Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Thor Heyerdahl videregående skole

Ekspertbistand gir sykmeldte nye muligheter

Slik hjelper de sykmeldte med å finne tilbake til mestringsfølelsen.

Publisert 07. des. 2020

TEKST: Siri Pernille Øverli / FOTO: Hege Mathisen


– Det er enkelt å søke ekspertbistand. Det er bare å fylle ut et kontaktskjema på nav.no eller ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter. Vi har brukt tiltaket flere ganger og har bare gode erfaringer.

Det sier Monica Gjertsen Steinbakken, som er personal- og organisasjonssjef på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

– Vi bruker tilskuddet til å sette arbeidstakeren i stand til å gå tilbake til sitt opprinnelig arbeid eller til et annet arbeid.
 

Nyttig med hjelp utenfra

– Vi har gode rutiner for å følge opp medarbeidere som er sykmeldt. Hos oss tilrettelegger vi så godt vi kan, og vi bruker ofte bedriftshelsetjenesten vår.

– Men det hender vi står fast. Da kan ekspertbistand være nyttig. Da får vi hjelp av en utenfra, en såkalt ekspert. Det kan være en karriereveileder, fysioterapeut eller en annen som NAV har godkjent. Han eller hun kan snakke med både leder og medarbeider og se på problemstillingene fra et nytt perspektiv.
 

– Vi gjør aldri noe uten at medarbeideren er enig og samtykker til det.

Monica Gjertsen Steinbakken, personal- og organisasjonssjef på Thor Heyerdahl videregående skole.


Steinbakken forteller at Thor Heyerdahl videregående skole har brukt ekspertbistand når en medarbeider har hatt gjentakende sykefravær eller langt sykefravær.

– Jeg pleier å være med i dialogmøter, som en støtte for både leder og medarbeider. Når vi kan dokumentere at vi har forsøkt å tilrettelegge uten at det har ført fram, har jeg av og til foreslått ekspertbistand.

Vi ber arbeidstakeren tenke over om de ønsker ekspertbistand. Vi gjør aldri noe uten at medarbeideren er enig og samtykker til det.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Personal- og organisasjonssjef på Thor Heyerdahl videregående skole, Monica Steinbakken, anbefaler bruk av ekspertbistand når virksomheten selv ikke klarer å finne løsninger.

– Det gjelder å finne hva som kan gi arbeidstakerne tilbake mestringsfølelsen.

Cathrine Hollekim Lekven, tidligere karriereveileder.

 

Leter etter muligheter

Cathrine Hollekim Lekven er i dag IA-rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Vestfold og Telemark. Tidligere jobbet hun som karriereveileder i en tiltaksbedrift. Derfra har hun lang erfaring med å finne løsninger på arbeidsplassen for sykmeldte og arbeidsgivere. Hun møtte ofte medarbeidere som ikke lenger mestret oppgavene de var ansatt for å utføre.

– Mye kunne ha endret seg etter at arbeidstakeren begynte i stillingen. Både oppgaver, teknologi, brukere og kolleger. Eller den ansattes helse, forklarer hun.

Hun forteller at ekspertene, enten de er karriereveiledere eller har annen relevant bakgrunn, ikke er opptatt av diagnoser. De er opptatt av hvordan deltakerne fungerer.

– Det gjelder å hjelpe arbeidstakerne med å finne tilbake mestringsfølelsen. Da trengs bevisstgjøring og selvinnsikt.

 

Samtaler for refleksjon og bevisstgjøring

Lekven forklarer at bistanden begynner med en samtale mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og ekspert. Arbeidsgiver er også involvert underveis i prosessen.

– Eksperten hjelper arbeidstakeren med å avdekke hva som gir helse og energi, og hva som er krevende og skaper uhelse, hjemme og på jobb. Det er viktig å se arbeidstakeren i et helhetsperspektiv, sier hun.

– Ved hjelp av et kartleggingsverktøy søker de å finne ut av hva som er medarbeiderens interesser og preferanser. Deretter snakker de seg gjennom det kartleggingen har avdekket.

Steinbakken legger til at ekspert og arbeidstaker gjerne gjennomfører flere samtaler.

– De prøver å finne ut hva som utgjør gapet mellom det arbeidsgiver forventer og det arbeidstaker er i stand til å levere. I samråd med leder vurderer de hva som eventuelt kan justeres og om hva som kan være aktuelle virkemidler.

Steinbakken har registrert at samtalene gir medarbeideren rikelig anledning til å reflektere, både over hva som fører til behov for sykmelding og hva som kan bidra til å unngå sykmelding.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Cathrine Hollekim Lekven er IA- rådgiver i NAV Arbeidslivssenter. Hun har erfaring med å gi ekspertbistand fra sin tidligere jobb som karriereveileder i en tiltaksbedrift.

Vi vil jo gjerne ha medarbeideren tilbake på jobb så fort som mulig.

Monica Gjertsen Steinbakken, personal- og organisasjonssjef på Thor Heyerdahl videregående skole.

 

Rapport og videre tiltak

Ved slutten av prosessen skriver eksperten en rapport med forslag til tiltak. Også arbeidstakeren skriver under på rapporten. Sammen gjennomfører de en avsluttende samtale med arbeidsgiver.

– Eksempler på forslag til løsninger kan være at arbeidstakeren bør utføre oppgavene på andre måter eller ved å bruke hjelpemidler. Kanskje bør medarbeideren overføres til en annen avdeling eller få opplæring til å utføre andre oppgaver, forteller Lekven.

Personal- og organisasjonssjefen sier at det i et par tilfeller har vært nødvendig med flere samtaler etter at tilskuddet var brukt opp.

– Da har vi betalt av eget budsjett. Vi vil jo gjerne ha medarbeideren tilbake på jobb så fort som mulig.

Steinbakken anbefaler varmt andre virksomheter å ta i bruk ekspertbistand.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I samarbeid med arbeidstaker, finner Monica Gjertsen Steinbakken og Cathrine Hollekim Lekven gode løsninger for å redusere sykefraværet.

Dette er Thor Heyerdahl videregående skole

Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik gir studieforberedende og yrkesforberedende opplæring på ti ulike utdanningsområder.

Skolen har 1500 elever og 300 ansatte.

Sykefraværet er på 4,4 prosent, godt under målet de har satt seg på 5,5 prosent.

Kort og godt om ekspertbistand

  • NAV kan gi tilskudd til ekspertbistandpå opp til 20.000 kroner.
  • Arbeidsgiveren kan bruke tilskudd til ekspertbistand til å sette arbeidstakeren i stand til å gå tilbake til sitt opprinnelig arbeid eller til et annet arbeid.
  • Bistanden kan gis forebyggende, for å unngå at en medarbeider blir sykmeldt på nytt.
  • Tilskuddet kan også benyttes for medarbeidere som har arbeidsavklaringspenger.
  • Ekspertbistand kommer i tillegg til det virksomheten eller bedriftshelsetjenesten kan gjøre.
  • Arbeidsgiver må søke NAV om ekspertbistand før tiltaket settes i verk. NAV må gi sin tilslutning til at tiltaket virker fornuftig.
  • Ekspertbistand kan leveres av karriereveiledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller av andre yrkesgrupper med god kunnskap om hva som kreves på ulike arbeidsplasser.

Alt du trenger å vite om ekspertbistand

Hva er ekspertbistand og hvordan kan det brukes? Lær mer i NAV webinar.

 

Her finner du informasjon på nav.no om tilskudd til ekspertbistand