Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industribedriften Nammo Raufoss AS kartla mulighetene for tilrettelegging ved hver enkelt avdeling. Det resulterte i flere vellykkede omplasseringer og avklaringer.

Over en lengre periode har Nammo Raufoss AS kartlagt mulighetene for tilrettelegging ved alle avdelinger, både kontor og produksjon. Hensikten var å synliggjøre muligheter bedriften selv rår over med tanke på tilrettelegging. Det var også et mål at den enkelte avdelingsleder skulle bli mer bevisst sitt ansvar for å følge opp mulighetene som er tydeliggjort.

– Dette har gitt økt fokus på muligheter både hos ledere og ansatte, sier leder i bedriftens IA-utvalg Lars Harald Lied.

– Dette har gitt økt fokus på muligheter både hos ledere og ansatte

Lars Harald Lied, leder i bedriftens IA-utvalg

 

Resultatet er samlet i en enkel oversikt som viser i hvilken grad avdelingen egner seg for tilrettelegging ved fysiske utfordringer. For eksempel ryggplager, revmatisme og nedsatt syn. Den viser også om det stilles krav til ekstra kompetanse.

Tydelig ansvarsfordeling

Ved behov for tilrettelegging i annen avdeling er det utarbeidet egne rutiner som beskriver hvem som har ansvar. Målet er å få den ansatte tilbake i ordinært arbeid så raskt som mulig, og å avklare funksjonsevnen. Den ansatte må selv bidra aktivt for å løse situasjonen. På bakgrunn av nevnte kartlegging avgjør personalavdelingen i hvilke tilfeller hospitering skal gjennomføres.

– Det er leder på opprinnelig avdeling som skal følge opp sykefraværet, mens leder i hospiterende avdeling har den daglige operative oppfølgingen, utdyper Lars Harald Lied.

Det skal også utarbeides en skriftlig avtale som definerer start og slutt på perioden. Både under og etter hospiteringen er det viktig med evaluering og tilbakemeldinger.

Alle kom med innspill

Kartleggingsprosjektet ble initiert av IA-utvalget med representanter fra ledelse, tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter Oppland. Bedriftsergoterapeut Marianne Bilgrav Nielsen fra Vestoppland Bedriftshelsetjeneste har hatt det faglige ansvaret for kartleggingen.

Alle avdelinger ble invitert til å komme med innspill før kartleggingsrundene startet. Både lokale verneombud og gruppe-tillitsvalgte er informert om hvordan ordningen skal fungere, slik at de kan følge opp ved den enkelte avdeling. Klubbleder Arne Skaugerud mener dette er en viktig årsak til at de nå har flere gode eksempler på omplasseringer og avklaringer.

– Dette medfører mer ansvar for den enkelte og er med på å øke trivselen

 Arne Skaugerud, klubbleder

Viktig å se helheten

På Nammo Raufoss AS er de opptatt av at de 680 ansatte skal se helheten i produksjonskjeden. De legger til rette for både besøk og hospitering i andre avdelinger. Dette gir større forståelse av hverandres arbeidsoppgaver, noe som er positivt for arbeidsmiljøet. Jobbrotasjon gir også mer variert arbeid og større fleksibilitet, for eksempel ved sykefravær.

– Dette medfører mer ansvar for den enkelte og er med på å øke trivselen, mener klubbleder Arne Skaugerud.

Om virksomheten

Nammo Raufoss AS er lokalisert i industriparken på Raufoss. De har 680 ansatte og en årlig omsetning på 1.3 MRD NOK. Nammo Raufoss AS er eid av Nammo Gruppen, et nordisk konsern etablert i 12 land. Virksomheten omfatter utvikling, produksjon og salg av høyteknologiske forsvarsprodukter, samt miljøvennlig demilitarisering. Nammo Gruppen har 2100 ansatte og en årlig omsetning på 3.8 MRD NOK.

Les mer

idebanken

Ny metode påviser arbeidsevnen hos sykmeldte

To enheter i Åmot kommune har laget en detaljert oversikt over arbeidsoppgaver. Oversikten tar de frem når de skal finne oppgaver for sykmeldte. Ofte er arbeidsevnen bedre enn det sykmeldingen sier.

idebanken

Rettferdig lønnssystem motiverer Nords-ansatte

Et web-basert lønnssystem stimulerer lysten til å lære og oppleves som rettferdig. Det gir effektiv produksjon og lavt sykefravær hos industribedriften Nords International i Värmland.