Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gjennom prosjektet "Rætt på" rekrutterer Verdal kommune personer fra NAV til jobber i kommunens helsesektor. Slik blir køen på NAV kortere, og kommunen får arbeidskraft den sårt trenger.

– Beklager, jeg har ikke tid til å snakke med dere nå. Idébanken er på besøk.

Vi har nettopp kommet fra den kalde vinden i Verdal sentrum og inn i varmen hos Arken arbeid og aktivisering, et senter for mennesker med utviklingshemning og nedsatt funksjonsevne. Det vrimler av folk. Flere vil gjerne slå av en prat med daglig leder Mona Kleiven Stene. Vi merker fort at hun er en viktig dame på huset.

Men akkurat i dag gjelder det å komme seg på møterommet. Vi skal snakke om hvordan Arken jobber med å inkludere mennesker i arbeidslivet, og Mona har mye på hjertet.

Eldrebølgen kommer

Helsesektoren i Verdal kommune har et stort behov for arbeidskraft. Og behovet vil øke med en stadig eldre befolkning. Samtidig har NAV en lang kø med brukere, blant andre ufaglært ungdom som av ulike grunner sliter med å komme seg inn i arbeidslivet.

– Dette er bakgrunnen for prosjektet "Rætt på", forklarer Mona.

Hun er både initiativtaker og prosjektleder, sammen med Monica Øren fra NAV Arbeidslivssenter i Nord-Trøndelag.

– Kommunen ønsket å finne ut om vi kan skaffe arbeidskraft blant personer som står utenfor arbeidslivet. Vi bestemte oss for å trene på arbeidsinkludering, i samarbeid med NAV-kontoret.

Strålende resultater

untitled-61
Kari Prestvik er veileder ved NAV Verdal og samarbeider godt med kommunen. Hun legger spesiell vekt på å bruke tiltaket tilretteleggingsgaranti (les mer i faktaboksen om metode nedenfor)

Kommunen har lenge tatt imot mennesker på praksis, men uten et skikkelig system. Det har "Rætt på" gjort noe med.

– Prosjektet har vært et stort løft og skapt en metode for arbeidsinkludering i kommunen, sier Mona (se faktaboks om metoden nederst i saken).

Og resultatene taler et tydelig språk: 90 personer har blitt fulgt opp gjennom prosjektperioden på halvannet år. 40 av disse har blitt nye medarbeidere i kommunen. 21 har gått videre til utdanning innen helse.

– Vi har fått et veldig bra samarbeid. Forventningene mellom NAV og kommunen har blitt avklart og vi har fått på plass gode rutiner. Det handler om å sikre overgangene og koble på de riktige personene, sier Kari Prestvik, veileder ved NAV Verdal.

Arken som forsøkslab

Arken arbeid og aktivisering fikk jobben med å lede prosjektet og utvikle en metode for arbeidsinkludering. Det er til Arken at NAV først sender de som skal delta i prosjektet. Her får de opplæring og praksis, før de går videre til ordinære jobber i helsesektoren. Samtidig bygger Arken kompetanse på inkluderingsarbeid.

– Jeg synes vi er kreative med å finne løsninger. Vi har opprettet en egen kreativitetsgruppe som skal hjelpe oss med å utnytte folks arbeidsevne. Selv om folk ikke kan jobbe med full kapasitet eller gjøre alle arbeidsoppgavene som kreves av en helsefagarbeider, finnes det løsninger. Et eksempel på en kreativ løsning kan være at to personer deler på en stilling og utfyller hverandre, forteller prosjektleder Mona.

– Sakte men sikkert bygger vi opp inkluderingskompetanse i kommunen.

Mona Kleiven Stene

Idébanken har ikke vanskelig for å tro at Arken er en inkluderende arbeidsplass. Både lederens engasjement og en hyggelig atmosfære tyder på det. Kari Prestvik fra NAV bekrefter inntrykket.

– Her på Arken har de en helt særegen interesse for inkludering. De sier alltid ja og gjør det lille ekstra.

Jobbtilretteleggere sprer inkluderingskompetanse

Et sentralt grep i prosjektet har vært å opprette en ny type stilling ved Arken: jobbtilrettelegger. For tiden jobber Randi Molde og Tove Aksnes 50 prosent med prosjektet. Begge har helsefaglig bakgrunn og kjenner helsesektoren i kommunen godt.

Jobbtilretteleggerne spiller en koordinerende rolle. Den viktigste oppgaven er å støtte og følge opp deltakerne i prosjektet, også etter at de har gått over i ordinær jobb. Samtidig samarbeider de med alle aktører tilknyttet deltakerne, for eksempel legen og NAV. Målet er å sikre at deltakerne får den støtten de trenger for å komme ut i jobb.

Les egen sak om jobbtilretteleggerne

Randi og Tove har også ansvar for å spre erfaringer og metode til resten av kommunen. Som en del av prosjektet har de lært opp ressurspersoner på flere avdelinger i helsesektoren. Disse personene møtes jevnlig i en ressursgruppe, som ledes av jobbtilretteleggerne.

– Sakte men sikkert bygger vi opp inkluderingskompetanse i kommunen, sier prosjektleder Mona.

