Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– En misfornøyd arbeider kommer aldri til å gjøre sitt beste i bedriften, mener fabrikksjef Tom Stamnes.

Det lukter nyskåret tre i det store, lyse fabrikklokalet. Helt siden 1969 har ferdige moduler til boliger og bygg strømmet ut fra fabrikken hos Støren treindustri AS i Trøndelag. Ferdig montert og under tak på to dager er mottoet deres. Dette er en bedrift som jobber innovativt. Både med utstyr og sykefravær.

Trives på jobben

Støren treindustri AS hadde ni prosent sykefravær tidlig på 2000-tallet. Det har skjedd en drastisk endring. I fjor var de helt nede i 1,7 prosent. Rundt tre prosent under landsgjennomsnittet for bransjen, ifølge tall fra NHO. Fabrikksjef Tom Stamnes mener sykefravær i stor grad handler om hvorvidt folk trives på jobben:

– Det er samme hvilken virksomhet du jobber i, en misfornøyd arbeider kommer aldri til å gjøre sitt beste i bedriften.

Et lavt sykefravær gir mange fordeler. Gevinster og kostnader kan lett tallfestes i kroner, men ofte betyr et lavt sykefravær mer enn penger. Det kan også bety styrket selvfølelse for de som var sykmeldt, mindre belastninger for kolleger, mer stabil produksjon og høyere kvalitet for kunder og brukere.

For ti år siden var fabrikken gammel og slitt og arbeidet manuelt og tungt. Plan- og markedssjef Rolf Soknes mener dette er noe av grunnen til at sykefraværet var høyt. Bedriften begynte derfor å planlegge en stor omstilling fra manuelt arbeid til maskiner.

Involverer de ansatte

De ansatte ble involvert og fikk lufte sine tanker og ønsker allerede før omstillingen startet. Dermed kunne de sammen planlegge til det bedre for alle. Mange lurte på om jobben deres var i fare nå som det skulle komme maskiner som jobber mye raskere enn dem. Dette kunne lederne avkrefte med en gang:

– Målet med omstillingen var å beholde arbeidsplassene og øke omsetningen, forteller plan- og markedssjef Rolf Soknes.

– Og det har vi klart, smiler han.

For med maskiner som gjør arbeidet mer effektivt kan bedriften nå ta på seg flere og større oppdrag enn før. Dette har skapt flere arbeidsplasser. Fra å være 30 ansatte tidlig på 90-tallet er de over 130 i dag.

Men omstillingen gikk ikke bare knirkefritt.

Sett og hørt

For tre år siden gjennomførte bedriftshelsetjenesten en anonym spørreundersøkelse i bedriften. Der kom det frem at de ansatte ikke turte å si ifra om ting som plaget dem. Slik ville ikke ledelsen ha det.

– Det kan hende at vi tror vi er der vi skal være, men det stemmer ikke alltid. Derfor vil vi lytte og få frem alle stemmene her, sier plan- og markedssjef Rolf Soknes.

– Alle har et ønske om å bli sett og hørt, uansett hvilken bransje de jobber i, legger Stamnes til. 

Og riktig nok. I 2012 spurte lederne operatørene hvordan det var å jobbe med de nye maskinene som hadde kommet inn. Svaret var nedslående. Operatørene syntes dagene var så stressende at de nesten ikke holdt ut. Grunnen var at de ikke kunne de nye maskinene godt nok til å håndtere den økte arbeidsmengden. Da tok ledelsen raskt grep. Operatørene fikk dra til Tyskland for å lære maskinene rett fra produsenten selv. Etter det gikk produksjonen opp og stresset ned, forteller Soknes.

– Vi har stress her nå også, men ikke på en skadelig måte, legger fagforeningsleder Johan Storrø til.

Idébanken har tidligere skrevet om hvorfor stress ikke nødvendigvis  trenger å være negativt på en arbeidsplass:

Nyttig med NAV-kurs

Støren - 04 - 02
– Nøkkelen til IA-suksess er å bruke det som er tilgjengelig av informasjon, kurs og verktøy, mener Stamnes.

