Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kvinne og en mann står ved siden av en utklippstavle. På tavlen henger det et ark med både IA-logoen og NAV-logoen på. Kvinnen peker på tavlen. Hun har en snakkeboble over hodet. Illustrasjon.

Få ned et vedvarende høyt sykefravær på arbeidsplassen

Noen arbeidsplasser har høyt sykefravær over tid, og trenger hjelp. Da kan bistand fra NAV Arbeidslivssenter være aktuelt.

 

 

På NAV Arbeidslivssenter jobber det eksperter på arbeidsmiljø, sykefraværsarbeid og på det utvidede partssamarbeid.

Disse ekspertene hjelper ledere, tillitsvalgte og verneombud om å samarbeide bedre om å utvikle arbeidsmiljøet og forbedre sykefraværsoppfølgingen.

Samarbeidet med NAV Arbeidslivsenter skal gi arbeidsplassen økt kunnskap og nye ferdigheter om sykefravær og arbeidsmiljø.

Målet er å få ned sykefraværet, og at arbeidsplassen jobber godt med sykefraværet og arbeidsmiljøet på egenhånd.

Hva kan NAV Arbeidslivssenter hjelpe til med?

NAV Arbeidslivssenter kartlegger hva som er situasjonen og behovene på deres arbeidsplass.

Basert på denne kartleggingen tilbyr arbeidslivssenteret hjelp med å:

  • etablere og utvikle partssamarbeidet som grunnlag for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet
  • kartlegge, forbedre og videreutvikle arbeidsmiljøet
  • øke kvaliteten på sykefraværsoppfølgingen

Hvilke krav må din arbeidsplass oppfylle for å få bistand fra NAV Arbeidslivssenter? 
 

  • Dere er motivert for å forbedre situasjonen og få til en varig endring
  • Dere har tid og ressurser til å gjennomføre og følge opp samarbeidet med NAV
  • Det er dialog mellom partene på arbeidsplassen
  • Dere har grunnleggende kompetanse om sykefravær, arbeidsmiljø og rollene i partssamarbeidet 

NAV Arbeidslivssenter prioriterer å hjelpe arbeidsplasser med et høyt sykefravær, og bistanden er tidsbegrenset.

Ta kontakt med NAV for å høre om dette kan være et tilbud for din arbeidsplass.

 

Om NAV Arbeidslivssenter 

Bokstavene IA vises inni en grønn sirkel. Dette er logoen for inkluderende arbeidsliv. Illustrasjon.

NAV Arbeidslivssenter er et virkemiddel som skal støtte arbeidsplasser i arbeidet med å nå IA-avtalens mål.

NAV Arbeidslivssenter er et ressurs- og kompetansesenter for et mer inkluderende arbeidsliv som har eksistert siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001.

Det finnes et arbeidslivssenter i hvert fylke.