Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 
En kvinne og en mann står på hver sin side av et stort ark. Begge holder blyanter. Øverst på arket er IA-logoen, og nederst på arket er det to signaturer. Illustrasjon.


Lag en lokal IA-avtale på din arbeidsplass

Styrk IA-arbeidet med denne avtalen.

 

 

Godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en suksessfaktor for å skape en inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Arbeidsplasser som ønsker det kan nå inngå en frivillig lokal IA-avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Partene i arbeidslivet har derfor utarbeidet en avtale-mal som din arbeidsplass kan tilpasse og ta i bruk.
 

Hva er en lokal IA-avtale?

Det er arbeidsgiver og tillitsvalgte eller ansattrepresentant som inngår en lokal IA-avtale for arbeidsplassen. Avtalen er frivillig å inngå.

Avtalen handler i hovedsak om at begge parter:

  • ønsker en god og inkluderende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø
  • anerkjenner arbeidsplassen og partssamarbeidet som viktige i IA-arbeidet
  • prioriterer og samarbeider om IA-arbeidet

Malen er et utgangspunkt. Dere står fritt til å tilpasse avtalen etter deres behov på arbeidsplassen.  

Dette kan for eksempel være å bestemme hvor lenge avtalen skal vare, å sette mål for sykefravær eller lignende. Det viktigste er at dere er enige om innholdet.

Avtalen gir ingen automatisk tilgang til spesielle rettigheter eller virkemidler for din arbeidsplass. Men avtalen kan fungere som en dokumentert dialog om samarbeidet mellom partene på arbeidsplassen slik ett av kravene er for å motta bistand fra NAV Arbeidslivssenter

Denne lokale IA-avtalen må ikke forveksles med den tidligere IA-samarbeidsavtalen mellom arbeidsplassen og NAV. 

 

Hvorfor signere en lokal IA-avtale?

En lokal avtale kan bidra til å forsterke og få fart på IA-arbeidet på din arbeidsplass. Med IA-arbeidet mener vi hvordan dere jobber sammen for å forebygge og følge opp sykefravær, og skape et enda bedre arbeidsmiljø.

Dersom IA ikke har vært tema på arbeidsplassen tidligere, kan avtalen bidra til å få i gang samarbeidet.

Avtalen kan også gjøre det tydeligere for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere hvilken arbeidsplass dere ønsker å være.
 


Maler for frivillig lokal IA-avtale 

Her kan dere laste ned malen for avtalen.

Dersom dere åpner word-dokumentet er det mulig å redigere dette. Det betyr at dere kan tilpasse avtalen slik dere ønsker. 

PDF-dokumentet er en leseversjon, og kan ikke redigeres. 

 

Ennå ikke overbevist? Se denne filmen!

 

 

Bakgrunnsinformasjon

Hva er inkluderende arbeidsliv (IA)?

Inkluderende arbeidsliv handler om partssamarbeid for å skape gode og inkluderende arbeidsplasser med lavt sykefravær og mindre frafall. Til sammen utgjør det et arbeidsliv med plass for alle.

Siden 2001 har myndighetene og partene i arbeidslivet inngått en avtale om et inkluderende arbeidsliv. Nåværende avtale går frem til og med 2024. Den gjelder for alle arbeidsplasser i Norge, og retter seg mot dem som er i jobb.

Hva er bakgrunnen for den frivillige lokale IA-avtalen?

Før jul 2022 ble IA-avtalen forlenget frem til utgangen av 2024. I den forbindelse ble det satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra partene i arbeidslivet og sentrale myndigheter.

Denne gruppen fikk i oppdrag å komme med tiltak for å revitalisere det lokale IA-arbeidet.

Et av tiltakene var en mal for en frivillig lokal IA-avtale. Det betyr at de arbeidsplassene som ønsker det kan formalisere IA-arbeidet på arbeidsplassen gjennom en lokal IA-avtale.

 

Om denne nettsiden

Bokstavene IA vises inni en grønn sirkel. Dette er logoen for inkluderende arbeidsliv. Illustrasjon.

Dette er en landingsside som samler, forklarer og gjør kjent informasjon om IA-avtalen tilpasset arbeidsplasser.

Det er partene i arbeidslivet og myndighetene som står bak dette initiativet. 

Nettsiden blir drevet av Idébanken som er en tjeneste som formidler erfaringer, ideer og resultater som kan bidra til å nå målene i IA-avtalen.  Tjenesten blir levert av NAV.