Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prøv denne enkle fremgangsmåten.

Det er mye som påvirker den psykiske helsen vår. Og det som skjer på jobben spiller også inn på hvordan vi har det.

Ofte kan enkle grep bety mye for at arbeidsplassen er et bra sted å være, selv når noen sliter. Det er også mye vi kan gjøre for å unngå at noen blir psykisk syke av jobben. 

Å komme i snakk om jobb og psykisk helse kan være krevende. Derfor har vi laget et enkelt opplegg som kan hjelpe dere på vei. 

Opplegget får i gang praten om jobb og psykisk helse, og hvordan det henger sammen. Dere får også laget noen forslag til hvordan dere kan se og støtte hverandre enda bedre.

Dette opplegget løser ikke alt, men kan være er et sted å starte for å snakke om jobb og psykisk helse på din arbeidsplass. 

Når passer det å gjennomføre dette?  

Dere kan gjennomføre opplegget som en del av et personalmøte, en samling eller lignende. Det er også mulig å gjennomføre dette i mindre grupper dersom dere ikke får samlet alle ansatte.  

Hvor lang tid tar det?  

Opplegget tar ca. én time. Gjennomføringen krever minimalt med forberedelser.
 

Gruppeoppgave: Snakk sammen om jobb og psykisk helse

Opplegget består av en film og en gruppeoppgave som dere kan gjennomføre når alle er samlet. Slik kan dere gjennomføre oppgaven:
 

1. Se filmen sammen (5 min)

Se filmen under om «4 om jobb og psykisk helse». Her får dere se fire personer snakke åpent og ærlig om jobb og psykisk helse. 

2. Snakk sammen i grupper på tre personer (10 min) 

Drøft følgende spørsmål. Dere trenger ikke å notere. 

 • Hva tenker dere om det som kommer frem i filmen?  

3. Kom med forslag (20-25 min) 

Samme gruppe kommer opp med minimum to forslag på følgende oppgave:    

 • Hvordan kan vi bli enda bedre til å se og støtte hverandre på vår arbeidsplass? 

Last ned og skriv ut word-dokument med oppgaven

Dette kan brukes for å skrive ned forslagene dere kommer med.

Hver gruppe sender sine forslag til den som er ansvarlig for å følge opp arbeidet videre. 

Etterarbeid 

En utvalgt person samler alle forslagene, slår sammen forslag som er like og setter opp en liste over innspillene. Denne listen skal presenteres for alle ansatte i etterkant. Den kan sendes på e-post, deles ut og presenteres på neste møte. 

Forslagene skal ikke fungere som regler, men være en påminner om hva hver enkelt kan gjøre i hverdagen for å se, støtte og anerkjenne hverandre.  

Dukker det opp forslag som krever mye arbeid bør dere vurdere om dette er noe dere skal ta videre og hvordan. 

Oppfølging i hverdagen 

Det viktigste er at dere har snakket om temaet. Samtidig er det viktig å gjøre hverandre oppmerksomme på dette i hverdagen. Når det har gått litt tid bør dere jevnlig stille dette spørsmålet; hvordan går det med dette? 

Her er noen tips til hvordan dere kan følge det opp:  

 • Gå igjennom listen i et personalmøte eller lignende. 
 • Heng forslagene opp på vegg eller tavler – fysisk og digitalt.
 • Løft frem enkelte forslag i møter som en jevnlig påminner. 
 • Ta listen frem jevnlig, for eksempel når nye ansatte kommer inn.
 • Prøv flere oppgaver fra Idébanken om for eksempel psykologisk trygghet.

Til deg som skal lede gjennomføringen av opplegget  

Dette må du forberede: 

 • Gå igjennom opplegget selv og bli trygg på fremgangsmåten.
 • Kall inn de ansatte i god tid i forveien. 
 • Sørg for å ha et rom der du kan spille av video med både lyd og bilde.
 • Skriv ut word-dokumentet med oppgaven, eller del lenken til dette opplegget digitalt underveis i møtet.  
 • Velg ut en person som kan samle forslagene i etterkant. 

Fleksibel gjennomføring  

Dere velger selv hvordan opplegget kan passe inn i deres arbeidshverdag. Her er forslag til to fremgangsmåter.

 • Alle ansatte er samlet og dere gjennomfører hele opplegget på ett møte.  
 • Dersom det ikke er mulig å samle alle, kan de som ikke kan delta gjennomføre opplegget sammen med en kollega eller to. De sender så inn sine forslag til den som skal samle og sortere forslagene. 
   

Ønsker du å bidra til bedre psykisk helse på arbeidsplassen?

Illustrasjon av mennesker som samarbeider og smiler på arbeidsplassen

De færreste av oss er eksperter på psykisk helse, men alle kan gjøre noe. Her får du tips til hvordan du blir oppmerksom på om noen sliter, og hvordan du som leder eller kollega kan følge opp. 

Slik kan du bidra bedre psykisk helse på arbeidsplassen

 

Les mer