Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Slik gjennomfører dere lynkurset i HelseIArbeid

sporsmal.png

Dere gjennomfører lynkurset  sammen på arbeidsplassen, og dere klarer det uten bistand.

 

Forberede lynkurset

Gjør dere godt kjent med innholdet i kurset, og bli enige om hvem som skal lede gjennomføringen. 

Sørg for at deltakerne får nødvendig informasjon om gjennomføringen i god tid i forkant. 

Gjennomføre lynkurset 

Dere gjennomfører lynkurset ved hjelp av en presentasjon som loser dere igjennom møtet. Presentasjonen inneholder både videoer og oppgaver. 

Sørg derfor for at det er mulig å vise video med lyd i lokalet dere bruker. Og husk post-it lapper og noe å skrive med. 

Fremgangsmåten er tilpasset både små og større grupper. Med god møteledelse tar det 60 minutter å gjennomføre.

Få oversikt over innholdet i lynkurset
Her kan du se igjennom hele innholdet i lynkurset uten å gjennomføre det.


Start gjennomføringen av lynkurset
Denne versjonen bruker dere i fellesmøtet med alle deltakerne.
 

 

Følge opp lynkurset 

plakat03.png

Etter lynkurset samler og sorterer dere alle svarene fra deltakerne, og legger de inn i en plakat, på intranettet eller på andre steder.

Poenget er å få en påminnelse i hverdagen om hva hver enkelt kan gjøre for å støtte hverandre enda bedre på arbeidsplassen.


Utdypende veileder for gjennomføring av lynkurset

 

ark3.png

For at dere skal få mest mulig nytte av lynkurset kan det være fornuftig å følge anbefalt fremgangsmåte.

1. Forankring og forberedelser


Lag en ansvarsgruppe 

Det er viktig at de ansatte blir involvert, og vet hva og hvorfor de skal gjennomføre lynkurset. 

En måte å involvere de ansatte på og sikre forankring på arbeidsplassen, er å etablere en ansvarsgruppe.

Denne gruppen bør bestå av leder, tillitsvalgte, verneombud og/eller ansatterepresentanter fra arbeidsplassen. 

Gruppa får i ansvar å planlegge, gjennomføre og følge opp lynkurset. 

 

Planlegg gjennomføringen sammen 

Ansvarsgruppen gjennomfører et planleggingsmøte. Dette sikrer en felles forståelse og en god plan for hvordan dere skal gjennomføre og følge opp lynkurset. 

I planleggingsmøtet bør dere: 

 • Gjør dere kjent med innholdet og fremgangsmåten i lynkurset.
 • Noter ned noen punkter om hvorfor dere ønsker å gjennomføre lynkurset, og hva dere ønsker å oppnå. Dette kan dere bruke i invitasjonen dere sender til alle ansatte. 
 • Bli enige om hvem som skal lede lynkurset. Vanligvis er dette lederen. 
 • Velg tid og sted for gjennomføring av møtet med de ansatte. 
 • Send invitasjonen til alle ansatte. Se mal for innkalling, og introduksjonsfilm som dere kan legge ved invitasjonen. 
 • Avtal tidspunkt for et oppfølgingsmøte etter gjennomføringen av lynkurset. Sett tidspunktet så raskt som mulig, og senest 2 uker etter gjennomført kurs.

 

2. Gjennomføring sammen med de ansatte

Dere kan gjennomføre lynkurset med en presentasjon som vises fra en nettleser.  

Presentasjonen og fremgangsmåten er tilpasset hvor mange som skal delta, og guider dere gjennom møtet.

 • En versjon for 6 deltakere eller færre 
 • En versjon for 7 deltakere eller flere

Velg den versjonen som passer deres situasjon. 

Dersom det ikke lar seg gjøre å samle alle ansatte, eller at noen er syke, er det mulig at to og to gjennomfører opplegget sammen og sender svar til lederen.

