Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stress på jobben er et alvorlig problem. Trivsel fører derimot mye godt med seg, både for den enkelte og for virksomheten. Idébanken lanserer nå nytt materiell og nye verktøy som kan brukes til å motvirke stress og fremme trivsel på arbeidsplassen.

Både stress og trivsel oppleves individuelt, men tiltak på arbeidsplassen kan bidra til å forebygge stress og fremme trivsel.  En virksomhet har gode muligheter til å bekjempe stress og skape arbeidsplasser som først og fremst er preget av trivsel, arbeidsglede, engasjement og effektivitet.

Store gevinster

Det er en god investering å jobbe med trivsel på arbeidsplassen. Trivsel og arbeidsglede gir bedre livskvalitet for den enkelte medarbeider og har mye å si for kvaliteten på det arbeidet som utføres. Trivsel kan også bidra til lavere sykefravær. Arbeidsplasser med høy trivsel og godt psykososialt arbeidsmiljø har dessuten lettere for å rekruttere og holde på medarbeiderne sine.

Nytt materiell fra Idébanken

Å fremme trivsel er en del av arbeidsmiljøarbeidet og trenger ikke å være en ekstra byrde for arbeidsplassen. Det kan derimot ses på som en god mulighet til å ta tak i forpliktelsen til å jobbe med psykososialt arbeidsmiljø.
For å hjelpe virksomhetene med dette arbeidet, lanserer nå Idébanken en pakke med materiell, metoder og verktøy. Publikasjonene er utarbeidet av danske Videncenter for Arbejdsmiljø i samarbeid med ulike fagpersoner og fagmiljøer.

 • Fra stress til trivsel
  I dette heftet finner du informasjon om hva stress er, og hvordan alle på arbeidsplassen kan bidra til å forebygge stress og skape bedre trivsel. Heftet henvender seg til ledere og medarbeidere. Den første delen av heftet handler om stress og hvordan vi takler og forebygger stress. Den andre delen av heftet handler om hva de ulike nivåene i organisasjonen kan bidra med for å skape et godt arbeidsmiljø og redusere stress.
  Dette heftet danner teorigrunnlaget for resten av materiellet. Du får blant annet lese om CATS, en teori for å forstå stress. Her introduseres også begrepet IGLO, som står for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisasjon. Alle disse nivåene må nemlig bidra hvis virksomheten skal gå fra stress til trivsel.
 • Gode trivselsprosesser
  Dette heftet henvender seg til alle som jobber med og interesserer seg for arbeidsmiljø i en virksomhet. Det gir inspirasjon til hvordan man kan gjennomføre trivselsprosesser med best mulig effekt. Et vesentlig poeng er at arbeidsmiljøundersøkelser skal forberedes godt og følges opp med tiltak. 
 • Metoder og verktøy til gode trivselsprosesser
  Idébanken presenterer også i sin helhet noen av de metodene som blir introdusert i heftene nevnt over. Tre av disse (Arbeidsglede, Arbeidsplassutvikling og Dialogspill) egner seg for kartlegging og forbedring av trivsel. Metodene Dialogverksted og Kulturdialog er på sin side egnet til å følge opp arbeidsmiljøundersøkelser. Verktøyene finnes både enkeltvis og som samlet publikasjon. Verktøyene "Arbeidsplassutvikling" og "Dialogverksted" kommer dessuten med en egen powerpoint-presentasjon.
 • IGLO-stafetten
  Dialogspillet "IGLO-stafetten" er spesielt utviklet for å brukes med materiellet nevnt over. Det hjelper deltakerne til å finne utfordringer og løsninger på de fire nivåene i IGLO’en (Individ, Gruppe, Ledelse, Organisasjon). IGLO-stafetten tar utgangspunkt i "De 4 Sterke": Følelsen av kontroll, følelsen av forutsigbarhet, sosial støtte fra kolleger og ledelse og følelsen av framdrift. Dette er faktorer som motvirker stress og fremmer trivsel på en arbeidsplass.
 • Kort og godt om trivsel på arbeidsplassen
  Denne folderen er en oppsummering av alt materiellet og gir en kort innføring om stress og trivsel på arbeidsplassen.


Alt materiellet kan lastes ned i menyen nederst på siden. Materiellet kan også bestilles på vår bestillingsside .

Alt materiellet er beregnet på bruk i virksomheter. Det er imidlertid en forutsetning for gode og grundige trivselsprosesser at virksomheten har kompetanse på prosessledelse. Ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter ved ønske om veiledning. Arbeidslivssentrene bruker dette materiellet i sin veiledning om forebyggende og helsefremmende IA-arbeid.

Kort om stress og trivsel

 • Stress innebærer at man i en gitt situasjon opplever ubalanse mellom krav, ressurser og forventninger. Ubalansen utløser en alarm – tankemessig, følelsesmessig og fysiologisk. Balansen kan gjenopprettes ved mestring. Det betyr at man skaper positive forventninger til at man kan håndtere situasjonen. Hvis man ikke mestrer blir stresset langvarig og skadelig.
 • Trivsel innebærer blant annet at man opplever balanse og følelsen av å være i overskudd både fysisk og mentalt. På en arbeidsplass hvor medarbeiderne trives har medarbeiderne positive forventninger til arbeidssituasjonen og til oppgavene.