Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er ekspertbistand kopi_web.png

Dette er tilskudd til ekspertbistand

Står dere fast i én eller flere sykefraværssaker? Da kan tilskudd til ekspertbistand være nyttig.

Tilskudd til ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. Tilskuddsordningen kan hjelpe din arbeidsplass med å forebygge og redusere sykefravær. 
 

VIDEO: Tilskuddsordningen på 1-2-3

Tilskuddsordningen – steg for steg

1. Bli kjent med situasjonen

En ansatt er eller har vært sykemeldt, men klarer ikke å stå i jobb som ønsket.

Lederen har sammen med den ansatte forsøkt å finne løsning så langt det lar seg gjøre.

Ansatt og leder er enige om at de trenger ekstern hjelp til å finne en god løsning på situasjonen.

Da er det aktuelt å ta kontakt med NAV om tilskudd til ekspertbistand. ‍

2. Kontakt NAV

Arbeidsgiver kontakter NAV, og forklarerer situasjonen.

NAV gir informasjon og råd om tilskuddsordningen, og om ekspertbistand vil være aktuelt.

3. Søk om tilskudd

NAV godkjenner bruken av en ekstern ekspert etter å ha diskutert saken med arbeidsgiver.

Arbeidsgiver sender inn en søknad via Altinn eller Min side – arbeidsgiver på nav.no.

NAV behandler søknaden om tilskuddet.

Arbeidsgiver mottar brev fra NAV om at søknaden er innvilget.

4. Finn en ekspert

Eksperten er en nøytral ekstern person som har kompetanse på sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøutfordringer.

Lederen og den ansatte finner en ekspert som de ønsker å bruke. NAV vil kunne gi råd om hva slags ekspert som kan være best egnet.

Arbeidsplassen og eksperten inngår en avtale.

Eksperten undersøker den ansattes sykefravær og arbeidssituasjon, og foreslår tiltak som kan få den ansatte tilbake i arbeid.

5. Få refundert utlegg

Arbeidsgiver sender inn ekspertens rapport til NAV, og fremmer refusjonskrav for utgiftene til ekspertbistand senest to måneder etter gjennomføring.

NAV refunderer inntil kr 21 800 av utgiftene dere har hatt til eksperten.

Ønsker du en mer visuell fremstilling av prosessen? 

INTERVJU 

– Eksperten kan se på situasjonen med nye øyne 

Karina Dokken som smiler og har på seg en grønn genser.

– Oppgaven til en ekstern ekspert er å kartlegge og forstå sykefraværet, og så foreslå endringer som kan gjøre at den ansatte kommer tilbake i arbeid, forklarer Karina Dokken, fagansvarlig i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hun mener mange virksomheter vil kunne ha nytte av denne tilskuddsordningen.

LÆR AV ANDRE

Ekspertbistand gir sykmeldte nye muligheter

Idebanken031220_002.jpg

– Vi har gode rutiner for å følge opp medarbeidere som er sykmeldt, og tilrettelegger så godt vi kan. Men det hender vi står fast. Da kan ekspertbistand være nyttig, sier Monica Gjertsen Steinbakken, personal- og organisasjonssjef ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Les mer her om hvordan den videregående skolen bruker ekspertbistand til å hjelpe sine sykemeldte med å finne tilbake til mestringsfølelsen.

PRAKTISK INFO

Alt du trenger å vite om ekspertbistand

All praktisk informasjon om hvordan du søker, skjemaene, kontaktinformasjon med mer finner du hos NAV.