Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dialogspillet er et verktøy for å få i gang dialog om arbeidsmiljø, stress og trivsel. Spillet fungerer som en uformell, men strukturert metode for å forbedre arbeidsmiljøet.

I dialogspillet blir man delt inn i grupper som diskuterer en rekke utsagn om det psykososiale arbeidsmiljøet. Alle skal være med, også lederne. 

En viktig del av spillet er en kortstokk. På baksiden av kortene i bunken står det en rekke utsagn om arbeidsmiljø, samarbeid og utfordringer som deltakerne skal drøfte og ta stilling til. 

Utsagnene blir deretter prioritert, og man velger seg noen områder man skal jobbe videre med. I den siste delen jobber deltakerne med forslag til løsninger for utvalgte temaer.

På bakgrunn av innspill fra deltakerne skal det utarbeides og iverksettes handlingsplaner for konkrete endringstiltak. Det skal lages tiltak for både, individ, gruppe, ledelse og organisasjon (IGLO) 

Deltagere: Medarbeiderne og lederne på arbeidsplassen.

Tidsbruk: 2 møter av 2 - 3 timer med 2 - 3 ukers mellomrom.

 

4J0A9169
Eksempel på påstand som skal vurderes.

 

 

Hva får dere ut av dialogspillet? 

  • Kortene i spillet gjør det lettere å få snakket om følsomme temaer og problemer siden man ikke trenger å ta opp temaene selv.
  • Dialog legger opp til stor aktivitet fra deltakerne, og dette gir engasjement.
  • Metoden sikrer at de som vanligvis ikke sier så mye, lettere kommer til orde.
  • Metoden kan bidra til bedre samarbeid og mindre stress.
     

Erfaringer

Etter at Idébanken lanserte serien Fra stress til trivsel i 2012 har dialogspillet blitt et svært populært verktøy hos virksomhetene og deres rådgivere. Det er mulig å laste dialogspillet og tilhørende instruksjoner på vår materiellside. Dette er gratis. 

Metoden er enkel og egner seg for alle typer virksomheter. Her er noen som har hatt god nytte av dialogspillet:
 

Fant plussfaktorene og bygde tillit i felleskap

HVEM: Landsbrukskontoret i Våler og Åsnes, i Hedmark.

HVA: Dialogspillet var et av verktøyene som ble brukt i en sammenslåingsprosess av to kontorer. 

– Kortene fikk oss til å snakke om styrker og utfordringer på en god måte. Det ble litt mindre farlig å si i fra. Vi ble konkrete gjennom verktøyene. 

Tillitsvalgt Gunn Aanstad. 

KLIKK HER FOR Å LESE HELE SAKEN

Våler og Åsnes - Foto - Eivind Kaasin - 01

 

Fra laber trivsel til arbeidsglede

HVEM: Barne- og ungdomsklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

HVA: Dialogspillet var et av flere verktøy de brukte for å jobbe med å bedre samarbeid, skape arbeidsglede og øke nærværet. Sykefraværet.

– Noen av oss lurte nok på hva vitsen med dette var. Men når vi forsto hva vi skulle bruke kortene til ble folk positive.

Tillitsvalgt Torill Schneider Aarøen

KLIKK HER FOR Å LESE HELE SAKEN

UNN - Foto Eivind Kaasin
 

 

 

 

Fra 12 til 2 prosent sykefravær på ni måneder

HVEM: Contiga, Oslo

HVA: På ni måneder har Contiga klart å snu sykefraværet på 12 % til 1,9 %. Det har de klart med målrettet innsats for å bedre arbeidsmiljøet og et ønske om å ta de ansattes perspektiv på alvor. Dialogspillet var et viktig virkemiddel i arbeidet. 
   
   
Contiga - web.jpg

 

             KLIKK HER FOR Å LASTE NED DIALOGSPILLET              

Les mer

idebanken

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.

idebanken

Fra laber trivsel til arbeidsglede

Sykefraværet var høyt og trivselen laber. Men alt ble snudd på hodet da de satte av et helt år og tok i bruk nye metoder for å jobbe med arbeidsmiljøet.

idebanken

Fant plussfaktorene og bygde tillit i felleskap

Da landbrukskontorene i Våler og Åsnes ble slått sammen til ett kontor, måtte de ansatte se det positive i hverandre. – Vi skulle knipe noen i å gjøre noe bra, forteller tillitsvalgt Gunn Aanstad.