Hjelp til mestring er nøkkelen

Idébanken får møte Lene Klokkerhaug, som har vært deltaker i prosjektet. Hun er nå ansatt i kommunen.

– Jeg fullførte ikke videregående. Møtene med NAV var vanskelige og jeg sleit lenge med å finne en vei videre. Jeg prøvde å bli kranfører, men det fungerte dårlig, forteller hun.

Lene har ADHD, noe som har skapt problemer. Det begynte å løsne da hun fikk gå på kurs på sykehuset i Levanger. Der lærte hun om hvordan man kan leve med ADHD som voksen.

untitled-65
Tove Aksnes er en av jobbtilretteleggerne i Verdal kommune. Hun er opptatt av å hjelpe mennesker til å mestre jobben.

Så ble Lene tatt med i "Rætt på". Møtet med Mona og Arken ble veldig positivt. Nå jobber Lene 70 prosent som brukerstyrt personlig assistent (BPA). Hun stortrives.

– For meg var det viktigste å møte en person som Mona. En som bryr seg. Hun er bestemt, gir seg ikke og får meg til å ta ansvar. Jobbtilretteleggerne har også dytta meg forsiktig framover. De er hjelpsomme og enkle å ringe til når det trengs, forteller Lene.

Både prosjektlederen og jobbtilretteleggerne er tydelige på hva som er aller viktigst for å hjelpe folk inn i arbeidslivet:

– Ved å oppmuntre kandidatene til å ta ansvar, skaper vi den viktige mestringsfølelsen, sier Mona.

– Inkluderingskompetanse handler i stor grad om å få folk til å føle mestring, samtykker jobbtilrettelegger Tove Aksnes.

Les også historien om Mona Hagerup, som var på god vei til uføretrygd. Nå jobber hun full tid ved Arken.

Metoden i prosjektet "Rætt på"

 • NAV Verdal og Arken arbeid og aktivisering har blitt godt kjent med hverandre og har felles frokostmøter hver tredje uke. De har snakket seg fram til felles mål og forventninger. Klare rutiner har blitt etablert. Bl.a. har de blitt enige om hva NAV må sørge for før deltakerne kommer til kommunen: God avklaring av behov, klare mål, klare og tidsavgrensede tiltak og oversikt over viktige kontaktpersoner.
 • Når NAV kartlegger sine brukere vurderer de alltid Arken og "Rætt på". Finner de en person som passer, tar de kontakt med jobbtilretteleggerne og daglig leder Mona.
 • Tilretteleggingsgarantien er en sentral del av metoden. Garantien er en konkret guide til hvordan deltakeren skal følges opp, og hvem som har ansvaret. Slik unngår man ansvarsfraskrivelse og manglende oppfølging, noe som ofte kan skje i overgangen fra NAV til arbeidsliv. Det er NAV som lager tilretteleggingsgarantien, og Arken hjelper til. 
 • Når deltakeren kommer til Arken får de først kursing og opplæring om utviklingshemning, førstehjelp, medisin og etikk. Etter opplæringen går deltakeren ut i en praksisperiode. Målet er å finne arbeidsoppgaver i helsesektoren som passer for deltakeren.
 • Etter endt praksis skal deltakeren gå videre til en jobb i helsesektoren i kommunen.
 • Under hele opplegget blir deltakeren fulgt tett av jobbtilretteleggerne (egen sak)

Om "Rætt på"

 • Samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og NAV Verdal
 • Mål: Å møte det stigende behovet for arbeidskraft i kommunens helsesektor ved å rekruttere blant NAVs brukere.
 • Hittil har prosjektet hatt 90 deltakere. Over halvparten har fått ordinær jobb i Verdal kommune eller har begynt på en utdanning innen helsefag.
 • Prosjektet varer ut 2014, men metoden og arbeidet skal føres videre.
 • Prosjektet er blant annet finansiert av NAVs forsøksmidler for arbeid og velferd (FARVE)

Om Arken arbeid og aktivisering

 • Tilbud til mennesker med utviklingshemning og nedsatt funksjonsevne
 • Ca. 50 personer fra 18 til 67 år har plass i dag.
 • Har aktivitetstilbud og skjermede arbeidsplasser, som for eksempel kantinedrift, fruktbud, produksjon av tennbriketter, bakeri, samt utplassering i ordinære virksomheter som butikker og barnehager.
 • Tar inn et stort antall personer til arbeidspraksis, både personer fra NAV, elever, lærlinger og personer som trenger språkpraksis.
 • Spiller en sentral rolle i "Rætt på": Alle deltakerne i prosjektet skal først gjennom opplæring og praksis hos Arken før de går videre til ordinær jobb.
 • 22 fast ansatte

Les mer

idebanken

Arbeidspraksis hindret uførhet

Helseproblemer satte en stopper for Mona Hagerups forsøk på å komme seg ut i arbeidslivet. En praksisplass i Verdal kommune var siste forsøk før uføretrygd. Nå jobber hun og stortrives hundre prosent.

idebanken

Superagenter for inkludering

I Verdal kommune jobber to dedikerte damer med å hjelpe folk ut av NAV-køen og over i arbeid i kommunens helsesektor. Innsatsen deres gir gode resultater.