Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Lynkurs i HelseIArbeid

HIA-illustrasjon.png

 

1 times workshop om jobb og helse for alle på arbeidsplassen.Lynkurset gjør alle på arbeidsplassen litt … 

 • klokere på hva som er viktig på jobb
 • tryggere på plagene som mange strever med
 • bedre til å støtte hverandre i arbeidshverdagen


Lynkurset er aktuelt for alle arbeidsplasser, og gjennomføringen er tilpasset både små og store grupper.

Dere kan gjennomføre lynkurset uten hjelp. Det er også gratis. 

 

 

Slik er lynkurset

film-hoyre.png

 

Dere samler de ansatte til et felles møte. Der gjennomfører dere lynkurset med både videoer og oppgaver.

Lynkurset tar 60 minutter å gjennomføre, og er delt inn i følgende deler:
 

1. Det som er viktig for å ha det bra på jobb

 • Film
 • Refleksjonsoppgave to og to

2. De vanligste plagene som fører til sykefravær

 • Film: Ryggplager og smerter 
 • Film: Psykiske helseplager
 • Refleksjonsoppgave to og to

3. Hvordan kan vi støtte hverandre enda bedre?

 • Film
 • Individuell oppgave 
 • Deling i plenum/gruppe
   

Etter møtet:

Dere samler svarene fra oppgaven om hvordan dere kan støtte hverandre enda bedre.

Disse svarene legger dere inn i en liste som alle får tilgang til.

Denne listen kan bli en påminnelse om hvordan hver enkelte av dere kan støtte hverandre i hverdagen.
 


Hvorfor er lynkurset i HelseIArbeid laget? 


HelseIArbeid  handler om å få flere til å mestre jobb, selv med helseplager.

HelseIArbeid er utviklet av og blir levert i et samarbeid mellom NAV og helsetjenesten, og er et av virkemidlene i IA-avtalen. 

Et av tilbudene i HelseIArbeid er bedriftstiltaket for arbeidsplasser. Det består av kunnskapsformidling og oppgaver, og foregår i regi av NAV og helsetjenesten ute på hver enkelt arbeidsplass. 

Bedriftstiltaket er under etablering, og er ikke tilgjengelig for alle.

Derfor er det laget et lynkurs, en kortversjon basert på det ordinære bedriftstiltaket. Lynkurset er tilgjengelig for hele arbeidslivet. 

Hensikten er å gjøre flere arbeidsplasser litt klokere på de vanligste helseplagene og hva som er viktig for oss på jobb. 

HelseIArbeid inneholder også et individtiltak for personer som trenger utredning i spesialisthelsetjenestene for plagene sine.

Sjekk kunnskapen bak HelseIArbeid 

Det er et bredt kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for HelseIArbeid. Lynkurset baserer seg på denne kunnskapen. 

Her finner du en oversikt over forskningen som ligger til grunn for HelseIArbeid. 

 


Hjelp oss med å forbedre lynkurset 

 

Har du gjennomført lynkurset, og har forslag til hvordan det kan bli enda bedre? 

Send oss dine forslag på e-post til [email protected]