Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Statens vegvesen har tatt nye steg som helsefremmende arbeidsplass. Medarbeiderne tar ansvar og styrer mye av arbeidsdagen selv. Slik utvikler de et medarbeiderskap som både gir effektiv produksjon og god helse.

– Folk må være med på det, ellers får vi ingenting til.

Det sier HMS-rådgiver Lars Andvik i HR-seksjonen. Han sikter til hvor viktig medvirkning er for å få en god arbeidsplass.

Fjernledelse og medarbeiderskap

I de siste årene har medarbeiderskap vært et hett tema i Statens vegvesen.

–Medarbeiderskap handler mye om ansvar og samhandling mellom ledere og medarbeidere, forklarer Andvik.

Temaet er aktuelt av flere grunner. En viktig grunn er store geografiske avstander mellom lederne og der det manuelle arbeidet foregår.

– Mye blir organisert gjennom fjernledelse. Da er vi avhengig av at alle tar ansvar og vet hva det innebærer. Nettopp derfor er det viktig å ha oppmerksomhet på dette, forteller Andvik.

Jens Martin stående foto
Jens Martin Vesterås: I medarbeiderdialogen bruker vi 27 spørsmål med utgangspunkt i det helsefremmende (salutogene): Er jobben meningsfull, begripelig og håndterbar?

Felles forståelse

Gjennom begrepet medarbeiderskap har medarbeidere og ledere fått en felles forståelse for sine roller og hva som kreves og forventes av dem i samarbeidet.

– Medarbeiderskap er ikke noe vi snakker så mye om nå. Det er mer en holdning. Det har blitt en måte vi tenker og arbeider på, sier kollega Jens Martin Vesterås. Han legger til:

– Vi ser at medarbeiderne endrer seg når de får ansvar. De trives når de lærer og mestrer utfordringer i jobben. Alt dette har selvsagt stor betydning for engasjementet og helsa til hver enkelt.

Mer blir håndterbart

Å kunne jobbe selvstendig og ha frihet i jobben er typiske trekk ved et utviklet medarbeiderskap. Vesterås peker på at lederne kontakter HR-seksjonen sjeldnere enn før i oppfølgingssaker, selv om problemstillingene er omtrent de samme.

– Folk her er tryggere. De ordner mer opp selv. Det er systemet her som gjør at det fungerer så godt. Det er bra for vegvesenet, og det er bra for den enkelte medarbeider.

– Dette er et meningsfylt arbeid i seg selv.

Jens Martin Vesterås 

Lærer å se sammenhengen

Vesterås forteller at virksomheten har laget et toårig tverrfaglig læringsløp for nyansatte. Å forstå organiseringen og hvordan delene henger sammen med helheten er viktig. Det styrker ikke bare produksjonen, men det er også en helsebit i dette som er verdt å trekke frem.

– Å forstå sammenhenger gir mening og trygghet og har i seg selv en helsefremmende effekt, sier Vesterås.

Han peker også på at vegvesenets samfunnsoppdrag handler om helsefremmende arbeid.

– Vi arbeider for at alle i trafikken skal komme trygt og sikkert fram. Dette er et meningsfylt arbeid i seg selv og det bidrar til folkehelsen. I tillegg skaper vi arbeidsplasser som gir god helse for oss som jobber her.

Lars stående foto
Vegvesenet har alltid vært en god arbeidsplass. Oppmerksomheten på medarbeiderskap og det helsefremmende har ført oss nye steg fremover, sier Lars Andvik.

Andvik smetter inn:

– Jeg har lyst til sitere Tormod, en kollega av oss. Han sa engang: «En god dag på jobben er en god dag i livet.» Det er godt sagt. Det er dette det handler om for oss alle.

Her kan du lese mer om helsefremmende arbeidsplasser.

Både trivsel og fysisk helse

Siden jobben er så viktig for helsa, spør vi om hva som gir mest helse. Er det drømmejobben eller treningssentret som kanskje ligger vegg i vegg?

– Jeg ville valgt begge deler! kommer det kontant fra Andvik.

– Både det å ha en god jobb og å være i god fysisk form er viktig for å trives.

Vesterås forteller at de nå har et ganske stort prosjekt som går på fysisk helse, Frisklivs- og nærværsprosjektet.

– Vi vil ha flest mulig med. Oppslutningen så langt, har vært stor, forteller han.

Terskelen for å være med er liten. Det er en viktig grunn til oppslutningen.

– Litt mer aktiv hver dag er mottoet vårt. Det kan være å sykle til jobben eller å bruke de mange mulighetene vi har til å trene der. Dette er ikke noe ”Birkebeinerprosjekt”, men et folkehelseprosjekt og et livsfaseprosjekt. Alle er med i målgruppen, sier han.

Andvik er opptatt av at også medarbeidernes fysisk form påvirker jobben og jobbutførelsen.

– Det er bra at arbeidsgiver er engasjert og fronter prosjektet på fysisk aktivitet. Prosjektet har gjort noe med stemningen. Vi merker at arbeidsgiver bryr seg på en positiv måte. Mange ting påvirker helsa. En god og helsefremmende arbeidsplass handler om dette mangfoldet.

Vil du vite mer om helsefremmende arbeidsplasser? Nederst på siden finner du linker til flere artikler.

Fakta om Statens Vegvesen

Statens vegvesen består av Vegdirektoratet, fem regioner, 72 trafikkstasjoner og 5 vegtrafikksentraler.

De har ansvar for:

  • Riks- og fylkesvegene i Norge
  • Førerprøvene
  • Å gjennomføre tilsyn med kjøretøy og trafikanter.
  • 1850 er ansatte i region øst innland
  • 350 er ansatt på regionkontoret på Lillehammer

Les mer

idebanken

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.