Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

På arrangementet Ta sjansen møtes arbeidsgivere og langtidsledige i Hedmark ansikt til ansikt med jobb for øyet. Nå skal tiltaket spres ut til flere steder i landet.

– Hvis virksomhetene skal utvikle inkluderingskompetanse må de få muligheten til å prøve det ut og gjøre seg erfaringer. Da er et slikt arrangement en god arena.

Det mener leder i arbeidslivssenteret i Hedmark, Ingvild Svenkerud Aasen. Hun sikter til arrangementet Ta sjansen der arbeidsgivere og langtidsledige møtes til korte jobbintervju, såkalte speed-dater, der målet er jobb eller arbeidspraksis.

Møtes på nøytral grunn

Ta sjansen er et samarbeid mellom arbeidslivssenteret i Hedmark og de lokale NAV-kontorene i fylket. Arrangementet foregår på lokale NAV-kontor, og flytter fra kontor til kontor i fylket.

– Ofte kan det være skummelt for en bruker å besøke en arbeidsgiver på deres hjemmebane. På NAV-kontoret er både arbeidsgiver og bruker på litt ukjent grunn, forteller Oddvei Iren Kvernberg, markedskoordinator i NAV.

Arrangementet starter opp etter stengetid på kontorene.

­– Det gir et litt annet inntrykk av selve NAV-kontoret. Du slipper kølappen, og de som er til stede har litt mer tid til deg. Vi forsøker å skape en hyggelig ramme rundt intervjuene, forteller hun.    

– Flere av arbeidsgiverne har fått seg noen aha-opplevelser.

Ingvild Svenkerud Aasen


Ta sjansen 04 - Foto Tuva Kleven
Kandidatene blir godt ivaretatt og fulgt opp av NAV-veilederen sin. (Foto: Tuva Kleven)

Ansikt til ansikt

andre lignende arrangement møter gjerne NAV-veilederne arbeidsgiver på vegne av brukeren. På «Ta sjansen» møtes arbeidsgiverne og brukerne ansikt til ansikt.

– Vi opplever at det blir en bedre kobling mellom arbeidsgiver og bruker på denne måten. Arbeidsgiverne får et ansikt å forholde seg til, ikke bare et navn på et papir, forteller Ellen Nordby,  IA-rådgiver ved arbeidslivssentret. 

Får nyttig intervjuerfaring

Brukerne møter som regel arbeidsgiverne alene, men får tilbud om å ha med seg NAV-veilederen på intervjuet dersom de ønsker det. Selve jobbintervjuet varer i 30 minutter, og både arbeidsgivere og brukere har gjerne tre til fire intervju på en ettermiddag.

– Det er ikke alle som får tilbud om jobb eller arbeidspraksis på første forsøk. Men prosessen er ikke bortkastet av den grunn, for intervjuerfaringen de får er veldig nyttig videre. Terskelen for å prøve seg på nytt senere blir mye lavere, forteller markedskoordinator Wenche Bergsvik Heen.

– Arbeidsgiverne har også vært veldig gode til å gi tilbakemeldinger på hvordan intervjuet har vært og hvordan kandidaten har framstått. Det er med på utvikle brukerne, mener hun.


Ta sjansen - 02 - Foto Tuva Kleven
IA-rådgiver Ellen Nordby møter arbeidsgiverne, og følger de opp underveis. (Foto: Tuva Kleven)
Virksomhetene kommer tilbake

Ta sjansen startet opp høsten 2013, og i løpet av  fjoråret ble det gjennomført syv arrangement. Til nå har mer enn 30 virksomheter deltatt. Virksomheter innen forsikring, renhold, barnehage og dagligvare har deltatt på opptil flere arrangement. Også Skatteetaten, fylkeskommunen og NAV har rekruttert ansatte gjennom Ta sjansen. 

– Det er motiverende når vi ser at virksomhetene kommer tilbake. Mange virksomheter ønsker å ta et sosialt ansvar. Nå har vi funnet en arena som setter dem bedre i stand til å bidra helt konkret, mener Ingvild Svenkerud Aasen.

– Med dette arrangementet mener vi at vi har funnet en god løsning. 

Ellen Nordby, IA-rådgiver. 
 

Ta sjansen 03 - Foto Tuva Kleven
Før intervjuene samles arbeidsgiverne til informasjonsmøte og forberedelser. Samlingen fungerer også som en møteplass for arbeidsgiverne i mellom. (Foto: Tuva Kleven)

Mer målrettet enn tidligere

Til nå har nærmere 100 brukere stilt opp på intervju. Av disse har ti personer fått jobb, og 40 har fått arbeidspraksis. Arbeidslivssenteret er stolte over arrangementet, og mener det er et kvantesprang sett i forhold til hvordan de jobbet tidligere.

– Før ropte vi ut i skogen og lurte på om det var noen arbeidsgivere der ute. Det var mindre målrettet. Med dette arrangementet mener vi at vi har funnet en god løsning, forteller Ellen Nordby, IA-rådgiver ved arbeidslivssentret.

I Hedmark er det nå nærmere 1750 ungdommer under 30 år på arbeidsavklaringspenger. Ingvild Svenkerud Aasen mener Ta sjansen er et spesielt godt virkemiddel for disse til å komme seg ut i arbeidslivet. Hun mener også arrangement bidrar også til å knuse noen myter om denne målgruppa.

– Flere av arbeidsgiverne har fått seg noen aha-opplevelser. For de møter mange ressurssterke ungdommer som kan så mye forskjellig, forteller hun oppglødd.

Ta sjansen - Foto Tuva Kleven
Markedskoordinatorene i NAV Oddvei Iren Kvernberg (t.v.) og Wenche Bergsvik Heen samarbeider tett om planlegging og gjennomføring av Ta sjansen-arrangementet. (Foto: Tuva Kleven)

Knytter kontakt

Arrangementet er også en bra arena for relasjonsbygging. Her kommer arbeidsgiverne i kontakt med NAV-veilederne, markedskoordinatorene, IA-rådgiverne og andre arbeidsgivere. 

Omar Laarbi Zouhar, avdelingsleder i Vardia Forsikring på Hamar er en av arbeidsgiverne som har hatt god nytte av tiltaket.

– På Ta sjansen får jeg snakke med NAV-veilederne og andre, og dermed en mulighet til å fortelle litt om salgs- og forsikringsbransjen, og kanskje oppklare noen myter. Slik kan vi skape en forståelse hos NAV for hvordan vi jobber og tenker. Det er vel så viktig som selve speed-datingen, mener han.

Ta Sjansen er foreløpig kun prøvd ut i Hedmarksregionen, men i løpet av våren og sommeren skal arrangementet presenteres på tre nasjonale konferanser i regi av NAV. Målet er at flere kan starte opp lignende arrangement i sin region.

Ta sjansen

  • Rekrutteringsarrangement der langtidsledige og arbeidsgivere møtes for korte jobbintervju, såkalte speed-dater. 
  • Foregår på NAV-kontor etter stengetid.
  • Startet opp i 2013.
  • Arrangeres i regi av NAV arbeidslivssenter Hedmark og lokale NAV-kontor i Hedmark.

Les mer

idebanken

Bruker NAV som rekrutteringskanal

Vardia Forsikring hadde lenge ønsket et mer fruktbart rekrutteringssamarbeid med NAV. Med arrangementet Ta sjansen åpnet muligheten seg. Nå jobber de tett med NAV om flere rekrutteringsarenaer.