Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kathrine Kanebog Thorsen er jordmor og har lang erfaring med veiledning av ledere og deres gravide medarbeidere. Her er noen av hennes råd og erfaringer.

Ha generelle rutiner for hvordan gravide skal ivaretas – tilpass individuelt.

  • Arbeidsplassen skal til enhver tid være forsvarlig, også for gravide. 
  • Godkjentstemplet er at en ser store maver på en arbeidsplass. 
  • Det er viktig at gravide varsler arbeidsgiver tidlig om svangerskapet slik at behov for tilrettelegging og forebyggende tiltak kan avklares og iverksettes. 
  • Arbeidsgiver må gjøre risikovurderingene slik lov og forskrifter krever. Bruk Arbeidstilsynets veiledninger. 
  • Sett av tid til samtaler og lag oppfølgingsplaner for den enkelte gravide. Bruk denne som en kontrakt som er bindende for begge parter. Bruk gjerne jordmor eller annen fagperson i samtalene. 
  • Vær tydelig på hva den gravide skal gjøre selv og hva som er arbeidsgivers ansvar. Mye av tilretteleggingen er det den gravide som har ansvar for: Bruke pausene, trene, bruke sko, bruke alle tilgjengelige hjelpemidler osv. 
  • Holdninger kan være en utfordring. Noen gravide kan være ensidig opptatt av rettigheter og mindre av plikter. Noen går rett til legen hvis de møter motstand, men mye er mulig hvis de blir sett. 
  • Bruk jordmor i bedriftshelsetjenesten eller svangerskapsomsorgen som rådgiver.