Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Er du som leder bevisst dine egne holdninger til sykefravær?

Dine holdninger er avgjørende for i hvilken grad du følger opp og hvordan du følger opp sykefravær. De vil også være med å prege kulturen på arbeidsplassen og å forebygge sykefravær.

Derfor er det viktig at du synliggjør holdningene dine for organisasjonen og at du setter deg mål for arbeidet.

Du kan for eksempel begynne med å stille deg selv følgende spørsmål – og vær ærlig med deg selv når du svarer:

 • Hva er mine holdninger til fravær?
 • Hvordan kan jeg være med på å forebygge fravær?
 • Hvor mye kontakt har jeg med sykmeldte medarbeidere?
 • Hvor tidlig pleier jeg å agere i forhold til den sykmeldte?
 • Hvor langt vil jeg gå for å få tilbake en sykmeldt – hvor går grensen?
 • Hva gjør jeg hvis jeg ikke lenger har tro på at den ansatte kommer tilbake?

Lederen er rollemodell

Dine holdninger ”smitter over” på medarbeiderne og som ledere er du en viktig rollemodell. Gå foran, vis vei og sett sykefravær på dagsordenen. Da er du godt på vei mot et lavere sykefravær.

Jobb med holdningene dine

Du kan jobbe med holdningene dine på en konstruktiv måte ved å:

 • Snakke/sparre med andre ledere
 • Delta på kurs hos f. eks Nav arbeidslivssenter i nærværsarbeid, sykefraværsarbeid eller samtaletrening, eller andre temaer.
 • Sett deg skriftlige mål for hvordan du vil jobbe med dine holdninger og verdier i forhold til sykefravær.

Synliggjør holdningene dine

Når du er blitt bevisst på dine egne holdninger kan du gjøre dem kjent for organisasjonen:

 • Åpen og ærlig dialog med medarbeiderne. Fortell og vis hva du står for.
 • Sørg for at det er sammenheng mellom dine holdninger og handlinger. Gjør du nok som leder for å forebygge sykefravær?
 • Vær oppmerksom på hvordan du snakker. Det er forskjell på å snakke om høyt fravær, sykdom og skulk, i stedet for trivsel arbeidsglede og nærvær.
 • Bruk historiefortelling – et godt verktøy for å skape felles verdier og holdninger til sykefravær. Historiefortelling kan foregå på både organisasjonsnivå og avdelingsnivå.

  

Kilde: cabiweb.dk

Les mer

idebanken

Sjekk kvaliteten på sykefraværsrutinene

God kvalitet i sykefraværsarbeidet kjennetegnes blant annet ved gode rutiner. Idébanken har laget en sjekkliste med de viktigste elementene for gode sykefraværsrutiner.