Stamnes mener lederkursene de har fått gjennom arbeidslivssenteret og NAV var avgjørende for å peke bedriften i riktig arbeidsmiljøretning. Der har de blant annet lært hvor viktig det er å lytte til de ansatte og hvordan de får hørt alle. For eksempel hvordan medarbeidersamtaler er nyttige for å høre fra de som ikke liker å ta opp ting i plenum.

Ved å vise de ansatte at det de sier blir tatt på alvor har Støren treindustri snudd kulturen der folk var redd for å si ifra. Nå tør de ansatte å ta opp store og små ting. Fabrikksjef Stamnes mener det er viktig å kjenne til og ta hensyn til hver enkelt persons stein i skoen:

– Det kan virke som et lite problem, men for den som kjenner steinen hver eneste dag kan det være stort.

– Og hvis steinen må være der, fortell meg i hvert fall hvorfor, legger fagforeningsleder Johan Storrø til.

Glede seg til jobben

Sykefraværet hos Støren treindustri AS har vært stabilt lavt på mellom tre og fire prosent de siste fem årene. I fjor var de helt nede i 1,7 prosent. 

Fabrikksjef Stamnes synes ikke det er så nøye om sykefraværet svinger litt opp eller ned. De jobber videre med arbeidsmiljøet hver dag uansett:

– Målet er at alle skal glede seg til å komme på jobb, sier han.

Operatør Sverre Fossum har vært hos Støren treindustri nesten helt siden starten. Han hadde sin første arbeidsdag her ved fabrikken i 1972. Det har vært mange år med tunge løft. Allikevel har han aldri vært sykemeldt.

– Jeg kommer på jobb hver dag fordi det er artig, forteller Fossum. Han er spesielt fornøyd med at det er stor grad av selvstendighet og ansvar for eget arbeid.

Nå Støren - 11
Operatør Sverre Fossum (63) kunne pensjonert seg for 2 år siden, men vil ikke fordi han trives så godt. – Hvis helsa holder, kan jeg jobbe til jeg blir 80, ler han.

100 punkt på lista

Fabrikksjef Stamnes setter seg ikke ned og slapper av selv om de ansatte virker godt fornøyde.

– Vi spør hele tiden hva som kan gjøre arbeidsdagen bedre. Og ber om forslag til endringer. Så nå har vi over hundre punkter å ta tak i, smiler han.

Dette har de gjort

Lavt sykefravær er lønnsomt, både for virksomheten, de ansatte og for samfunnet. Støren treindustri AS er et godt eksempel på en bedrift som har gått fra et høyt til et lavt og stabilt sykefravær. Her er noe av det de har gjort:

Syv punkter for et lavere sykefravær

  • De ansatte blir tatt med på råd. Alle forslag og ønsker blir fulgt opp.
  • Det er tydelige roller slik at alle vet hvilken leder de skal gå til.
  • Stor tillit til de ansatte gir hver enkelt selvbestemmelse og eierskap til sin egen jobb.
  • Bedriften investerer i nytt utstyr som hindrer belastningsskader.
  • De ansatte får grundig opplæring når noe nytt kommer inn.
  • Lager og fabrikk er hele tiden ryddig og oversiktlig. Alle tar sin del av ryddingen.
  • Ledelse og ansatte har tatt flere kurs gjennom NAV arbeidslivssenter og blitt bedre på blant annet kommunikasjon og stresshåndtering.

 

Les mer

idebanken

Tine går foran i sykefraværsarbeidet

Hos Tine i Byrkjelo har sykefraværet vært lavt i flere år. Siste måling viste 2,7 prosent. Engasjement, høyt arbeidspress og gode relasjoner driver virksomheten stadig fremover.

idebanken

Slik er en god IA-bedrift

Entreprenørbedriften Martin M. Bakken AS vinner de store anbudene og leverer bygg å være stolt av. Lokal tilhørighet og bevisst satsning på arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid er noen av suksessfaktorene.