Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

To enheter i Åmot kommune har laget en detaljert oversikt over arbeidsoppgaver. Oversikten tar de frem når de skal finne oppgaver for sykmeldte. Ofte er arbeidsevnen bedre enn det sykmeldingen sier.

– Jeg spør ikke hvorfor medarbeideren er sykmeldt, men hva vedkommende kan gjøre under sykmeldingen. Da må jeg være helt konkret. Oversikten over oppgaver hjelper oss å lage effektive funksjonsvurderinger, sier Astrid Bekken, en av enhetslederne i kommunen.

Arbeidskrav og arbeidsevne

Åmot kommune 03
– Det lønner seg å involvere tillitsvalgte og ansatte når man skal utarbeide skjemaet, er Astrid Bekkens klare oppfordring.

En funksjonsvurdering er en kartlegging av hvilke oppgaver den ansatte kan klare. De to avdelingene i Åmot har funnet frem til cirka 40 oppgaver. De er satt opp i et skjema. Lederen og den sykmeldte går igjennom skjemaet og finner oppgaver den sykmeldte kan gjøre helt, delvis eller ikke i det hele tatt. En oppsummering av resultatene viser hvilken gradering sykmeldingen bør ha.

– De ansatte blir ofte overrasket. Som regel kan de klare langt flere oppgaver enn de var klar over, forteller enhetsleder Kari Nilsen Simensen og legger til:

– Dette er et veldig nyttig verktøy. Det er med og bevisstgjøre både den ansatte og meg om funksjonsevnen. Da blir det også lettere å finne hvilke tilrettelegginger som er riktig å gjøre.

Gjør det lettere å komme i dialog

Bekken forteller at kartleggingen også kan gjøre det lettere å snakke om psykiske lidelser.

– Da jeg gikk gjennom skjemaet med en sykmeldt krysset hun av at hun kunne gjøre alle oppgavene. Hvorfor skulle hun være sykmeldt da, tenkte jeg. Men det var andre grunner som lå bak. Uten en gjennomgang av de konkret oppgavene, hadde nok ikke vedkommende fortalt om sine psykiske plager. Nå fikk vi en fin samtale og mulighet til å komme frem til en god tilrettelegging likevel.

– Denne måten å jobbe på gjør tilrettelegginger enklere. 

Kari Nilsen Simensen, enhetsleder 

Er godt kjent

Skjemaet kaller de IA – Funksjonsvurdering. Det skal være et verktøy i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv (IA) slik at flest mulig som kan og vil, kan være i jobb. Første versjon fikk kommunen fra NAV Arbeidslivssenter. Nå bruker de versjon fem. Alle ansatte i de to enhetene kjenner innholdet og hensikten.  

­– Vi har hatt sykefravær som tema på personalmøter og gått gjennom skjemaet. Også tillitsvalgte og verneombud synes dette er bra. Nå er også andre enheter blitt interessert i å jobbe på samme måte med sykmeldte, forteller Simensen.

Åmot kommune 07
Enkelt ansatte er i en sårbar situasjon. Da trenger vi som ledere verktøy for å følge opp disse. Da fungerer funksjonsvurderingen godt, mener Kari Nilsen Simensen.

Bruker skjemaet forebyggende

Etter samtalen med den sykmeldte sender lederne funksjonsvurderingen til NAV med kopi til legen og andre aktuelle instanser.

– Både NAV og legen har stor nytte av detaljerte opplysninger om funksjonsevnen. Dermed blir også graderingen mer riktig. Også andre kan ha nytte av skjemaet, for eksempel fysioterapeuter, sier Bekken.

Denne måten å finne funksjonsevnen på, kan også brukes i det forebyggende arbeidet, for eksempel ved tilrettelegging for gravide.

– Dette er en effektiv måte å vurdere kravene i jobben opp mot funksjonsevnen hos medarbeideren. Selvfølgelig tar det tid å fylle ut skjemaet og vurdere behovene. Men gevinstene er åpenbare. Denne måten å jobbe på gjør tilrettelegginger enklere, mer treffsikre og bedre, sier Simensen.

Dette er IA – Funksjonsvurdering

  • Lag en samlet oversikt over oppgavene i avdelingen.
  • Juster eventuelt listen i samarbeid med tillitsvalgte og de ansatte.
  • Bruk listen i samtaler med sykmeldte og finn ut hvilke tilrettelegginger det eventuelt er behov for.
  • Send kopi av utfylt liste til NAV, fastlegen og andre aktuelle instanser.
  • I ny samtale med den sykmeldte fyller dere ut en blank liste. Da er oppmerksomheten mest mulig rettet mot nåsituasjonen og fremtiden, og ikke mot fortiden.

LAST NED:

Les mer

idebanken

Slik forholder du deg til sykmeldinger

For arbeidsgiver kan mange spørsmål melde seg når du får en sykmelding på bordet. Her får du svar på hva som er greit og anbefalt å gjøre.