Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Enkle grep betyr mye. Her er tips og en metode du kan ta i bruk.

De fleste av oss har opplevd situasjoner på jobb der vi har vært uenige i en sak, oppdaget en feil eller fått en god idé, men likevel valgt å ikke si noe i frykt for å bli oppfattet som negativ, inkompetent eller være til bry.

I slike situasjoner blir vi usikre på hvordan andre oppfatter oss, og på hvilke konsekvenser det kan få om vi hever stemmen. Det gjør at vi holder tilbake. Vi unngår å ta opp ting, innrømme feil eller stille spørsmål, og felleskapet går glipp av viktig innsikt og informasjon.

Dette er et tegn på lav grad av psykologisk trygghet i et miljø.

Hva er psykologisk trygghet? 

Psykologisk trygghet handler om hvordan vi møter hverandre. Det er en opplevelse av at du kan ta ordet, være uenig, stille spørsmål, komme med ideer eller be om hjelp uten at du forventer negativ reaksjoner tilbake. Du opplever å bli møtt med velvilje og takhøyde fordi alle vil hverandre vel og vil det beste for oppdraget. 

En slik innstilling til hverandre kommer ikke av seg selv. Det krever noe av oss. Det er et valg hver enkelt gjør, hvor vi velger å se verdien i å lykkes, at vi tør be om hjelp og lærer av feil – fremfor at vi blir styrt av frykten for negative reaksjoner.

Hvorfor er psykologisk trygghet viktig?

Psykologisk trygghet er ikke et mål i seg selv, men et middel for å oppnå bedre samarbeid, forbedring og utvikling. Når forslag og kritikk kommer frem i lyset, får vi mulighet til å justere kursen og gjøre endringer slik at det vi jobber med blir enda bedre.

Når vi opplever psykologisk trygghet kan det også gjøre at vi samarbeider bedre og mer effektivt. Å skape størst mulig grad av psykologisk trygghet på arbeidsplassen er derfor noe alle tjener på. 

Hvordan kan du bidra til økt psykologisk trygghet på din arbeidsplass?

Alle på arbeidsplassen – både ledere og medarbeidere – kan bidra til å skape psykologisk trygghet. Måten vi møter hverandre på kan enten bygge opp eller ned tryggheten oss imellom. Tryggheten kan være skjør, og ofte er det lite som skal til for at den svekkes. Derfor er det noe vi må jobbe med hver eneste dag.

Men ofte krever det mot. Derfor kan hver og én av oss gå foran som et godt eksempel på egen arbeidsplass. Her er noen tips til hva du kan gjøre:  

 • Bli kjent med de du jobber med. Sett av tid til å bygge fellesskap og relasjoner. Ta initiativ, vis engasjement, spør, lytt og fortell. Det bygger et godt grunnlag for psykologisk trygghet. 
   
 • Møt forslag og meninger på en god måte. Vær nysgjerrig på hva andre mener og tenker. Gi og motta tilbakemeldinger i beste mening, og anerkjenn innspill, også når det er kritikk.
   
 • Del kunnskap og erfaringer. Vi lærer av hverandre og lærer av å dele våre egne erfaringer. Del derfor både det som fungerer og det som går galt.
   
 • Be om tilbakemeldinger, innspill og hjelp. Ta initiativ og få andres syn på saken. Ta godt imot alle tilbakemeldinger, både negative og positive.
   
 • Innrøm feil og vis usikkerhet. Ingen av oss er eksperter på alt. Vær åpen om det du ikke er så god på, når du er usikker eller når du har gjort feil. 

 

Gruppeoppgave: Hvordan kan vi skape psykologisk trygghet hos oss?

Det er nyttig å reflektere sammen dette temaet på arbeidsplassen, enten i teamet eller arbeidsgruppen din. Her er noen refleksjonsspørsmål dere kan bruke i et personalmøte eller lignende. 

Slik kan dere gjennomføre oppgaven: 

1. Les artikkelen
Før dere starter på spørsmålene må alle deltakerne ha lest artikkelen om psykologisk trygghet. Del artikkelen med alle som deltar i møtet og bruk noen minutter på å lese den hver for dere. Dermed har dere et felles utgangspunkt ferskt i minnet. 

2. Vis filmen for alle, som en tankevekker før dere går i gang med spørsmålene. 

3. Gå sammen to og to, og svar på spørsmålene

I et arbeidsmiljø hvor man kjenner på psykologisk trygghet, kan hver enkelt ansatt tørre å ta plass, stille det første spørsmålet når man er usikker – eller være modig nok ta det første kakestykket, om du vil. Gå sammen to og to, og reflekter over følgende spørsmål:

 • Når har du opplevd å holde tilbake ideer, meninger eller forslag på jobb? Og hva var grunnen til det? Del erfaringene dine.
   
 • Når har du opplevd å dele kritikk, ideer eller meninger og blitt møtt på en god måte, og når opplevde du å bli møtt på en dårlig måte? Hvilken effekt hadde det på deg? 
   
 • Hvordan mener du at vi kan hjelpe hverandre til å møte meninger, forslag og ideer på en god måte? 

4. Del svarene fra det siste spørsmålet i plenum. 
Bli enige om hvordan dere ønsker å ta forslagene videre.  


Kilder:

Les mer