Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Les om snuoperasjonen og verktøyet de brukte.

På ni måneder har Contiga klart å snu sykefraværet på 12 % til 1,9 %. Det har de klart med målrettet innsats for å bedre arbeidsmiljøet og et ønske om å ta de ansattes perspektiv på alvor.

HR-sjef i Contiga, Elin Røed og regionssjef Nina Skeime Kostøl møter oss for en prat om hva de har gjort for å snu trenden med økende sykefravær i sin montasjeavdeling og hvordan de har brukt sin IA-rådgiver Knut Steen ved NAV Arbeidslivssenter Oslo i prosessen. Contiga er en totalleverandør av råbygg og de har avdelinger med både produksjon, salg og montasje.

Dialogspill på byggeplass

– Vi ønsket å prøve dialogspillet, for det har vi litt erfaring med fra før. I denne prosessen koblet vi på vår IA-rådgiver Knut Steen, sier Elin.

Hun fortsetter:

– Vi ble enige om å kjøre dialogspill på to samlinger internt og at dette skulle gjøres ute på byggeplass for at det ikke skulle stjele for mye tid. 

– Første samling gikk på å kartlegge trivsel og arbeidshelse per nå med utgangspunkt i spillkort. Samling nummer to gikk ut på at hvert lag skulle komme med konkrete forslag til tiltak.

– Vi vil at de ansatte skal komme med det gruffet de har, om det er godt eller vondt, så kom med det.

HR-sjef i Contiga, Elin Røed

4J0A9165 

Fokus på åpenhet og ærlighet

Contiga ønsket å få alle kortene på bordet.

– Knut Steen reiste rundt fra byggeplass til byggeplass og hadde anonyme samtaler med alle i montasjeavdelingen. Disse intervjuene ble gjort med utgangspunkt i faste spørsmål som ble utarbeidet i samarbeid med oss, sier Nina.

 Elin utdyper:

 – Vi ønsker åpenhet og ærlighet. Vi vil at de ansatte skal komme med det gruffet de har, om det er godt eller vondt, så kom med det. Dette har vi tro på og det har vært viktig for oss at de skal få lov til å komme med det de er opptatt av på en konstruktiv måte.

Intervjuene resulterte i en rapport som Contiga har brukt for å utarbeide tiltak. Sammen med tilbakemeldingene fra dialogspillene har de nå fått en grundig kartlegging av de ansattes innspill til arbeidsmiljøet.

– Jeg tror folk forstår at alle er viktig for oss.

regionssjef Nina Skeime Kostøl

Elin og Nina sier de ansatte nå har fått følelsen av å bli hørt og tatt på alvor ved at ledelsen har tatt seg tid til å lytte og reise ut til dem, og sier at de tror dette er hovedårsaken til helomvendingen. I august var nemlig nærværet på hele 96,6 % og dette økte videre i september til 98,1 %.

Hvorfor kommer folk oftere på jobb nå?

– Jeg tror folk forstår at alle er viktig for oss. Ikke bare for laget sitt, men at de faktisk må være her hver dag for at vi skal kabalen til å gå opp. Jeg tror også at samarbeidet med de tillitsvalgte er viktig. De ser at vi gjør noe for alles beste, sier Nina.

Contiga har jobbet mye med å få til et samarbeid med de tillitsvalgte

– Vi har regelmessige møter med våre tillitsvalgte og en fast agenda, sier Elin.

– Vi jobber nå med vår handlingsplan og utgangspunktet er dialogspillene og rapporten fra vår IA-rådgiver Steen. For å sikre at planen jobbes med og kontinuerlig forbedres, vil den evalueres hver tredje måned.

Har det vært en fordel å være IA-virksomhet i en slik prosess?

Elin: – Helt klart. Vi har brukt Arbeidslivssenteret i Oslo fordi det er mye ressurser og kompetanse der. Med forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet blir det lettere å iverksette ting. Selv om selvkost blir ganske betydelig, så hjelper det å få noen titusener i tilskudd når man setter i gang prosjekter som koster så mye.

– Vi har noen å spille ball med, noen å tenke høyt sammen med, noen som kan komme med litt andre innspill. En ekstern ressurs bidrar også til økt legitimitet og litt trykk på seg for å komme i havn. Det er heller ikke så dumt, sier hun.

Elin avslutter: – Den jobben som Knut har gjort med å reise rundt og snakke med hver enkelt ansatt har bidratt til at våre medarbeidere sitter med en opplevelse at de har fått kommet med både positive og negative ting og har blitt tatt på alvor. Det er kanskje den viktigste erfaringen vår.

Om dialogspill

Dialogspill 01.jpg

I dialogspillet blir man delt inn i grupper som diskuterer en rekke utsagn om det psykiske arbeidsmiljøet. Hver gruppe får utdelt kort med ulike utsagn som deltakerne drøfter seg imellom.

Utsagnene blir deretter prioritert, og deltagerne kommer med forslag til løsninger på utvalgte temaer. På denne måten får dere jobbet med alle deler av trivselsarbeidet. 

> Les mer om hvordan du kan bruke dialogspill i din virksomhet og last ned materiell her

Les mer

idebanken

Fra laber trivsel til arbeidsglede

Sykefraværet var høyt og trivselen laber. Men alt ble snudd på hodet da de satte av et helt år og tok i bruk nye metoder for å jobbe med arbeidsmiljøet.