Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

God kvalitet i sykefraværsarbeidet krever at en rekke forutsetninger er på plass. Som hjelp i arbeidet med å få til et helhetlig sykefraværsarbeid har vi utarbeidet en sjekkliste som kan benyttes for å sjekke ut at nødvendige aktiviteter er gjennomført.

God kvalitet i sykefraværsarbeidet forutsetter at de fleste av punktene nedenfor er ivaretatt. Gjør en rask vurdering av hvert punkt. Oppsummering av mulige tiltak kan brukes som utgangspunkt for målsettinger og utarbeiding av handlingsplan. Prioriter forslagene til forbedringer. Disse kan bli grunnlaget i en ny handlingsplan. Forslagene behandles deretter i relevante fora, som i ledermøte og arbeidsmiljøutvalg.

Slik går du frem

 • Last ned vurderingsskjemaet
 • Vurder de ulike påstandene, hva dere kan gjøre mer av og hvem som skal gjøre det.
     

Sykefraværsarbeidet er forankret..

 • .. i ledelse
 • .. blant tillitsvalgte og verneombud
 • .. blant ansatte
 • .. i virkomshetens samarbeidsfora

Sykefraværsarbeidet er kartlagt..

 • .. med hensyn til omfang og varighet
 • .. for relevante grupper og avdelinger
 • .. sammenlignet med tall for bransjen og landsgjennomsnittet

Mulige gevinster/kostnader ved endret sykefravær er beregnet..

 • .. for den/de sykmeldte
 • .. i produksjonen
 • .. for arbeidsmiljøet
 • .. for økonomiske resultater

Mål og aktivitetsplaner

 • Vi har definert mål og måltall
 • Vi har aktivitetsplan/prosjektbeskrivelse
 • Aktivitetene er en del av virksomhetens HMS-plan og/eller HR-plan

Fremdrift

 • Vi har fastsatt tidspunkter for rapportering av sykefraværsarbeidet
 • Vi gjennomfører statusmøter/evalueringer til fastsatt tid.

Informasjon og kompetanse

 • Nøkkelpersoner i virksomheten (ledere, HR-ansatte, tillitsvalgte, mv.) har tilstrekkelig kompetanse.
 • Informasjon om NAV´s virkemidler er tilgjengelig og brukes.

Interne ressurser/kontaktperson

 • Tilstrekkelige ressurser er satt av til IA-arbeidet.
 • Interne ressurspersoner sikrer fremdrift.
 • Det er satt av tid til skolering av nøkkelpersoner.
 • Ledere får veiledning og kompetanseheving i løsning av vanskelige enkeltsaker.
 • Virksomheten har hensiktsmessige kontrollspenn (ikke for mange medarbeidere per leder).

Enkeltsaker

 • Vi har oppfølgingsplaner for alle ansatte som kvalifiserer for det.
 • Vi sender oppdaterte oppfølgingsplaner til fastlegen/NAV-kontoret etter dialogmøter i bedriften).
 • Vi har oversikt over muligheter for tilrettelegging, både innenfor og utenfor egen enhet.

  

Klikk her for å last ned vurderingsskjema

  

Les mer

idebanken

Sjekk kvaliteten på sykefraværsrutinene

God kvalitet i sykefraværsarbeidet kjennetegnes blant annet ved gode rutiner. Idébanken har laget en sjekkliste med de viktigste elementene for gode sykefraværsrutiner.

Sjekk bredden i tilretteleggingstiltakene

Tilrettelegging kan hindre sykefravær. Når den ansatte skal til legen øker sjansen for gradert sykmeldling/raskere friskmelding når medarbeider og arbeidsgiver har vurdert mulige alternativer før vedkommende går til legen. Som hjelp til arbeidet med å tilrettelegge har Idébanken utarbeidet en sjekkliste over mulige tilretteleggingstilak.

idebanken

Sykefravær krever tett oppfølging

IA-avtalen har gjort mange virksomheter gode på tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. Kontakten med sykmeldte blir prioritert. Engasjerte ledere og godt samarbeid holder trykket oppe. Da kommer resultatene.