Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging kan hindre sykefravær. Når den ansatte skal til legen øker sjansen for gradert sykmeldling/raskere friskmelding når medarbeider og arbeidsgiver har vurdert mulige alternativer før vedkommende går til legen. Som hjelp til arbeidet med å tilrettelegge har Idébanken utarbeidet en sjekkliste over mulige tilretteleggingstilak.

Tilrettelegging for å tilpasse helsemessige behov til abeidsplassens krav kan gjøres på ulike måter. Tilpasninger kan være aktuelle både før, under og etter sykmelding. Her følger en liste over noen måter å tilrettelegge på. Virksomheter som ønsker å få oversikt og lære av sine egne erfaringer kan kartlegge hvilke av disse de anvender og omfanget av dem.

Slik går du frem

Vurder hvert tiltak etter en skala fra én til fem, etter hvor mye tiltaket blir brukt. Gjør også en vurdering av om dere skal gjøre mer av tiltaket. Gjør til slutt en helhetsvurdering og bestem om det er behov for tiltak.

Under finner du punktene som skal vurderes. Det anbefales å bruke et eget skjema for vurderingen

Organisatoriske tiltak

 • Justere arbeidsdeling
 • Tilby nye eller midlertidige arbeidsoppgaver
 • Endre tempo
 • Tilpasse arbeidstid
 • Tilby opplæring
 • Tilby omskolering

Psykososiale tiltak

 • Gi støtte og oppfølging
 • Sikre verdsetting og inkludering
 • Trygge sosialt miljø
 • Tilby kollegastøtte
 • Styrke holdninger og kultur

Fysiske tiltak

 • Tilby tekniske hjelpemidler
 • Tilpasse maskiner, regulerbar arbeidshøyde, heis
 • Endre bygningsmessige forhold
 • Justere inneklima
 • Endre plassering i lokalene

Samlet sett (vurder påstandene) 

 • Tilretteleggingskompetansen i vår bedrift er god
 • Dette kan vi gjøre mer av  

Klikk her for å laste ned vurderingsskjemaet