Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Andebu kommune skulle redusere sykefraværet. Det klarte de og mer til. Dette tar de med når de firer kommuneflagget og blir del av en større kommune.

– Ja, prosjektet vårt, Sammen på jobb, har svart seg, sier Stein Rismyhr som tar sikte på å bli Andebus siste rådmann. Den tidligere økonomisjefen teller på fingrene.

– For det første: Sykefraværet har gått ned og vi ligger nå under målet. Det betyr to: mindre utgifter til vikarer, tre: mer stabile arbeidsplasser og fire: bedre kvalitet på tjenestene. I tillegg er det selvsagt en verdi i seg selv at ansatte er fornøyd på jobb. Fem!

Rismyhr stående
Rådmann Stein Rismyhr er blid dagen lang. Det har han god grunn til med så mange flinke og positive folk rundt seg.
Rismyhr er spesielt fornøyd med at partssamarbeidet mellom ledelsen, vernetjenesten, fagforeningene og de folkevalgte har blitt så godt. På mange måter har prosjektet vært deres felles baby og har ført partene tettere sammen.

– Prosjektet har gitt oss mye viktig kompetanse, og vi har blitt mye bedre kjent med hverandre. Ikke minst i arbeidet med å slå oss sammen med kommunene Stokke og Sandefjord har dette vært verdifullt for oss, legger rådmannen til.

Viktig bieffekt

Mye som skjer i Andebu i disse dager, skjer i lys av kommunesammenslåingen som snart skal gjennomføres. Det gjelder også det store sykefraværsprosjektet. Et punkt på planen er å arrangere temadager. Denne gangen er temaet naturlig nok omstilling i Andebu kommune. Alle ansatte i kommunen og et utvalg folkevalgte er invitert. Idébanken har tidligere vært på en tilsvarende temadag om sykefravær. Også nå møter vi hovedtillitsvalgt Anne Merete Sørensen. Hun mener prosjektet har blitt den suksessen hun håpet på.

– Prosjektet har gjort noe med samarbeidsklimaet i kommunen i tillegg til at sykefraværet har gått ned.

Også Sørensen understreker at et godt trepartssamarbeidet betyr mye.

– Trepartssamarbeidet er en viktig kanal for dialog. Det kan brukes på mange andre områder enn sykefravær. På den måten har vi fått en ressurs som vil vare langt utover prosjektet Sammen på jobb, sier hun.

Hovedverneombud Trine Bergan utdyper hva som er blitt annerledes.

– Forskjellen fra tidligere er at vi nå snakker sammen, sier hun med trykk på ordet sammen.

– Vi er veldig når vi får det til. Det skaper engasjement og samhold. Arbeidet med prosjektet har derfor mange positive ringvirkninger.

En av forskjellene er at tiltak blir satt inn tidligere enn før.

– Det er ikke farlig å snakke sammen om sykefravær og arbeidsmiljø, men det er farlig å tie om det. Vi har valgt å snakke om det, og da blir det enklere å finne sammen og å finne gode løsninger, sier hovedverneombudet.

Andebu kommune Foto Ida K 03
– Den økte interessen i kommunen for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid har gjort jobben min som hovedverneombud lettere og mer interessant, forteller Trine Bergan.

Noe måtte gjøres

For tre år siden skapte et ganske høyt sykefravær uro på mange arbeidsplasser i kommunen. Sykefraværet betød ekstra belastninger for mange ansatte. Det bekymret partene. Viggo Holmen er lokalpolitiker og en av de som brant mest for å gjøre noe med situasjonen.

– Før jobbet jeg i en mellomstor bedrift. Der klarte vi å redusere sykefraværet. Da må det være mulig å gjøre det samme i kommunen, tenkte jeg.

Holmen stående
Viggo Holmen er kommunepolitiker. Han brenner for at alle ansatte i kommunen skal trives sammen på jobb.

Holmen mener at Andebu har lykkes fordi de har vist stayerevne, utholdenhet.

– Vi har hatt fokus på målet og oppgavene og alltid vært på jakt etter å gjøre mer. At lederne blir målt på sykefraværet, er også avgjørende, sier lokalpolitikeren.

Holmen legger vekt på at sykefraværsarbeid har vært et fellesprosjekt.

– Vi har en god tone, vi snakker sammen om hva vi skal gjøre, og vi framsnakker prosjektet, som det heter. Mye av suksessen ligger der, sier den ivrige lokalpolitikeren.

Det er lett å gå i den fella og bare begynne med noen tiltak.

