Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En gravidepolitikk beskriver middel, mål og hensikt, og inneholder retningslinjer for hvem som har ansvar for hva i tilretteleggingen for gravide. Men det er en suksessfaktor at politikken er forankret i hele virksomheten.

En god gravidepolitikk reduserer sykefraværet og sikrer lik ivaretakelse og et forsvarlig arbeidsmiljø både for gravide og kommende barn. I virksomheter med spesielle utfordringer bør det i tillegg lages spesifikke rutiner.  Det er avgjørende at gravidepolitikken er forankret i ledelsen. Dette betyr at ledelsen viser vilje og aktivt støtter opp om arbeidet. 

Sørg også for å gjøre gravidepolitikken kjent blant alle ansatte i virksomheten.Endringer hos noen medarbeidere vil ofte også påvirke andres arbeidssituasjon. Åpenhet og fleksibel innstilling er avgjøren­de for å lykkes med tilrettelegging. Alle bør være med å tenke rundt dette, ikke minst for at tilrette­legging ikke skal føre til skjev arbeidsbelastning over tid.

Det ligger også mye godt holdningsarbeid i å være forberedt. Ved å snakke om gravidepolitikken og gravides muligheter i personalmøter og legge opp til at de gravide selv fortelle om graviditeten så tidlig som mulig, skapes en positiv kultur rundt temaet. Det viktigste er at leder og ansatt snakker sammen, og mye kan løses lokalt før eventuelt en lege kobles inn.

Arranger også temadager, lunsjmøter og liknende for både gravide, ledere, tillitsvalgte og verneombud. Temaene skal bidra til økt kunnskap og trygghet for gravide på jobb og kan for eksempel være:

 • Virksomhetens gravidepolitikk
 • Informasjon om det å være på jobb når man er gravid
 • Arbeidsmiljøloven – forankring i forhold til tilrettelegging
 • Forskrift om forplantningsskade
 • Informasjon om tilrettelegging for gravide og om arbeids­ miljøfaktorer som kan være uheldige/skadelige for gravide/ barnet i magen
 • Virkemidler fra NAV: Trygde­rettigheter og IA virkemidler
 • Hvilke psykiske forandringer som følge av svangerskapet må man ta hensyn til i ivare takelsen av de gravide?
 • Råd og veiledning fra fysio­terapeut om arbeidsteknikk og hensiktsmessig kroppsbruk
 • Råd og veiledning om kost­ hold i svangerskapet
 • Risikovurdering på arbeids­plassen
 • Trening for gravide
 • Avspenningskurs
 • Røykeslutt-kurs

Les mer

idebanken

Tips til tilrettelegging for gravide

Undersøkelser viser at to av tre gravide trenger tilrettelegging i en eller annen form. Det er viktig at ledere og tillitsvalgte er klar over disse behovene og støtter opp om eventuelle tiltak. Gravide er i en annerledes fase av livet og ikke alle har mot og overskudd til å fremme sine interesser i denne situasjonen. Da kan veien til sykmelding bli kort.

idebanken

Jordmors kloke grep

Kathrine Kanebog Thorsen er jordmor og har lang erfaring med veiledning av ledere og deres gravide medarbeidere. Her er noen av hennes råd og erfaringer.