Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her er fem tips!

Arbeidsmiljø handler om arbeidet og hvordan det blir organisert, planlagt og gjennomført. Kvaliteten på arbeidsmiljøet påvirker både helsa og engasjementet, mens også virksomhetenes resultater og produktivitet. Derfor er det viktig å ta arbeidsmiljøet på alvor. 

Her er fem ting din arbeidsplass kan ta tak i det kommende året:

1. Se på hvordan arbeidet er organisert

I en godt organisert arbeidshverdag vet alle på arbeidsplassen hva de skal gjøre og hvordan det skal gjøres. Det er også klart hvem som skal gjøre hva til hvilken tid. De som skal utføre arbeidet har også det de trenger for å kunne utføre jobben. Motstridende forespørsler eller krav er det også lite av. Et nyttig spørsmål å stille kan derfor være: 

Hva kan gjøres for å få en bedre organisert arbeidshverdag?

  

2. Skap engasjement på arbeidsplassen

I hvilken grad ansatte har innflytelse på egen arbeidshverdag kan påvirke motivasjon og engasjement. Får ansatte være med å bestemme hva som skal gjøres og hvordan jobben kan gjøres? Stilles det krav i jobben, og er kravene rimelige? Alt dette er verdt å ta en titt på, og spørre:

Hvordan bidra til å skape engasjement i jobben? 

  

3. Gi tilbakemeldinger! 

At det er viktig å bli sett og hørt på jobben er noe alle er enige om. Hva betyr det egentlig? Jo, det å bli sett og hørt kan handle om å få tilbakemeldinger på jobben du gjør, og få anerkjennelse for det du kan og det du bidrar med. Det er noe alle på arbeidsplassen kan bidra til, så:

Hvordan bidra til at ansatte føler seg verdsatt og får utvikle seg i jobben? 

  

4. Vær rettferdig og støttende 

Urettferdighet på jobben kan virke inn på de ansatte søvn og helse. En leder som opptrer rettferdig og er støttende i arbeidet kan være positivt for arbeidsmiljøet. Et nyttig spørsmål å stille seg er derfor:

Hvordan kan lederen bidra til en god og rettferdig arbeidshverdag?

    

5. Skap forutsigbarhet

Omorganisering, omstillinger og endringer er noe mange arbeidsplasser skal igjennom. Da dukker det raskt opp mange spørsmål. Det kan skape usikkerhet. Å vite hva som skal skje og hvorfor, kan skape trygghet. Et nyttig spørsmål å stille seg er derfor:

Hva kan gjøres for å skape forutsigbarhet på arbeidsplassen? 

 

Vil dere jobbe videre med dette?
  
› Prøv Idébankens arbeidsmiljøverktøy her  

 

Denne artikkelen er basert på Idébankens eget arbeidsmiljøverktøy, som igjen er basert på Statens arbeidsmiljøinstitutt sine fem råd for et bedre arbeidsmiljø.

Les mer