsplasser.

Det er partene i arbeidslivet og myndighetene som står bak dette initiativet. 

Nettsiden blir drevet av Idébanken som er en tjeneste som formidler erfaringer, ideer og resultater som kan bidra til å nå målene i IA-avtalen.  Tjenesten blir levert av NAV.