Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Latteren sitter løst og trivselsfaktoren er høy. På Kopervik bu- og behandlingsheim er sykefraværet gått ned fra 15,1 prosent til 4 prosent i løpet av de siste fem årene.

Se denne tallrekken: 15,1 - 10,8 - 9,0 - 8,5 - 4,0. Tallene beskriver sykefraværet i prosent på Kopervik bu- og behandlingsheim de siste fem årene. 

I 2011 hadde institusjonen på Bygnes høyest sykefravær av sykehjemmene i Karmøy kommune. I fjor var det desidert lavest. 

På landsbasis gikk sykefraværet i kommunene noe opp i fjor. Karmøy går mot strømmen. Alle de 65 ansatte på Kopervik bu- og behandlingsheim gir et viktig bidrag til det. 

– Målrettet jobbing gjennom flere år. Resultatet er summen av mange ting, sier ansatte og ledere når de skal forklare den flotte utviklingen i sykefraværet for sykehjemmet på Bygnes. 

– Fokus, fokus og fokus. Og vilje til å prøve nye tiltak, sier personalsjef Wenche Håvik i Karmøy kommune. 

Grunnbemanningen er økt på sykehjemmet - uten at budsjettrammene er blitt utvidet. 

På den ene avdelingen er det innført langturnus for alle som ønsker det. På den andre avdelingen er stillingsandelene økt. 

En fersk evaluering på demensavdelingen viser at alle, med unntak av én person, nå har fått de stillingsandelene de ønsker. 

– Vi har god dialog hele tiden.

May Anita Kristiansen

Henger sammen 

Kompetanseheving og søkelys på nødvendige hjelpemidler, for å forebygge muskel- og skjelettsykdommer, er også blant tiltakene som gir gode resultater.

Et toåring nærværsprosjekt for hele helse- og omsorgssektoren bidrar selvsagt positivt. 

– Dette er forskjellige prosjekter, men alt henger sammen med alt. Vi har jobbet godt over hele linjen, men her på sykehjemmet er tallene eksepsjonelle, sier hovedtillitsvalgt Wendy Kvernøy Nilsen i Delta. 

Det er tett dialog og liten avstand mellom ledere og ansatte på sykehjemmet. De ansatte blir hørt, men respekterer samtidig at de blir ledet. 

Honnørord som ofte blir brukt i festtaler, er fylt med reelt innhold: Åpenhet, informasjon, involvering og fleksibilitet. 

Kopervik bu- og behandlingsheim - 03 - Foto - Hans Inge Ringodd - Haugesund Avis
Liten avstand: Anne Kvalavåg (t.v.), Gro Sunde, May Anita Kristiansen og Tove Engvall har god dialog med lederne sine.

God stemning 

Summen av alle gode tiltak har også bidratt til en endring i arbeidskulturen: Nærværsarbeid og kontinuerlig søkelys på sykefraværet er blitt en naturlig del av arbeidsrutinene ved sykehjemmet. 

– Vi tenker ikke på dette hele tiden. Vi har det bare slik, sier Gro Sunde. 

Stemningen er god, og latteren sitter løst, når ledere og ansatte på sykehjemmet, personalsjef og hovedtillitsvalgte i kommunen møter Haugesunds Avis. 

De ansatte stoler på lederne sine. Og omvendt. 

– Dette handler om trygghet. Vi har god dialog hele tiden. Da blir terskelen lavere for å gå på jobb, og det er akseptert at alle kan ha en dårlig dag, påpeker May Anita Kristiansen. 

– Vi kan ikke hvile på laurbærene. Vi må ha fokus på nærværsarbeidet videre.

Sissel Baustad, virksomhetsleder.

Sammensveiset gjeng

– Om ansatte sliter en dag, går de på jobb likevel, sier virksomhetsleder Sissel Baustad. 

– Vi kan også leie inn vikar i inntil fem dager, og tilpasse arbeidsoppgavene, om noen har det for tøft på jobben, sier avdelingsleder Jarle Halvorsen, som understreker at det er viktig for ledelsen på sykehjemmet å utvise raushet overfor de ansatte. 

Sammen med pårørendeforeningen har de ansatte bygget sansehage for demente brukere. De har grillfester og andre sosiale tiltak som sveiser dem sammen. 

Og før påske inviterte de til påskemorgen-frokost. 

De ansatte har også laget sin egen video, som er lagt ut på YouTube. 

Resultatet er stabilitet og høy trivselsfaktor. 

– Jeg får bare positive tilbakemeldinger. Folk er fornøyd og trives, sier verneombud Anne Kvalavåg. 

Litt heldige

– Vi har et stabilt personale. Det er ikke lett å få jobb her, sier Tove Engvall. 

– Alle har det godt her. Derfor har vi høyt nærvær på jobb, sier May Anita Kristiansen. 

Sykehjemmet fikk Karmøy kommunes arbeidsmiljøpris i 2014. 

– Men vi kan ikke hvile på laurbærene. Vi må ha fokus på nærværsarbeidet videre, understreker virksomhetsleder Sissel Baustad. 

Avdelingsleder Jarle Halvorsen påpeker at faktorer som ansatte og ledelse ikke kan påvirke, bidro til det ekstremt lave sykefraværet i 2015. 

– Vi var litt heldige i fjor. Vi unngikk alvorlig sykdom, sier Halvorsen.

Les mer

idebanken

Fra laber trivsel til arbeidsglede

Sykefraværet var høyt og trivselen laber. Men alt ble snudd på hodet da de satte av et helt år og tok i bruk nye metoder for å jobbe med arbeidsmiljøet.

idebanken

Best på sykefravær gjennom ti år

I ti år har Evje og Hornnes kommune hatt landets laveste sykefravær i kommunal sektor. Rask oppfølging og lite konflikter kan være noe av grunnen.