Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Overskuddet øker og sykefraværet synker. Det er en ønskesituasjon for mange virksomheter. Hos Strai Kjøkken er de på rett spor.

– Det er klart vi blir sårbare ved sykefravær, vi har ikke folk i reserve, forteller HR-leder Per Leonard Nielsen i Strai Kjøkken like utenfor Kristiansand.

Helt siden 1929 er det blitt produsert kjøkken på Strai. Selv om robotene for lengst har gjort sitt inntog er det fremdeles mye fysisk arbeid. 

– Derfor jobber vi mye med rullering av arbeidsoppgaver.

Variasjon er bra for alle parter

Før hadde de ansatte hver sine faste oppgaver i produksjonen. Nå blir de oppfordret til å lære seg nye oppgaver.  

– De som lærer seg å jobbe på flere arbeidsstasjoner får et kompetansebevis og noe høyere lønn, sier Nilsen.   

Slik blir det variasjon i oppgaver, men også variasjon i de fysiske belastningene på de ansatte. Det har hatt en positiv effekt på sykefraværet.

– Vi ser jo eksempel på at folk faktisk har unngått sykemeldinger som følge av rulleringen.  

Dessuten blir organisasjonen også mer fleksibel og dermed mindre sårbar.

– Målet er å løse situasjonen så tidlig som mulig, på lavest mulig nivå.

Per Leonard Nielsen, HR-leder 

Strai Kjøkken 04 - foto Eivind Kaasin
Det er fremdeles mange manuelle arbeidsoppgaver på i fabrikken på Strai Kjøkken.

Involvere de ansatte i utviklingen

Hvert ledd i produksjonen på fabrikken er viktig for å sikre en god flyt. De har lenge jobbet med kontinuerlig forbedring i avdelingene.

– Innspill fra ansatte om produksjonen følges opp. Planen er å fange opp det meste, for å sikre enda bedre flyt, forteller HR-lederen.  

Hver dag er det morgenmøte hvor gårsdagens og dagens produksjon tas opp og eventuelle forslag og innspill tas med videre. 

– Det er viktig å involvere ansatte gjennom medarbeiderstyrt utvikling, sier Nielsen. 

Tidligst mulig på lavest nivå

I dag er de 45 medarbeidere i produksjonen fordelt på ulike avdelinger fra maskin og overflate til transport og montering. Hver avdelingsleder er nærmeste personalansvarlig. Slik var det ikke før.

– Nå er målet å løse situasjonene så tidlig som mulig, på lavest mulig nivå.

Det slår positivt ut mener HR-lederen.

­– Avdelingslederne jobber selv i produksjonen og kjenner godt til de ansattes arbeidshverdag. Det gjør det enklere å tilrettelegge og finne gode løsninger.

– Å komme i snakk med de ansatte før de blir sykmeldt er vesentlig. 

Per Leonard Nilsen, HR-leder 

Strai Kjøkken 02 - foto Eivind Kaasin
I en fabrikkhall full av maskiner må det være plass til litt dekor på veggene.

Ny rolle krever faglig påfyll

Med avdelingsledernes nye rolle må det faglig påfyll til. Et av verktøyene er NAVs samtalenotat for oppfølgingssamtaler.

– Å komme i snakk med de ansatte før de blir sykmeldt er vesentlig. Det gir gjensidig trygghet. Samtalenotatet gjør slike samtaler enklere og er nyttig for å finne løsninger, mener Nielsen.  

Alle har et ansvar

I regi av NAV Arbeidslivssenter har lederne fått opplæring i sykefraværsoppfølging og oppfølgingsplaner. På disse kursene har også tillitsvalgte og verneombud deltatt.

– Det er viktig å forankre rutinene og systemene hos alle, ikke bare hos lederne, mener Jon Heggland, IA-rådgiver i NAV Arbeidslivssenter i Vest Agder.

Derfor har de ansatte fått innsikt i begrepet medarbeiderskap og blitt bevisst på hvilken rolle de har i arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen.  

– Medarbeiderne skal medvirke til å si ifra tidligst mulig, og ha dialog med leder. Det er det ikke alle som tenker på, mener han.

– Det er viktig å gjøre rutinene og systemene kjent for alle, ikke bare for lederne. 

Jon Heggland, IA-rådgiver

Jon Heggland - Foto Eivind Kaasin
– Strai Kjøkken strekker seg langt for å finne løsninger. Det tjener de mye på, mener Jon Heggland, IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Vest Agder.

Systematisk arbeid smitter

Det siste året er sykefraværet redusert fra ni til fem prosent. Utviklingen følges nøye opp gjennom rapportering og ukentlige ledermøter.

– Bedriften har rutiner for å jobbe systematisk. Dette er også viktig for oppfølgingen av sykefraværet, forteller HR-leder Per Leonard Nilsen.

– Systemene er viktig. Når alle vet hvordan det skal være, skaper dette trygghet, mener han. 

Jobber med relasjonene

Neste post for å styrke arbeidsmiljøet er å bli bedre kjent med hverandre gjennom verktøyet ”Diversity Icebreaker”.

– Vi er ulike som mennesker, og vi har forskjellige styrker. Når vi vet litt mer hvem vi er og hvordan vi reagerer kan vi i større grad få frem det positive i hverandre, mener IA-rådgiver Heggland.  

Strai Kjøkken - historie
Historien hos Strai Kjøkken sitter i veggene.

Smilefjes i regnskapene

Etterspørselen etter spesialtilpassede kjøkken er stor og konkurransen på markedet er tøff. Gjennom nærmere 87 år på markedet har Strai Kjøkken skjønt at de alltid må følge med i timen enten det gjelder produksjon, produktutvikling eller arbeidsmiljø. Det gjør at sykefraværspilen peker nedover og den økonomiske pilen peker oppover.

– I fjor hadde vi ”all time high” økonomisk, og vi håper på et godt år i år også, forteller Nielsen. 
 

Strai Kjøkken 01 - foto Eivind Kaasin
Strai Kjøkken er på rett vei.

Dette kan du lære av Strai Kjøkken

 • Involver alltid de ansatte i utviklingen av produktet / tjenesten.
 • Gi de ansatte mulighet for variasjon i arbeidshverdagen.
 • Sørg for å gi god personalopplæring til ledere, men også tillitsvalgt og verneombud.
 • Gjør rutinene for oppfølging kjent for alle i virksomheten.
 • Bruk NAVs samtalenotat i samtaler med de ansatte.
 • Følg nøye med på sykefraværet og sørg for gode oppfølgingsplaner.
 • Gi de ansatte innsikt i medarbeiderskap og hvordan alle kan bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Bruk NAV Arbeidslivssenter og deres kunnskap.  

Om Strai Kjøkken

 • Produserer komplette kjøkkenløsninger.
 • Holder til på Strai utenfor Kristiansand
 • Ble etablert i 1929
 • Har ca. 75 medarbeidere
 • 12 egne butikker i hele landet. 

Les mer

idebanken

Slik senket de korttidsfraværet

I helgene slet de med skyhøyt fravær blant unge ansatte. Men SPA-avdelingen samlet seg og snudde en frynset arbeidsmoral.

idebanken

Slik er en god IA-bedrift

Entreprenørbedriften Martin M. Bakken AS vinner de store anbudene og leverer bygg å være stolt av. Lokal tilhørighet og bevisst satsning på arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid er noen av suksessfaktorene.