Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hensikten med denne øvelsen er å skape rom for medarbeiderne til å snakke om, arbeide med, og reflektere over ulike sider ved jobben sin.

Slik gjør du det:

Medarbeiderne fordeles jevnt på et forholdsmessig antall bord. Ikke gjør gruppene for store. Det er en fordel om det ikke er mer enn 7 personer pr bord. Oppnevn en bordvert pr bord, eventuelt la bordene selv velge en vert. Vertene skal oppsummere diskusjonen ved sitt bord.

FASE 1:

Deltagerne arbeider i en halv time med en gitt problemstilling de skal finne konkrete løsninger på. Eksempelvis diskutere seg frem til tre konkrete tiltak for å øke trivselen på arbeidsplassen, eller tre konkrete tiltak for hva som skal til for å organisere arbeidet på en bedre måte, eventuelt hva som skal til for å redusere korttidsfraværet osv.

  • Verten blir sittende ved sitt bord, de andre fordeler seg ut på de andre bordene.

FASE 2:

Vertene får så et kvarter til å fortelle de nyankomne om hva diskusjonene har dreiet seg om, og hvilke tiltak de foreløpig har kommet fram til. Deltagerne kommer så med spørsmål og innspill for å utvikle tiltakene ytterligere.

FASE 3:

Deltagerne flytter tilbake til sitt opprinnelige bord, og har 20 minutter til å fortelle på omgang om hva diskusjonene handlet om på det bordet de var ute og besøkte. Verten forteller så om innspillene han har fått på gruppas tiltak.

FASE 4:

Deltagerne ved hvert bord får nå 30 minutter til å diskutere gjennom tiltakene på nytt, og vedta tre tiltak de skal presentere i plenum. 

FASE 5:

Hvert bord får så ett minutt på å presentere ideene sine, og skrive dem opp på en tavle.

FASE 6:

Vertene fra hvert enkelt bord får så et kvarter på å velge bort og diskutere seg fram til fem av tiltakene på tavla. Disse blir så presentert i plenum og vil være de tiltakene det skal jobbes med i nærmeste framtid.

Prosessen kan gjentas når nye tiltak skal utarbeides.

Mulig fallgruver:

  • At tiltakene ikke blir konkrete nok
  • At personen som har ansvar for å lede prosessen ikke er klar nok på hva som skal foregå i hver fase, og at personen ikke er flink til å få med seg deltagerne over i nye faser.

Tidsbruk: En halv arbeidsdag

 

 

Kilde: ”Med glimt i øyet! – håndbok i arbeidsglede”. KS, Oslo kommune og Kommunal Kompteanse.

 

Les mer

idebanken

Hvordan gi og motta konstruktive tilbakemeldinger

Hvor vanskelig kan det være? Svært vanskelig, viser det seg. Det lyder enkelt, men en sikker vinner i arbeidsmiljøundersøkelser er at vi ikke er spesielt gode til å gi og motta ris og ros.

idebanken

Del erfaringer i trivselsgrupper

Hvis dere ønsker å øke trivselen og energien på arbeidsplassen kan det være en god idé å danne trio-grupper som møtes jevnlig for å snakke om trivsel og stressbelastninger på jobben.