Eirin Farmen

God ledelse av prosjektet

Geving stående
Grete Geving er sekretær i prosjektet Sammen på jobb. Hun mener at det store engasjementet for prosjektet hos alle parter, har veldig mye å si.
Eirin Farmen er prosjektleder for Sammen på jobb. Hun peker på en foil som viser utviklingen i sykefraværet. I begynnelsen av 2013 lå kommunen over ni prosent. Hun følger den grafiske streken som går litt opp og ned hele veien. Men den har en tydelig fallende tendens og ender nede på 6,2 prosent for tredje kvartal 2015.

– Vi har klart målet. Nå har vi også fått Grete Geving som sekretær i prosjektgruppen. Stillingen ble opprettet fordi politikerne så det var viktig å satse på prosjektet. Vi hadde nok ikke klart det samme uten henne.

Forankring på alle trinn

Farmen legger vekt på at de ikke startet med å gå rett på tiltak.

– Det er lett å gå i den fella og bare begynne med noen tiltak. Da blir det veldig mye tilfeldig.

I stedet startet de prosjektet med å få oversikt over sykefraværet og kunnskap om hva som kan påvirke det. Deretter gjennomført de en omfattende lederopplæring.

– Trappevasken begynner øverst, sier Farmen og peker på lederansvaret.

Sørensen stående
Hovedtillitsvalgt Anne Merete Sørensen mener at et godt samarbeid mellom partene er helt avgjørende. Hun både håper og tror at det blir ført videre i den nye kommunen.

Neste trinn var å involvere resten av lederne, tillitsvalgte og verneombud. Deretter var turen kommet til alle ansatte.

– Jeg må bare fortelle om IA-dagen vår. Kommunen og pensjonskassa hadde satt av midler som avdelingene rundt omkring kunne søke på. Og søknadene ble fremført i form av show, sang og standup på en samling for alle ansatte. Snakk om suksess!

Vinnerne fikk midler som de kunne bruke i egne avdelinger.

– Jeg ler ennå, når jeg tenker på den IA-dagen, sier rådmann Rismyhr. Han lover at det skal bli et nytt arrangement.

– Mange som var der sist og ikke deltok, angret nok på det. Nå får de en ny sjanse. Det kommer til å bli en vanvittig forestilling, sier han og ler høyt.

– Det er ikke farlig å snakke sammen om sykefravær og arbeidsmiljø, men det er farlig å tie om det.

Trine Bergan

Klar for omstilling

Om ikke lang tid er likevel Andebu kommune en saga blott. Akkurat det tar ikke humøret fra de glade vestfoldingene. Tvert imot. Sammenslåing er noe de ønsker og ser frem til. Hadde de hatt et eget IA-flagg, hadde det vært heist til topps nå.

– Vi håper vi kan ta med noe av det vi har lært i prosjektet, over i den nye kommunen. Ikke minst gjelder det hvordan vi kan få til et godt trepartssamarbeid og å engasjere ansatte i å lage trygge og gode arbeidsplasser og å ha det morsomt på jobb, sier Farmen.

Suksessoppskriften fra Andebu

  • Å bygge prosjektet på trepartssamarbeidet med de folkevalgte.
  • Å starte prosjektet med en grunnmur, å finne fakta om nåsituasjonen og kunnskap om årsaker til sykefravær.
  • Trappevasken starter øverst; opplæring for ledere og mellomledere.
  • Å ha fokus på etikk og leveregler i kommunen.
  • Sikre et godt system i arbeidet med sykefravær og helse, miljø og sikkerhet.
  • Gi felles opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud.
  • Tilpasse opplæring etter kartlagte behov, slik som kurs i arbeid og psykiske helse.
  • Engasjere alle ansatte.
  • Å samarbeide tett med NAV-kontor, NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.
  • Å ha det gøy sammen.

Les mer

idebanken

Andebu kommune vil bli mer helsefremmende

Ansatte og ledere i Andebu kommune går offensivt til verks. Ved å skape mer helsefremmende arbeidsplasser skal tjenestene bli bedre og sykefraværet mindre. Det er tanken bak et stort utviklingsarbeid i kommunen.

idebanken

Slik skal Andebu få helsefremmende ledelse

Andebu vil gjøre kommunen til en mer helsefremmende arbeidsplass. Et større lederprogram og prosjektet ”Sammen på jobb” skal gjøre susen. Tanken bak er enkel: Arbeidsplasser som blir drevet godt, gir gode tjenester og god helse til de som jobber der.