Dette må dere forberede før møtet

Ved fysisk gjennomføring

 • Sørg for at møterommet er tilgjengelig litt før og etter timen det tar å gjennomføre lynkurset. 
 • Sørg for at presentasjonen fungerer. NB: Det er spesielt viktig å teste at avspilling av video fungerer i møterommet i god tid før oppstart. 
 • Husk å ta med post-it lapper og penner til møtet. 
 • Finn en egnet vegg til å henge post-it-lappene. 

Ved digital gjennomføring

Skal dere gjennomføre lynkurset digitalt krever det  tekniske forberedelser. Avhengig av hvilken plattform dere bruker (for eksempel MS Teams, Zoom) så er det viktig å sikre at det tekniske fungerer. Dette være lyd, video, deling av presentasjon.

I tillegg må det, enten før møtet eller underveis, legges opp til at deltakerne kan gjennomføre oppgavene i plattformens grupperom. I istedenfor å bruke post-it lapper så kan for eksempel svarene på oppgaven legges ut i møte-chatten. 

Tips til deg som skal lede gjennomføringen 

Du har ansvar for å lede møtet. Det er viktig at du er trygg på gjennomføringen.

Derfor bør du har gjort deg godt kjent med presentasjon på forhånd. Dette gjelder både hvordan presentasjonen fungerer, men også innholdet i presentasjonen.

I møtet er dette dine viktigste oppgaver: 

 • Ønske velkommen 
 • Introdusere og oppsummere hver del og oppgave 
 • Holde tiden. Vær spesielt oppmerksom på dette under oppgavene. 
 • Lynkurset har kun én oppgave som er skriftlig. Når alle har hengt opp lappene må du huske å ta bilde av alle lappene slik at du har dokumentert arbeidet.

 

3. Oppfølging i etterkant av møtet

 

Oppfølging av svarene fra møtet 

Dette gjør dere i oppfølgingsmøtet med ansvarsgruppa: 

 • Gå igjennom og sorterer post-it lappene fra lynkurset. 
 • Slå sammen likelydende svar til ett svar. 
 • Dersom lynkurset er gjennomført i en stor gruppe, og innspillene er mange, blir ansvarsgruppen enige og velger ut maks 12 svar. 
 • Gjør svarene om til konkrete handlinger/tiltak i hverdagen. 
 • Lag en liste med tiltakene. 
 • Gjør listen med tiltakene tilgjengelig for alle på arbeidsplassen.

Poenget med listen er at den skal bli en påminnelse i hverdagen om hva hver enkelt kan gjøre for å støtte hverandre enda bedre på arbeidsplassen. For eksempel at noen spør om å ta en kaffe, ber om hjelp, sier hei om morgenen. 

Det er disse små handlingene i hverdagen som kan bety mye for hvordan vi har det. 

Eksempler på hvordan dere kan tilgjengeliggjøre tiltakene på arbeidsplassen

 • En liste på intranettet (digitalt) 
 • En fysisk plakat på arbeidsplassen. Den kan dere legge inn i en HelseIArbeid-plakat. 
 • Skriv tiltakene på post-it-lapper, og heng opp på steder der folk ferdes på jobb.  
   

Eksempel på hvordan dere gjør et svar om til et tiltak 

1

Svar på post-it-lapp: 
God støtte for meg er når noen spør om jeg trenger hjelp   

Omskrevet til tiltak:
Vi spør hverandre om hjelp ​

2

Svar på post-it-lapp:
God støtte for meg er når jeg får konstruktive tilbakemeldinger​

Omskrevet til tiltak:
Vi gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger ​

 

Tips og råd til videre arbeid

Etter dere har gjennomført lynkurset kan det hende at noen vil vite mer om hvordan de kan mestre plager, hvordan følge opp sykemeldte, eller hvordan dere skal jobbe med arbeidsmiljøet.

Da finner dere en nyttig side med tips og råd på idebanken.org

 

Det er også mulig å laste ned veilederen for lynkurset som PDF-fil dersom du ønsker det. 


Hjelp oss med å forbedre lynkurset 

 

Har du gjennomført lynkurset, og har forslag til hvordan det kan bli enda bedre? 

Send oss dine forslag på e-post til [email protected]