Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvis dere ønsker å øke trivselen og energien på arbeidsplassen kan det være en god idé å danne trio-grupper som møtes jevnlig for å snakke om trivsel og stressbelastninger på jobben.

Metoden egner seg både for medarbeidergrupper og ledergrupper.

Ramme og spilleregler for trivselsgruppen:
 

Mål

Å øke trivselen og forebygge stress, samt redusere belastninger som kan oppstå i forbindelse med konkrete oppgaver og prosjekter.  Dels ved å identifisere hva det er hos den enkelte, i jobben og i miljøet som gir energi. Dels ved å finne ut av hvordan den enkelte kan håndtere stressbelastninger og øke egen trivsel.

Møtefrekvens

Sett av 1 ½ time hver 4. – 6. uke til kollegial sparring i grupper på tre.

Avvikling

Gå en tur eller finn et møterom/et stille hjørne hvor man har ro til sparringen er over.

Spilleregler

Fortrolighet.

Rollefordeling

Fokusperson, intervjuer og lytter.

Møtestruktur

Den enkelte er ”på” som fokusperson i 30 minutter.

 

Om det passer slik kan det være en fordel om det dannes grupper på tvers av samarbeidsrelasjoner og team. Manglende detaljkunnskap om hverandres jobbinnhold kan gjøre det lettere å stille gode spørsmål. Det er fint om intervjueren stiller utdypende, undrende eller ”dumme” spørsmål som:

 • Er det alltid slik?
 • Behøver det alltid være slik?Hva kommer det av at…….?
 • Er det rimelige krav du stiller til deg selv?

Intervju – ca. 15 minutter 

Fokuspersonen guides på vei ved at intervjueren stiller spørsmål om følgende temaer:
 

Det som gir energi.....

Situasjoner i jobben som gir overskudd og energi. Det kan være det som gjør deg glad, som oppleves meningsfullt, som er lærerikt, motiverende, givende for deg og andre osv.

 • Hva er det som er spesielt viktig for deg og som får deg til å trives?
 • Hvordan kan du styrke det i jobben din som gir deg energi?

Gode erfaringer……..

Situasjoner i jobben hvor du føler deg stresset - men hvor du allikevel kommer igjennom det på en bra måte.

 • Hva gjorde du eller andre og som hjalp deg til å mestre situasjonen?
 • Hva lærte situasjonen deg om det du skal være oppmerksom på og som du ønsker å gjøre annerledes?
 • Hva kan du gjøre mer av/mindre av? 

Her og nå….

Situasjoner som presser seg på her og nå og som trenger spesiell oppmerksomhet

 • Hva er det som skjer?
 • Hvordan kan presset minskes her og nå? Og på litt lengre sikt?
 • Hvem kan støtte/hjelpe deg?
 • Hvem skal få et tydelig vink?

Refleksjon – ca. 5 minutter

Etter intervjuet forteller intervjuer og lytter om det de har hørt:

 • Anerkjenn fokuspersonens innsats og legg vekt på det dere som allerede er gjort og som har virket i forhold til å redusere stress.
 • Hvilke ressurser er det dere hører at vedkommende har?
 • Hva er det som gjør han/henne energisk?
 • Hva er det viktig å være oppmerksom på?

Idéutvikling – ca. 10. minutter

Til slutt snakker alle tre om:

 • Hvilke ideer har dere som kan hjelpe fokuspersonene til å få mer energi?
 • Til å mestre eller forebygge stress?
 • Til eventuelt å gjøre noe i forhold til situasjonen her og nå?

Ut over det å lytte etter ressurser, muligheter og problemstillinger som oppmerksomheten må rettes mot, er det også lytterens rolle å passe på tiden!

Lykke til!

 

Kilde: Veksthus for ledelse

 

Les mer

idebanken

Håndter stress i fellesskap

Jobb med å håndtere stress i fellesskap. IGLO-stafetten er et spill som skal hjelpe dere å kartlegge utfordringer og finne løsninger på stressutfordringer på Individ-, Gruppe-, Ledelses-, og Organisasjonsnivå.

idebanken

Identifiser faktorene som kan redusere stress

I denne øvelsen blir medarbeiderne bedt om å vurdere en rekke positive utsagn fra 0 til 10 og deretter prioritere og drøfte resultatene. Dette er en hurtig og effektiv metode for å dokumentere de faktorene som har betydning for stressbelastningen på arbeidsplassen. Formålet er å få øye på ubalanse og iverksette tiltak.