Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hensikten med denne øvelsen er å finne ut av hva dere trenger å jobbe med for å forebygge og håndtere stress.

Denne øvelsen retter oppmerksomheten mot  de opplevelser i jobben som gir energi og de som tapper en for energi.  Det er en øvelse i å finne det dere vil jobbe med for å begrense og forebygge stress. 

Det vil helt sikkert være en del ting dere ikke har mulighet til å påvirke. Bruk energien på det dere kan gjøre noe med.

Øvelsen tar ikke mer enn en time.  Passende gruppestørrelse er ca fem personer, gjerne noen som jobber sammen til daglig. Øvelsen gjennomføres i tre trinn. Dersom det er flere grupper må dere også sette av tid til en felles oppsummering i plenum.

Gjennomføring av øvelsen:
 

 1. Finn det som gir og det som tar energi. Individuell forberedelse (5 – 7 minutter)
  • Tenk igjennom og  skriv ned tre forhold med jobben som gir energi, glede, mening og overskudd.
  •  Tenk igjennom og skriv ned tre forhold med jobben som tapper deg for energi, skaper irritasjon, tretthet og negativitet.
 2. Dele, samle og ordne. Arbeide i gruppe (30 – 40 minutter)
  • Del med hverandre de forholdene som gir og tar energi. Snakk en om gangen og lytt til hverandre.
  • Sammenfatt punktene i noen overordnede punkter og skriv ned på flipover
  • Sett en strek under de forholdene dere har direkte innflytelse på og som dere ønsker å fortsette med, utvikle, begrense eller fjerne helt.
  • Sett så en ring rundt de som dere ikke har direkte innflytelse på, må akseptere eller kanskje kan forholde dere annerledes til.
 3. Beslutte . Arbeide i gruppe (15 – 20 minutter)
  • Når målet er å skape mindre stress og mer arbeidsglede, hva tenker dere det er mest mening og energi i å jobbe med akkurat nå?
  • Velg i fellesskap ut fem punkter dere kunne tenke dere å jobbe videre med. Skriv punktene ned på flipover og kom evt. med forslag til hva dere kan gjøre. Dette skal presenteres i plenum hvis dere er flere grupper.
 4. Presentasjon i plenum
  • Heng flipoverne opp på veggen slik at alle kan få en oversikt over det som er kommet opp. La gruppene presentere sine resultater en av gangen, eller gå rundt og se, hva alle har skrevet. Velg den form som passer til deres formål, til antallet deltagere og den tid dere har til disposisjon.
 5.  Beslutning/inspirasjon
  • Hvis dere skal ta beslutning på møtet så bli enige om hvordan. Skal dere være avstemming eller noe annet?
  • Dersom møtet kun var ment til inspirasjon og ettertanke så takk for innsatsen og fortell om hvordan prosessen skal tas videre.


Kilde: BAR Undervisning og Forskning

 

 

Les mer

idebanken

Prioriteringsøvelse

Formålet med denne øvelsen er å bli enige om hva som er de viktigste oppgavene. Hva er det vi må gjøre og hva er det vi kan gjøre om vi har tid. På den måten blir det enklere å sikre seg at vi bruker tiden på det som er viktigst og samtidig retter oppmerksomheten mot det vi faktisk gjør fremfor det vi ikke rekker å gjøre.