Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykehusapotekene satte seg som mål å forbedre arbeidsmiljøet og bli en mer attraktiv arbeidsgiver. Mosjonsprosjekter er et av tiltakene som har bidratt til gode resultater.

– Vi ønsket å videreutvikle vår kultur med fokus på helse og trivsel. Trivsel og arbeidsglede er  nøkkelbrikker for lysten til å gå på jobb og gode prestasjoner, sier Wera Johannessen, spesialrådgiver i HR.

Forut for erkjennelsen av denne kulturbyggingen var sykefraværet høyt hos Sykehusapotekene HF. På foretaksnivå var det opp mot 9 % i 2015, og i enkeltavdelinger enda høyere. Målet var å få sykefraværet ned til 7,6 % innen utgangen av 2016. Det har de klart med god margin.

Sykehusapotekene-11.jpg

Skal vi lykkes med dette må vi se våre medarbeidere, bry oss og vise at ”du er viktig for oss”

Wera Johannessen, spesialrådgiver i HR

De rette løsningene

– Vi ønsket å snu hver eneste stein for å finne årsakene og de riktige løsningene på utfordringene vi sto oppe i. I dette arbeidet er involvering og et godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte ikke bare viktig, men helt nødvendig, sier Johannessen. Hun presiserer at de har jobbet med ulike tiltak på flere områder i de apotek og avdelinger som har hatt høyt fravær. 

Tett sykefraværsoppfølging

Opplæring og bevisstgjøring i forhold til sykefraværsregler og sykefraværsoppfølging var et av satsingsområdene. Og dette gjaldt ikke bare ledere, men alle ansatte.

– En tett dialog mellom leder og medarbeider har i større grad bidratt til å få den sykmeldte raskere tilbake i jobb. Ledere stiller nå spørsmål om restarbeidsevne, er det noen arbeidsoppgaver som kan utføres med eller uten tilrettelegging? Og er det aktuelt med gradert sykmelding fremfor full sykmelding? Det hele handler om å bry seg og oppfølging, satt i system, sier Johannessen.

Mosjonsprosjekter

Et annet tiltak som Sykehusapotekene har iverksatt er mosjonsprosjekter. Her legger de til rette for fysisk aktivitet gjennom ulike tiltak og uformelle konkurranser. Dette arrangeres både lokalt, sentralt og felles for hele organisasjonen.

Sykehusapotekene samarbeider med Aktiv Bedrift, som blant annet har en nettportal der de ansatte kan registrere fysiske aktiviteter i sin personlige treningsdagbok hele året. Men her har det ikke noe å si hvem som er sterkest, tøffest eller sykler de lengste rittene. Dette er en konkurranse hvor absolutt alle kan være med på sin egen måte og konkurrere på tvers av øvelser og fysisk form. «Lavterskel» er stikkordet. 

De har også mer spesifikke prosjekter som for eksempel en skrittellerkonkurranse som går nå i høst. Og prosjektet «Aktiv til og fra jobb» som de hadde på vårparten. Alle som ville være med ble delt inn i lag og konkurrerte mot hverandre om ulike premier underveis i konkurransene. Administrerende direktør var også med, og ses fortsatt ofte vandrende rundt i sykkeltøy om morgenen.

– Han syklet ikke til jobben før kampanjen startet, avslører en smilende HR-rådgiver Wera Johannessen.

–Tiltakene skaper engasjement, trivsel og arbeidsglede på tvers av hele organisasjonen, sier Hallvard Kristansen som er verneombud. Her ved siden av Sykehusapoteker Kathrin Bjerknes.

Sykehusapotekene-7.jpg

– Jeg er ute på mange sykehusapotek og tiltaket er en icebreaker som alle er opptatt av.

Hallvard Kristiansen, verneombud

Alle de sytten lokale sykehusapotekene har engasjert seg.  Sykehusapoteket Lørenskog er et av dem med Sykehusapoteker Kathrin Bjerknes i spissen. De er en ivrig gjeng som finner på mye gjennom året. I tillegg til felles konkurranser er de flinke til å igangsette lokale tiltak, som for eksempel gåturer, badmintonkonkurranse m.m.

På hovedkontoret har de en egen konkurranse pågående hele året. Det er 9 etasjer opp til kontoret. Hver gang noen har gått opp trappene får de et lodd og er med i trekningen av premier som trekkes med jevne mellomrom.

 – Fellesskapet og moroa rundt konkurransen er viktigere en premiene, men premiene er kanskje det lille ekstra som skal til for å få alle med, mener Hallvard Kristiansen.

Sykehusapotekene-18.jpg

En tur opp trappa gir deg et lodd og økt sjanse i trekningen av premier.

Samhold og fellesskap

Alle tre rundt bordet er enige i at selv om mosjon er sunt og premier er gøy, er det ikke dette det egentlig handler om.

