Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Verdal kommune jobber to dedikerte damer med å hjelpe folk ut av NAV-køen og over i arbeid i kommunens helsesektor. Innsatsen deres gir gode resultater.

Randi Molde og Tove Aksnes har tittelen "jobbtilrettelegger". Begge er ansatt i Verdal kommune og bruker halvparten av sin tid til å følge opp mennesker som har fått praksisplass og jobb i kommunen via NAV-kontoret.

Koordinering gir resultater

Jobben de gjør er en del av prosjektet "Rætt på", et samarbeid om rekruttering mellom Verdal kommune og NAV Verdal. Jobbtilretteleggerne spiller en koordinerende rolle i prosjektet.

Den viktigste oppgaven er å støtte og følge opp personene som kommer fra NAV.

– Det gjelder å se hele mennesket, sier Randi Molde.

Tove og Randi forteller at de også jobber tett sammen med alle aktører tilknyttet deltakerne i prosjektet, for eksempel legen eller fysioterapeuten. Slik sikrer de at deltakerne får den støtten de trenger for å komme ut i jobb.

– Vi er spesielt tett på i overgangene, sier Tove Aksnes.

Og jobbtilretteleggernes innsats nytter: De har foreløpig fulgt opp 90 personer. 40 av disse har blitt nye medarbeidere i kommunen. 21 har gått videre til utdanning innen helse.

Jobbtilretteleggerne i Verdal kommune

Jobbtilretteleggerne er personer med helsefaglig kompetanse som kjenner helsesektoren i kommunen godt. De utfører en lang rekke oppgaver:

  • Samtaler med deltakerne i prosjektet for å finne riktig vei videre og sette konkrete mål
  • Motiverer, gir tilbakemeldinger, stiller krav og opplyser om rettigheter og plikter
  • Er med på å planlegge arbeidsoppgaver i samarbeid med avdelingslederen
  • Bistår med jobbsøking
  • Har kontakt med kollegaene rundt deltakeren
  • Er alltid tilgjengelig som støtteperson, både for deltakeren og arbeidsgiveren
  • Samhandler og arrangerer møter med alle aktører tilknyttet deltakeren, f.eks. NAV, lege, spesialist og fysioterapeut.  Kan også være med i deltakernes ansvarsgrupper.
  • Blir med til ulike kontorer, f.eks. til legen eller karrieresenteret
  • Tar seg av administrative oppgaver som rapporter, registrering og dokumentasjon. Følger opp tilrettelegginsgarantien (se faktaboks om metode nederst i saken om Rætt på)
  • Lærer opp ressurspersoner på avdelingene i helsesektoren og samler disse jevnlig i en ressursgruppe

Les mer

idebanken

Arbeidspraksis hindret uførhet

Helseproblemer satte en stopper for Mona Hagerups forsøk på å komme seg ut i arbeidslivet. En praksisplass i Verdal kommune var siste forsøk før uføretrygd. Nå jobber hun og stortrives hundre prosent.