Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her er 12 kjennetegn på en helsefremmende arbeidsplass.

Har du noen gang tenkt på at jobben kan være helsefremmende? Du tenker kanskje at det handler om å gå i trapper, spise frukt og sykle Birken?

Nei, helsefremmende arbeidsplasser handler om hvordan jobben får folk til å føle seg. Om hvordan arbeidsplassen kan styrke og utvikle oss. Det krever ikke noe utstyr, behøver ikke å koste noe ekstra og alle kan tjene på det.

Idébanken har tidligere laget et eget hefte om helsefremmende arbeidsplasser. Da hadde vi samtaler med fagpersoner, forskere og virksomheter. Basert på deres innspill har vi satt opp en liste med tolv viktige kjennetegn på helsefremmende arbeidsplasser.

Vi håper listen kan være et utgangspunkt for videre utforsking og diskusjon i den enkelte virksomhet.

12 kjennetegn på en helsefremmende arbeidsplass

Forankring
Ledelsen viser tydelig at arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass prioriteres høyt. Aller helst er hensynet til de ansattes helse forankret i virksomhetens strategi.

Medvirkning
Virksomheten tar medvirkning på alvor og gir de ansatte reell anledning til å påvirke i saker som de opplever som viktige.

Mestring
Oppgaver og utfordringer tilpasses hver enkelt slik at alle får realistiske muligheter til å oppleve mestring. Det styrker selvfølelsen og gir energi og arbeidsglede.

Støtte og tilbakemeldinger
Både ansatte og ledere er gode til å gi hverandre støtte, ros og konstruktive tilbakemeldinger. Det bygger stolthet og selvtillit.

Likeverdighet og anerkjennelse
Virksomheten legger vekt på å synliggjøre og anerkjenne at alle, uansett stilling, gjør en viktig jobb og bidrar med noe verdifullt.

Utvikler kompetanse og ferdigheter
De ansatte har mulighet til å bruke sine sterke sider og utvikle seg faglig og personlig gjennom jobben.

Fokus på ressurser
Ledelsen og de ansatte utforsker sammen hvilke ressurser som bidrar til å fremme god helse lokalt på den enkelte arbeidsplass.

Helhetlig perspektiv
Virksomheten legger vekt på prosesser som utvikler grupper, avdelinger og organisasjonen som helhet. Det er ikke nok med individrettede livsstilstiltak som for eksempel fysisk aktivitet og bedre kosthold.

Integrert prosess
Det helsefremmende arbeidet er integrert i virksomhetens daglige arbeid, det er ikke et separat prosjekt eller et tiltak med begrenset varighet.

Godt sosialt fellesskap
Arbeidsmiljøet er preget av gjensidig respekt, trygghet og samhold, og av at alle vil hverandre vel.

Balanse mellom arbeid og privatliv
Virksomheten anerkjenner de ansattes behov for å ha en god balanse mellom arbeid og privatliv. Det legges til rette for at ansatte i alle livsfaser skal kunne kombinere arbeid med livets andre forpliktelser og interesser.

Rom for å være seg selv
De ansatte kan opptre ærlig og naturlig med sine sterke og mindre sterke sider. Å vite at de ikke hele tiden må jakte på noe mer eller større, er viktig for at de skal utvikle god helse.

SE FILM: 

 

Les mer

idebanken

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.