Tiltakene fjerner barrierer på tvers av avdelinger og nivåer. Når alle helt opp til øverste leder er med i et felles prosjekt blir avstanden mindre, hevder de. Her er alle med på et felles prosjekt som det er lett å snakke om og fleipe med. Det les og tulles i gangen, på epost og over telefon. Det virker relasjonsbyggende og samlende. Og i noen situasjoner spenningsutløsende. Det er i disse tingene den viktigste effekten på arbeidsmiljøet ligger.

Sykehusapotekene-14.jpg

Når vi spør om de har noen siste tips til de som vil la seg inspirere, trekker de frem betydningen av forankring i hele organisasjonen. Før man skal starte et slikt tiltak er det viktig å forberede lederne, få med tillitsvalgte og mobilisere ildsjeler. Det gir et mye større eierskap i hele organisasjonen.

–I tillegg må man holde trykket oppe gjennom informasjon og engasjement på alle nivåer ut hele kampanjeperioden, legger Kristiansen til.

Tiltak er ikke nok

Sykehusapoteker Bjerknes trekker igjen frem helheten. Du må jobbe kontinuerlig og langsiktig med det grunnleggende i arbeidsmiljøet. Korte stunt fungerer ikke i lengden, sier hun med trykk på hvert eneste ord, og nevner Lean, involvering og kommunikasjon som spesielt viktige faktorer. 

Sykehusapotekene-2.jpg

– Et helseprosjekt er et kransekakeprosjekt. Det er der for å ha det gøy og gi det lille ekstra på toppen. Men er det ikke orden i bunnen hjelper det ikke. 

Kathrin Bjerknes, leder og sykehusapoteker

Gevinst

HR-rådgiver Johannessen forteller at summen av alt arbeidet som er gjort har vært med på å opprettholde trivselen på jobb, og det gir seg også utslag i gode tilbakemeldinger i medarbeiderundersøkelsene. Det har skjedd en holdningsendring i organisasjonen og sykefraværet har gått drastisk ned. Bare det siste året har det gått ned fra nesten 9 prosent i begynnelsen av fjoråret til 6 prosent på samme tid i år.

– Da gjør vi noe riktig, og vi er glade for at vi når målet vårt, smiler Johannessen.

På vei ut treffer vi tre personer som spiser is og ler ved kaffemaskinen. En av lederne har kjøpt inn is.

– Ja, det er godt arbeidsmiljø her, og is kan vi unne oss med god samvittighet, smiler Per Holsteen ved kaffemaskinen.

Sykehusapotekene-26.jpg

Sykehusapotekene HF

 • Sykehusapotekene HF ble etablert 1. januar 2008, og eies av Helse Sør-Øst RHF.
 • Det består av 17 sykehusapotek lokalisert rundt på de enkelte helseforetakene, samt hovedkontoret i Oslo. 
 • Det er totalt 750 ansatte.
 • Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet.
 • Formålet med Sykehusapotekene HF er å være et farmasøytisk og apotekfaglig kompetansesenter og drive sykehusapotek i Helse Sør-Øst RHF, administrere legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene og samarbeide med de øvrige tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig.

Hva er Aktiv Bedrift?

Aktiv Bedrift er en nettportal der deltakerne kan registrere fysiske aktiviteter. Portalen har funksjoner som dette:

 • Sette opp uformelle lavterskel-konkurranser mellom personer, lag, avdelinger eller team.
 • Alle deltakere får en egen treningsdagbok. Den kan benyttes hele året.
 • Alle deltakere får en sosial profil. Med den kan de kommunisere med hverandre gjennom meldinger, bilder eller blogg.
 • Det er mulig å danne aktivitetsgrupper basert på interesser. I gruppene kan de dele informasjon, bilder og lage arrangementer.
 • Portalen er godt egnet til å formidle nyheter, informasjon og tips om aktivitet, kosthold og livsstil.
 • Portalen er godt egnet til å kartlegge og formidle de ansattes meninger om fysisk aktivitet.
 • Aktiv Bedrift har også en app for registrering av aktiviteter via mobiltelefon.
 • Aktiv Bedrift har større fokus på helsegevinst enn på treningsgevinst
 • Aktiv Bedrift leveres av Norges Bedriftsidrettsforbund.

Relatert informasjon

Hjemmesiden til Aktiv Bedrift

Les mer

idebanken

Tar et oppgjør med stillesitting

I skadeoppgjørsselskapet Norwegian Claims Link (NCL) pusher de hverandre til fysisk aktivitet. Slik blir formen bedre og det sosiale fellesskapet rikere. Det styrker samarbeidet i bedriften.

idebanken

Aktiv Bedrift får fart på de ansatte

Aktiv Bedrift vil hjelpe alle ansatte med å komme i bedre fysisk form. Et tilpasset opplegg for hver arbeidsplass og en treningsdagbok på nettet gjør det enkelt og motiverende å delta.