Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et prosjekt samlet de ansatte. Der la de en smart plan for å samarbeide tettere. Det endret situasjonen ved Egge hjemmetjeneste.

Fra 89 prosent oppmøte til 93,5 prosent på et par år. Nærværet ved  i Steinkjer har skutt i været. Kvaliteten på jobben følger samme positive utvikling. Avvik og uønskete hendelser er halvert. 

– Det har egentlig skjedd mer her enn vi har skjønt selv, når en ser tilbake, sier tillitsvalgt Linda Rørvik.

Avklaring ga tillit

Prosjektet Egge ble et positivt vendepunkt for hjemmetjenesten i Steinkjer kommune.

 – Da jeg kom hit for et par år siden, møtte jeg en ganske sliten gjeng. De var heller kort i svarene, humrer IA-rådgiver Kari Schjelderup.

Seksjonsleder Inger Grete Nordseth og de andre lederne kom frem til at de trengte råd slik at hjemmetjenesten kunne få et løft. Derfor inviterte de IA-rådgiveren fra NAV og en rådgiver fra Friskgården bedriftshelsetjeneste. Mål og verdier kom raskt på plass.

– Det er to ting som er viktig hos oss. Den faglige kvaliteten skal være høy og hjemmetjenesten skal være en god og helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte, sier Nordseth.

Sammen med representanter for ansatte og rådgiverne kom hun frem til en todelt strategi. Det ene var å involvere alle ansatte i utviklingsarbeidet. Det andre var å satse tungt på samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud.

– Først måtte vi avklare hva vi kunne forvente av hverandre.

Inger Grete Nordseth, Seksjonsleder 

Egge Gård 06 - Foto Eivind Kaasin
– Vi har et forpliktende samspill på arbeidsplassen. Ofte er det tillitsvalgte som legger frem en sak. Ansatte hører gjerne mer på det enn om jeg gjør det, sier seksjonsleder Inger Grete Nordseth.

Samling rundt det grunnleggende

De startet med et fellesmøte og det ble satt inn vikarer over hele linja slik at alle kunne delta.

– Først måtte vi avklare hva vi kunne forvente av hverandre. For nå skulle vi tenke fremover og planlegge hvordan vi kunne nå målene våre, forteller Nordseth.

 Hun mener avklaringen var helt avgjørende for å lykkes.

– Vi ble bedre kjent med hverandre. En felles forståelse gjorde veien forutsigbar. Det skapte tillit og trygghet og et godt fundament for det videre arbeidet, sier Nordseth.

Egge Gård 04 - Foto Eivind Kaasin
– Det er viktig at reglene rundt sykefravær blir lest opp for alle og er gjengs i hele kommunen, sier verneombud Inger Åse Leiret.

IGLO – et verktøy

For å finne områder de ansatte ønsket å ta tak i, brukte de en tilpasset versjon av verktøyet IGLO . Det stiller det enkle spørsmålet, «hva er viktig for meg for å trives og komme på jobb»?

– Navnet IGLO viser til hvor utfordringene skal løses, om det er individuelt ( I ) hos de ansatte, i grupper ( G ), hos lederne ( L ) eller om det kreves organisatoriske grep ( O ), forklarer Schjelderup.

Øvelsen skapte engasjement.

– Vi hadde jo mange møter før også. Men nå ble det på en annen måte, forteller Linda Rørvik.

Alle torde å mene og ta stilling. Det myldret av ideer og temaer.

– Vi følte oss trygge fordi vi jobbet sammen i mindre grupper før vi presenterte våre tanker. 

I etterkant ble det laget arbeidsgrupper som fulgte opp de tingene de ønsket å endre på.

– Alt vi har gjort i etterkant viser tilbake på handlingsplanen vi laget etter fellesmøtet, sier Nordseth.

– Nå har vi reelle samarbeidsmøter.

Linda Rørvik, tillitsvalgt.

 

Egge Gård 05 - Foto Eivind Kaasin
– Vi har fått en trygghet gjennom prosjektet og større takhøyde, forteller tillitsvalgt Linda Rørvik.

Ny giv i partssamarbeidet

Også samarbeidet mellom leder, tillitsvalgte og verneombud ble annerledes.

– Nå blir vi tatt med på råd selv om leder har styringsrett, sier Rørvik.

Tidligere var det vanlig at de tillitsvalgte ble informert rett før beslutninger skulle tas.

– Nå har vi reelle samarbeidsmøter, sier hun og snur seg mot seksjonslederen.

Også verneombudet har fått en viktigere rolle enn før, blant annet i forhold til sykmeldte.

– Tidligere var det vanlig å bli 100 prosent sykmeldt. Nå skal en vurdere hvor mye en kan jobbe selv om en er sykmeldt. Min rolle er blant annet å støtte oppunder og være et mellomledd mellom leder og sykmeldt, sier verneombud Inger Åse Leirset.

– Hvis noen kjenner på vondter, kommer de likevel, fordi det er trivelig og interessant å være med.

Linda Rørvik, tillitsvalgt

Egge Gård 05 kopi
– Vi trente på å gi tilbakemeldinger til hverandre. Alle vil bli sett, men da må vi tørre å si at vi trenger deg og ønsker deg. Kari Schjelderup, IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Nord-Trøndelag

Mere nærvær, større kontroll

Rundt bordet sitter en smilende gjeng som er stolt over alt som er endret på den korte tiden. IA-pris (inkluderende arbeidsliv) for godt arbeidsmiljøarbeidet har de også fått. 

– Ja, her er stemningen god. Det er godt å komme på jobb til blide kolleger med stor arbeidsglede, sier verneombud Inger Åse Leiret.

Alle tre mener at nedgangen i sykefraværet har sammenheng med at medarbeiderne er mer involverte og medvirker mer.

– Vi har det minst like travelt som før, men det blir likevel ikke samme stresset, sier Rørvik.

At sykefraværet har gått ned, betyr at bemanningen er mer stabil. Det gjør det lettere å komme på jobb.

– Hvis noen kjenner på vondter, kommer de likevel, fordi det er trivelig og interessant å være med, sier Rørvik.

Om Egge hjemmetjeneste

  • Egge hjemmetjeneste er en del av Steinkjer kommune
  • Den består av hjemmetjeneste og to bofellesskap
  • Hjemmetjenesten har 50 ansatte fordelt på 30 årsverk
  • Fagområdene er vernepleiere, assistenter, hjelpepleiere, sykepleiere og merkantile stillinger
  • Ble kåret til årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag 2015

Les mer