Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hensikten med denne øvelsen er å skape rom for medarbeiderne til å snakke om, arbeide med, og reflektere over ulike sider ved jobben sin.

Slik gjør du det:

Medarbeiderne fordeles jevnt på et forholdsmessig antall bord. Ikke gjør gruppene for store. Det er en fordel om det ikke er mer enn 7 personer pr bord. Oppnevn en bordvert pr bord, eventuelt la bordene selv velge en vert. Vertene skal oppsummere diskusjonen ved sitt bord.

FASE 1:

Deltagerne arbeider i en halv time med en gitt problemstilling de skal finne konkrete løsninger på. Eksempelvis diskutere seg frem til tre konkrete tiltak for å øke trivselen på arbeidsplassen, eller tre konkrete tiltak for hva som skal til for å organisere arbeidet på en bedre måte, eventuelt hva som skal til for å redusere korttidsfraværet osv.

  • Verten blir sittende ved sitt bord, de andre fordeler seg ut på de andre bordene.

FASE 2:

Vertene får så et kvarter til å fortelle de nyankomne om hva diskusjonene har dreiet seg om, og hvilke tiltak de foreløpig har kommet fram til. Deltagerne kommer så med spørsmål og innspill for å utvikle tiltakene ytterligere.

FASE 3:

Deltagerne flytter tilbake til sitt opprinnelige bord, og har 20 minutter til å fortelle på omgang om hva diskusjonene handlet om på det bordet de var ute og besøkte. Verten forteller så om innspillene han har fått på gruppas tiltak.

FASE 4:

Deltagerne ved hvert bord får nå 30 minutter til å diskutere gjennom tiltakene på nytt, og vedta tre tiltak de skal presentere i plenum. 

FASE 5:

Hvert bord får så ett minutt på å presentere ideene sine, og skrive dem opp på en tavle.

FASE 6:

Vertene fra hvert enkelt bord får så et kvarter på å velge bort og diskutere seg fram til fem av tiltakene på tavla. Disse blir så presentert i plenum og vil være de tiltakene det skal jobbes med i nærmeste framtid.

Prosessen kan gjentas når nye tiltak skal utarbeides.

Mulig fallgruver:

  • At tiltakene ikke blir konkrete nok
  • At personen som har ansvar for å lede prosessen ikke er klar nok på hva som skal foregå i hver fase, og at personen ikke er flink til å få med seg deltagerne over i nye faser.

Tidsbruk: En halv arbeidsdag

 

 

Kilde: ”Med glimt i øyet! – håndbok i arbeidsglede”. KS, Oslo kommune og Kommunal Kompteanse.

 

Les mer

idebanken

Del erfaringer i trivselsgrupper

Hvis dere ønsker å øke trivselen og energien på arbeidsplassen kan det være en god idé å danne trio-grupper som møtes jevnlig for å snakke om trivsel og stressbelastninger på jobben.