Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Arbeidsmiljø er som klesvasken, du blir aldri ferdig med det, mener Mona Elin Steen, leder på laboratoriet på sjukehuset i Elverum. Det har gitt gode resultater.

– Det går nesten ikke en uke uten at jeg minner på hverdagsreglene våre, forteller Mona.

Hun er leder for de 30 ansatte på "laben". I løpet av et år analyserer de nærmere 1,3 millioner blodprøver og andre typer prøver.

Etter medarbeiderundersøkelsen i 2010 ønsket Mona å styrke innsatsen for å ta vare på det gode arbeidsmiljøet. I tillegg var sykefraværet i ferd med å krype opp til 11 prosent. Da slo Mona på tråden til NAV Arbeidslivssenter og ønsket et samarbeid. Etter en god og grundig prosess sammen med Arbeidslivssenteret og de ansatte, endte de opp med ti hverdagsregler som skulle gjelde på laben. 

– Reglene handler om hvordan vi forholder oss til hverandre og oppgavene vi skal gjøre. Målet er at dette er et verktøy som gjør det enklere å samarbeide og gi hverandre tilbakemeldinger i hverdagen.

– Du skal tørre å si i fra, og tåle å ta imot

­

Mona Elin Steen

Reglene er godt synlig og er slått opp på veggene rundt omkring. Alle ansatte har også hvert sitt eksemplar med seg i lommen. I tillegg er reglene tema på alle faste møter i seksjonen.

– I mange situasjoner der det oppstår uenighet eller det trengs avklaring kan det være nok å vise til reglene, forteller Mona.

Mona Elin Steen - 03 - Foto - Eivind Kaasin - 16-9
Arbeidsdagene på laben er varierte, med mange ulike type apparater og oppgaver som de ansatte må mestre.

Jobber bevisst med tilbakemeldinger

Ett av punktene de har jobbet spesielt med er å skape en sunn tilbakemeldingskultur.

– Du skal tørre å si i fra, og tåle å ta imot, sier Mona.

– Du kan tåle en tilbakemelding om nesten hva som helst. Det kommer bare an på hvordan du sier det. Går du ut med piggene først, møter du ikke mye velvilje, sier Mona som mener reglene fungerer bevisstgjørende.

– Vi har blitt mer oppmerksomme på hvordan vi virker inn på hverandre og hva vi selv kan gjøre for å skape et godt arbeidsmiljø. Hele prosessen har vært med på å styrke samholdet vårt.

– Turnusen må oppfattes som rettferdig for alle.

Mona Elin Steen

Rettferdig turnusordning

På laben er det tidvis høyt tempo med aktivitet døgnet rundt.

– Å jobbe turnus er krevende, så det dukker alltid opp spørsmål om tilrettelegging.

For å få en bedre oversikt over situasjonen og behovene, gikk hun ut med et spørreskjema og spurte hvordan de ansatte opplevde turnusen og hva de ville ha mer eller mindre av. I undersøkelsen kom det frem at det var noen som ønsket seg flere nattevakter, mens andre ønsket færre, eller helst ingen. Dermed ble det mulig at én eller to linjer i turnusen kunne være fri for nattevakter

– Vi måtte sammen definere hvilke kriterier som skal gjelde for å søke seg inn i en nattevaktsfri linje. I slike tilfeller må det være enighet om retningslinjene. Og turnusen må oppfattes som rettferdig for alle.

De ansatte er nå klare over og enige om hva som er gyldig grunn for fritak fra nattevakter.

– Nå vet de ansatte at hvis det skjer noe med dem, så har de en mulighet til å få en 18 ukers periode med fritak for nattevakter. Det oppleves rettferdig og skaper trygghet, mener hun.

Mona Elin Steen - 07 - Foto - Eivind Kaasin - 16-9
Tillitsvalgt Kirsten Bergseng (t.v) og verneombud Bente Andersen har jobbet på laben i henholdsvis 35 og 40 år. Begge to skryter av arbeidsmiljøet. – Vi er flinke til å spille på lag og jobbe sammen. Og så er det alltid orden i sakene her på laben.

 Trivsel på og utenfor jobb

Men god turnus og hverdagsregler er langt ifra de eneste arbeidsmiljøtiltakene på laben. Mona nevner trivselstiltak og påfunn som perler på en snor. Ukens optimist, der en av de ansatte skal gjøre noe spesielt positivt for de andre, og blåturer, der de ansatte ikke vet hvor de skal reise, er noen av dem. 

– Arbeidsmiljø er som klesvasken, du blir aldri ferdig med det. Det er systematisk jobbing som må til. Det handler ikke alltid om de store tinga, mener hun. 

På veggene finner vi bildecollager fra samlinger og turer kollegiet har hatt sammen.

– Vi er flinke til å gjøre små enkle ting i hverdagen. Både på jobb og utenfor jobb. Det skaper samhold og knytter oss tettere sammen.

– Vi stiller opp for hverandre når det trengs.

 Mona Elin Steen

Mona Elin Steen - 02 - Foto - Eivind Kaasin - 16-9
På laben jobber de aktivt med forbedringsarbeid. Alle ansatte har sin kompetanseperm, og alle faggruppene har en sjekkliste på hva alle skal kunne av rutiner og prosedyrer.

Går på jobb med det som er friskt

Summen av alle tiltakene har sendt sykefraværet ned til fire prosent. Det er svært lavt for en virksomhet med turnusarbeid.

– Folk går på jobb med det som er friskt, i stedet for å bli hjemme med det som er sjukt. Og så stiller vi opp for hverandre når det trengs.

Og ifølge Mona trives de ansatte godt på jobben.

– Når de ansatte kommer tilbake fra ferie og sier at de gleder seg til å komme tilbake på jobb, da har vi gjort noe riktig her, mener Mona.

Og det er hun ikke alene om å mene. For på én av veggene henger beviset på at de er en god IA-virksomhet, prisen de fikk i 2014 fra IA-rådet i Hedmark.

– Den betyr mye, og gjør oss ekstra stolte av arbeidsplassen vår. Da glemmer man alle de stressende dagene, sier hun 

SE FILM:

Hverdagsregler for laben på sjukehuset i Elverum

 
 • Jeg har et ansvar for at alle våre arbeidsoppgaver er / blir gjort – før jeg går hjem.
 • Jeg får trygghet gjennom gode prosedyrer. Oppdatering er mitt ansvar.
 • Jeg er fleksibel og vi deler på kunnskap og arbeidsoppgaver.
 • Jeg vil alle vel. Jeg skal tørre å si ifra og tåle å ta imot.
 • Jeg skal si ifra til den det gjelder, og ingen andre.
 • Jeg skal gi tilbakemeldinger, ros/oppmuntring og konstruktiv kritikk.
 • Vi skal bruke avvik til å gjøre hverandre gode og lære av våre feil.
 • Jeg skal bidra positivt i arbeidsmiljøet. Her har jeg påvirkningskraft.
 • Jeg tar initiativ selv. Alle har ansvar for å bidra – faglig og sosialt.
 • Jeg skal unngå energilekkasje på ting jeg/vi ikke får gjort noe med. 

Monas gode råd til ledere

 
 • Vær lydhør, men samtidig tydelig. Alle skal bli sett og hørt. Døra må stå åpen!
 • Sørg for et godt samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det er grunnmuren!
 • Løs konflikter snarest mulig på lavest mulig nivå.
 • Snakk sammen. Prøv å gi hverandre tilbakemeldinger på en god måte.
 • Få støtte! Ta kontakt med Arbeidslivssenteret for sparring, drahjelp og råd!

Les mer