Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sover de ansatte dårlig er det et tegn på at noe er galt. Måling av søvn kan derfor avdekke viktige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet, mener professor Magnus Svartengren.

Svartengren er professor i arbeids- og miljømedisin ved Uppsala Universitet. Han har fordypet seg i temaet arbeidsmiljø og søvn. Idébanken hørte han for første gang på den store arbeidsmiljøkonferansen Gilla Jobbet i Stockholm, med nesten fem tusen deltakere. Nå treffer vi han igjen, denne gangen på et nyinnflyttet kontor på universitetet.

– Arbeidsgivere som ønsker å vite hvordan medarbeiderne trives kan spørre dem om hvordan de sover. Sover de dårlig er det sannsynlig noe galt med arbeidsmiljøet. Det går både ut over produktiviteten og helsen, uansett hva årsaken til søvnforstyrrelsen er, sier Svartengren.

Søvn er viktig for helsen.

Forskning har lenge vist en klar sammenheng mellom nattarbeid og flere sykdommer. Men utfordringene gjelder ikke bare skiftarbeid. Et døgnåpent internett gjør at stadig flere sover mindre enn før. Det bekymrer.

– Det er ikke farlig å være våken. Men å ikke hente seg inn igjen etter perioder med lite søvn, er ikke bra. Den som sover dårlig har mindre motstandskraft, sier Svartengren.

Urettferdighet påvirker søvnen

Både Svartengrens forskning og annen forskning viser at dårlig søvn kan ha sammenheng med opplevelser av konflikter og urettferdighet på jobb.

– Konflikter, manglende mestringsfølelse og manglende støtte fra leder eller kolleger gir mange søvnløse netter. Økningen i antallet med lettere psykiske plager har trolig sammenheng med dette, forteller Svartengren.

– Den som sover dårlig har mindre motstandskraft.

Magnus Svartengren

Han peker på friske bedrifter. Der er situasjonen annerledes. Der er det langt mindre søvnforstyrrelser og psykiske lidelser. Medarbeidere her opplever at arbeidsplassene i stor grad er rettferdig, oversiktlig og å være i orden med det meste.

– Vi kaller det organisatorisk rettferdighet. Det handler om å bli sett og godt behandlet av sjefer og kolleger, og at avgjørelser blir tatt på riktig måte, sier han.

Lett å måle søvn

Det er ikke enkelt å måle rettferdighet direkte. Sammenhengen med søvn gjør at dette likevel er mulig. Ved hjelp av en aktivitetsmåler festet rundt håndleddet måles søvnkvaliteten gjennom å registrere bevegelser. Hvordan de ansatte samlet sett sover, vil dermed være en indikator på hvor rettferdig arbeidsplassen er.

 Bedrifter som lurer på om opplevd urettferdighet kan være årsak til en nedgang i produktivitet og trivsel, kan enkelt finne ut av det ved å måle søvnen blant de ansatte, sier Svartengren.

Hvile er viktig

Magnus Svartengren
– Fremover bør vi ha større oppmerksomhet på det som skaper gode arbeidsmiljø, sier Svartengren.

I tillegg til organisatorisk rettferdighet, er balansen mellom aktivitet og hvile og mellom arbeid og fritid, avgjørende for produktiviteten og et lavt sykefravær. Svartengren har gjennom mange år selv drevet med friidrett og har erfart hvor viktig restitusjon er. Som forsker kjenner han dette igjen.

– Feil og skader øker med lange arbeidsdager og lite hvile. Søvn og restitusjon er viktig for at medarbeiderne skal yte sitt beste og mestre påkjenninger.

– Vi ser det spesielt hos de med ryggplager. De som har vondt i ryggen, men sover godt, klarer seg bra. De som har samme problem med ryggen, men sover dårlig, har en betydelig høyere risiko for å pådra seg flere plager (multisite-pain), sykefravær og uførhet, forteller han.

Vil ha fokus på det friske

Svartengren fraråder bedrifter å rette for mye oppmerksomhet mot feil, mangler og grenseverdier. I stedet anbefaler han at de kontinuerlig utvikler og forbedrer virksomheten.

 Mange spør om hvor lavt sykefraværet bør være eller hvordan andre sider ved arbeidsmiljøet bør være. Da leter de etter grenseverdier på det som er godt nok. Men det er alltid mulig å bli bedre! Hvor lavt sykefravær kan en langtidsfrisk virksomhet ha? Det er ikke lett å si. Det viktigste er at de driver virksomheten godt og at de ansatte er engasjert i arbeidet og i arbeidsplassen, på en positiv måte. Da blir det mindre relevant å spørre etter hva som er godt nok, påpeker han.

Svartengrens råd for å redusere sykefraværet og skape god produktivitet er derfor å ha stor oppmerksomhet på arbeidsmiljøet, og spesielt på organisatorisk rettferdighet.

– Om arbeidsplassen skal få alle til å bidra på best mulig måte, er det smart å gi det friske mest oppmerksomhet. Da vil produktiviteten bli høy og sykefraværet lavt, slik som i friske bedrifter, sier han.

 

Les Svartengrens artikkel om søvn, rettferdighet og produktivitet

Les mer

idebanken

Intervjuer med forskere og fagfolk

Med jamne mellomrom intervjuer Idébanken forskere om temaer knyttet til inkluderende arbeidsliv. På denne siden har vi samlet alle intervjuene.