Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging.png

Slik kan din arbeidsplass lykkes med tilrettelegging

Små justeringer og tilpassinger kan gjøre at vi fungerer godt i jobben til tross for de utfordringene vi måtte ha. Hva er mulig på din arbeidsplass?

Dette bør din arbeidsplass ha på plass

Det lønner seg å være godt forberedt når dere skal tilrettelegge for ansatte. Her er noen enkle tips til hvordan dere blir bedre rustet. 

Gjør deg kjent med mulighetene

Tilrettelegging handler om mer enn bare oppgavene. Ofte er mulighetene flere enn vi tror. Her er en oversikt over mulige tiltak.

Organisatoriske tiltak:

 • Endre arbeidsfordelingen
 • Tilby alternative arbeidsoppgaver
 • Justere tempo og tilpasse arbeidstid
 • Tilby opplæring

Psykososiale tiltak:

 • Gi støtte og oppfølging – både fra ledere og medarbeidere
 • Styrke det sosiale miljøet

Fysiske tiltak:

 • Tilby tekniske hjelpemidler
 • Tilpasse arbeidsplassen – arbeidsstillinger, møbler og maskiner

Lag en tilretteleggingsliste 

Leder og ansatt kan raskt finne gode løsninger når de vet hvilke muligheter som finnes.

Det er viktig at listen er laget med faktiske oppgaver fra deres arbeidshverdag. Derfor vil slike lister være forskjellige fra arbeidsplass til arbeidsplass, også innad på enheter.

Noen arbeidsplasser har mange alternative oppgaver. Hos andre er mulighetene få. Det viktigste er å finne frem til de mulighetene og løsninger dere har på deres arbeidsplass. 

Oppgave: Idémyldring med de ansatte

Tid: ca. én time.

Gruppearbeid:

Oppgave: Av og til trenger noen tilrettelegging på jobb. Hva kan vi gjøre da?

 • Finnes det alternative oppgaver vi kan gjøre?
 • Er det noe vi aldri får startet med fordi det er for travelt som da kan være aktuelt?
 • Kan vi fordele oppgavene på en annen måte?
 • Er det andre måter vi kan tilpasse arbeidshverdagen på?
 • Er det andre tiltak vi kan gjøre?

Sorter innspillene og lag ferdig listen i etterkant av møtet. Gjør listen kjent og bruk den når dere skal tilrettelegge.

Dette bør du gjøre når noen trenger tilrettelegging

Tilrettelegging kan være aktuelt både for å unngå sykmelding, ved gradert sykmelding og når den ansatte kommer tilbake fra en sykmelding.

Målet bør være at den ansatte ikke blir sykmeldt eller kommer raskest mulig tilbake i full jobb igjen. 

Finn løsninger sammen

Leder og den ansatte setter seg sammen for å komme frem til hvilke muligheter som finnes. Still åpne spørsmål og og snakk om det som kan motivere den ansatte. 
 

 • Finn frem listen med tilretteleggingsmuligheter. Dersom dere ikke har laget en slik liste, må dere få oversikt over alternative oppgaver og andre muligheter for tilpasning. 
   
 • Se etter oppgaver og tilpasninger som den ansatte er komfortabel med, og som kan gi selvtillit og mestring.
   
 • Prøv ut de tiltakene den ansatte foreslår. Den ansatte kjenner egne begrensninger og oppgaver. 
   
 • Sett dere et mål for hva dere skal få til, og bli enige om hvor lenge tilretteleggingen skal vare. Vær realistisk på ambisjonene. 

Bruk oppfølgingsplanen

Når noen har blitt sykmeldt benytter dere den digitale oppfølgingsplanen til NAV.

Følg opp

Å følge opp er svært viktig. Hold tett kontakt og snakk sammen. Juster på tiltak og arbeidsoppgaver underveis dersom dere ser behov for det. Husk også at tilretteleggingen er for en midlertidig periode.