Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli enige om felles rutiner for oppfølging av sykefravær. Her er forslag til workshop i din enhet.

Å velge å være aktiv før problemet oppstår, kan gi mange fordeler. Alle kan bli sykmeldt. Dermed er det helt naturlig at ansatte har en oppfatning om og vil medvirke i utformingen av rutiner og retningslinjer som skal benyttes hvis de blir sykmeldt.

Det er også mye lettere for sykmeldte at prinsipielle diskusjoner blir gjennomført på generelt grunnlag, og ikke i den enkelte sykefraværssak.

Opplegg og ramme for en workshop:

Aktører

 • Leder
 • Medarbeidere i enheten

Tidsforbruk

 • Workshop 2 – 3 timer. Avhenger av størrelsen på gruppen/antall grupper
 • Tid til forberedelse

Spørsmål til diskusjon:

 • Hvordan ønsker jeg å bli møtt når jeg er syk?
 • Hvem skal jeg kontakte?
 • Hvilke kommunikasjonsmåter (telefon, møter, e-post eller sms) skal vi bruke i dialogen?
 • Når skal vi bruke de ulike kommunikasjonsmåtene?
 • Hvor langt skal arbeidsgiveren gå i å sikre tett dialog for å få den ansatte tilbake i jobb?
 • Hvordan skal en kollega forholde seg når andre blir borte fra jobb?
 • Hva gjør vi for å ivareta arbeidsoppgavene til sykmeldte?
 • Hvem skal fordele de oppgavene sykmeldte ikke kan utføre?

Dagsorden for workshop inntil 12 deltakere:

 • Velkomst, og presentasjon av formålet med dagen
 • Del ut spørsmålene som skal besvares. Hver enkelt leser igjennom spørsmålene og noterer ned sine forslag. Tid: 15 min
 • Leder går igjennom spørsmål for spørsmål og ber om innspill og skriver forslagene ned på flipover.
 • Diskusjon om forslagene og ideer til forbedringer
 • Oppsummering

Dagsorden for workshop mer enn 12 medarbeidere:

 • Velkomst, og presentasjon av formålet med dagen
 • Del inn i grupper på 4 – 6 personer. Be gruppene oppnevne en gruppeleder

Gruppeoppgave:

 • Del ut spørsmålene som skal besvares. Hver enkelt leser igjennom spørsmålene og noterer ned sine forslag. Tid: 10 min
 • Leder går igjennom spørsmål for spørsmål og ber om innspill og skriver forslagene ned på flippover. Ingen diskusjon
 • Diskusjon om forslagene og ideer til forbedringer
 • Oppsummering

Plenum:

 • Presentasjon av gruppearbeidene.
 • Diskusjon og spørsmål til oppklaring.

Etter møtet

En gruppe som oppnevnes på workshopen, eventuel lederen går igjennom forslagene som er fremkommet og lager et forslag til rutiner/retningslinjer. Forslaget presenteres og gjennomgås for eventuelle justeringer på neste personalmøte.

  

Les mer

idebanken

Sykefravær krever tett oppfølging

IA-avtalen har gjort mange virksomheter gode på tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. Kontakten med sykmeldte blir prioritert. Engasjerte ledere og godt samarbeid holder trykket oppe. Da kommer resultatene.

idebanken

Ny metode påviser arbeidsevnen hos sykmeldte

To enheter i Åmot kommune har laget en detaljert oversikt over arbeidsoppgaver. Oversikten tar de frem når de skal finne oppgaver for sykmeldte. Ofte er arbeidsevnen bedre enn det sykmeldingen sier.