Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

7 tips for god sykefraværsoppfølging

Her er nyttige tips og råd.


Hvordan du som leder følger opp en sykemeldt medarbeider, kan ha mye å si for utfallet og lengden på sykefraværet.  

Er du tålmodig og tilrettelegger for den sykemeldte, er sjansene større for at medarbeideren kommer raskere tilbake i jobb. Det blir også tydelig for andre medarbeidere at dette er en arbeidsplass som ønsker å ta vare på medarbeiderne sine.

Her er våre sju tips til tiden før, under og etter at en ansatt har blitt sykemeldt: 

Dette bør du ha på plass før noen blir sykmeldt

 

1. Sørg for gode rutiner som alle kjenner til

Når ledere og ansatte er godt kjent med sykefraværsrutinene blir oppfølgingen enklere. Gå derfor igjennom rutinene deres jevnlig, enten felles eller i mindre grupper. Når alle har rutinene friskt i minnet, vet alle hva de skal gjøre og hva de kan forvente seg dersom de blir sykmeldt.

Under finner du flere nyttige verktøy og retningslinjer for sykefraværsarbeid: 

2. Tenk igjennom dine holdninger til sykefravær

Dine holdninger til sykefravær er avgjørende for hvordan og hvor godt du følger opp sykefravær blant ansatte. Holdningene du viser vil også prege kulturen på arbeidsplassen, og hvordan dere forholder dere til sykefravær

Derfor kan det være nyttig å gjennomføre denne øvelsen hvor du tenker igjennom dine holdninger til sykefravær.

3. Lag lister for tilrettelegging

Hvis både ledere og medarbeidere er klare over hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes på arbeidsplassen, blir det lettere å finne løsninger når noen blir sykemeldt. Lag derfor en oversikt over slike alternative arbeidsoppgaver, og hvilke muligheter dere har for tilrettelegging. Her er en fremgangsmåte for å lage tilretteleggingslister.

Dette bør du gjøre når noen blir sykmeldt


4. Ta praten tidlig

Samtalen er nøkkelen til god oppfølging. Da gjelder det å være tidlig ute. Her er noen tips:

  • Lytt til hva medarbeideren har å si.
  • Snakk om jobben, ikke diagnosen.
  • Ikke hopp rett på konklusjoner og løsninger.
  • La medarbeideren komme med de gode forslagene.
  • Bygg på medarbeiderens motivasjon; snak om hva den ansatte både vil og kan gjøre.

Her er lenker til nyttig materiell for den tidlige praten med en sykemeldt ansatt: 

5. Tilrettelegg arbeidssituasjonen

Medarbeideren kommer raskere tilbake på jobb når arbeidsplassen legger til rette for det. Bruk listen over tilretteleggingsmuligheter ved arbeidsplassen, og finn ut hvordan dere sammen kan tilrettelegge arbeidssituasjonen. Her finner du nyttige tips for tilrettelegging på arbeidsplassen

6. Hold tett kontakt og følg opp den sykemeldte

Jevnlig kontakt med arbeidsplassen er avgjørende. Beholder den sykemeldte båndene til kollegaene og til fellesskapet på arbeidsplassen gjennom hele sykemeldingsperioden, blir det også lettere å komme tilbake i jobb. 

Få også med deg kollegaene, og vis at dere bryr dere om den sykemeldte. En hyggelig melding eller en blomst på døra kan ha stor effekt. Inviter gjerne på lunsj eller kaffe om den sykemeldte er klar for det. Her finner du noen tips til hvordan du kan holde kontakt med sykmeldte.

Dette bør du gjøre når noen kommer tilbake etter sykmelding

 

7. Skap en god arbeidskultur og et godt arbeidsmiljø

Å komme tilbake etter endt sykemelding kan være krevende. For hva kommer denne medarbeideren tilbake til? 

Har arbeidssituasjonen forandret seg, med nye rutiner eller arbeidsoppgaver? Har medarbeideren behov for tilrettelegging også etter endt sykemelding? Da er det viktig å både følge opp medarbeideren spesielt, men også involvere kollegaene som arbeider sammen med vedkommende.

  • Skap god balanse mellom arbeidsoppgaver og arbeidsmengde for medarbeideren.
  • Sørg for en positiv og støttende arbeidskultur.
  • Sørg for et godt samarbeid og god arbeidsflyt på arbeidsplassen.